Каравана, кемпер или палатка на плажа?

Каравана, кемпер или палатка на плажа?
снимка:freepik.com

Във връзка с началото на туристическия сезон пак зачестиха новините за глобени свободно къмпингуващи.

Разрешено ли е или не свободното къмпингуване?

Няма еднозначен отговор на въпроса.

Свободното къмпингуване е разрешено, но не навсякъде по черноморското ни крайбрежие. Според последните изменения в Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г.) в Зона "А", която обхваща крайбрежната плажна ивица и територията, попадаща в ивица с широчина 100 м от границите на морския бряг, извън населените места, могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, но те трябва да са извън територията на морските плажове и пясъчните дюни. Условията и редът за определяне на местата за свободно къмпингуване, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, трябва да се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма, която следва да бъде издадена в едногодишен срок от приемане на измененията. Извън обособените места за свободно къмпингуване поставянето на палатка, шатра или паркирането на кемпер или каравана е забранено и се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и от 1500 до 3000 лв. за повторно нарушение. Но тези санкции влизат в сила в едногодишен срок от влизането в сила на наредбата за определяне на местата, условията и реда за свободно къмпингуване, която още не е приета.

Също така, въпросът беше отнесен от омбудсмана Мая Манолова до Конституционния съд. Тя поиска установяване на противоконституционност на част от измененията поради това, че нарушават правото на свободно придвижване на гражданите. С определение от 8.10.2019 г. искането на омбудсмана е признато за допустимо и е образувано к. д. № 10/2019 г.

Означава ли това, че не могат да ни глобят?

Не. За поставяне на палатка, навес, заслон или друг вид съоръжение върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места е предвидена глоба от 500 до 1000 лв. За преминаване или спиране на превозно средство (което включва кемпери и каравани) за престой или за паркиране върху територията на морския плаж или върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места е предвидена глоба от 1000 до 3000 лв.

В ЗУЧК са предвидени и принудителни административни мерки за предотвратяване на нарушенията на разпоредбите и отстраняване на вредните последици от тях. Кметът на общината или оправомощено от него лице издава задължителни предписания като разходите са за сметка на нарушителя.

Друга възможност е установено нарушение на общинските наредби, забраняващи свободното къмпингуване. Вече неколкократно някои морски общини приемат наредби, които биват оспорвани и биват отменени от съда. Наскоро община Царево прие поредната такава наредба. В нея, освен забрани, са предвидени доста «екзотични» изисквания към желаещите да къмпингуват като: получаване на предварително писмено съгласие - разрешение, изразено в нотариално заверена декларация от собственика на имота, която следва да се представи в Общинска администрация Царево и РПУ Царево в седемдневен срок преди настаняването; определянето на отговорник, който също в седемдневен срок преди разполагането на палатката, кемпера или караваната, да сключи договор с община Царево, по силата на който поема задължението след прекратяване на къмпингуването/бивакуването заеманият имот да бъда почистен от всякакъв вид отпадъци.

Законосъобразни ли са общинските наредби?

Какво казва Върховният административен съд по въпроса: Съобразно разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети могат да издават нормативни актове, с които да  уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Не е допустимо, обаче, с наредба на Общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия, които не са забранени по силата на закон или подзаконов нормативен акт. Чрез нормативния административен акт, органите на местно самоуправление доуреждат обществени отношения, които са вече уредени по общ и значим за територията на цялата страна и за цялото общество начин, а нямат право да въвеждат изначално нови правила за поведение, нерегламентирани от държавната законодателна власт.

Също така предвидените наказания в наредбата на община Царево например предвиждат максимум, по-голям от предвидения в закона - от 200 до 2000. лв. и от 2 000 до 5 000 лв. за повторно нарушение. Което може да бъде основание за отмяна на наложените санкции.

Можем да направим извод, че в България свободното къмпингуване все още е разрешено и може би ще бъде разрешено и занапред. Неясни, обаче, остават условията, при които ще може да се почива по този начин. Създава се несигурност, която отблъсква желаещите. Не е изключено бъдещите правила да направят свободното къмпингуване по родното Черноморие трудно осъществимо. В настоящия момент, по-добре е да се избягва разполагането на палатки, къмпери и каравани на плажа или върху дюни.

Още по темата

Удължават извънредната епидемична обстановка до 15 юли

Предишна новина

Прокуратурата даде на съд Владимир Каролев за нарушаване на противоепидемичните мерки

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.