Кмет като мед, прокуратура с глазура


Ако кмет продава общински имоти на занижени цени на подставени хора, които след това ги продават на съпругата му на още по-ниски цени, това звучи нередно. Така решава прокуратурата, когато се заема с разследването срещу бившия кмет на Ботевград Георги Георгиев. Накрая обаче престъпление не е открито, става ясно от постановлението, с което "Сега" разполага. Негов автор е прокурор Станислава Полетинска от окръжната прокуратура на София.

Срещу Георгиев се води разследване за длъжностно престъпление и злоупотреба със служебно положение. Прокурорът започва да събира информация и стига до доста интересни факти. През октомври 2006 г. между общината, представлявана от кмета, и Васил Късметски се сключва договор за продажба на имот. Късметски е

шурей на кмета и брат на съпругата му

Деспина. Имотът е с площ 1553 кв. м. Продажната цена е 27 960 лв. Двайсетина дни по-късно следва втора продажба на общински имот, този път с площ 1260 кв. м. Година по-късно, през октомври 2007 г., е третата сделка, този път подписана от временно изпълняващия длъжността кмет Венцислав Гарвански. Купувач отново е Късметски. Площта на имота е 1175 кв. м, цената - 29 390 лв.

Продажбите по роднинска линия продължават - през октомври 2011 г. имот си купува и сестрата на кмета Радка Първанова. Площта му е 938 кв. м, цената - 37 605 лв. Тази сделка е подписана от тогавашния зам.-кмет Красимир Андреев. Продажбите не спират дотук - мъж на име Милен Марков се сдобива с два общински парцела - един през през октомври 2006 г. и още един през декември 2012 г. Друг купувач - Стефан Андонов, купува три общински имота в един и същи ден - 24 октомври 2006 г. В края на 2008 г. имот купува и Младен Апостолов. Той се сдобива с едноетажна масивна сграда от 53,5 кв. м. за малко над 13 хил. лв. През август 2007 г. Гачо Гачев купува парцел от 3240 кв. м. срещу 113 400 лв.

Проблем с тези сделки формално няма, но ето какво установява прокуратурата: "След известно време, в периода 2007 г. - 2009 г. Андонов, Апостолов, Марков и Гачев продали купените от тях имоти - частна общинска собственост, на Деспина Георгиева, видно от приложените по делото справки от Агенцията по вписвания.

Продажната цена била по-ниска от тази, на която са купени

имотите от община Ботевград. В хода на разследването били разпитани като свидетели Андонов, Апостолов, Марков и Гачев, които посочват, че продали имотите си на Деспина Георгиева, тъй като същите не им били вече необходими, имали нужда от парични средства и приели предложената им Деспина Георгиева продажна цена, независимо от обстоятелството, че същата била значително по-ниска от тази, на която придобили имотите си", пише в постановлението на прокурор Полетинска.

По-нататък, разпитани са и длъжностните лица, подписали сделките - четирима заместник-кметове. Естествено, никой не си спомня нищо. Но са сигурни, че тогавашният кмет Георгиев не им е оказвал натиск покрай продажбите. Не е имало натиск, потвърждават и общинските служители. Общинските съветници, които са присъствали на заседания, когато са вземани решенията за продажбите, също не помнят нищо. И вещите лица, изготвили оценките на имотите, казват, че не е имало натиск.

Има и един таен свидетел. Той твърди, че когато бившият кмет си харесвал някой имот, организирал търг с подставени лица и така го купувал. След това мнимите купувачи прехвърляли имота на съпругата му. "Свидетел с идентификационен номер 01 посочва, че лично бившият кмет на община Ботевград Георги Георгиев предоставял на ръка (в брой) сумата, необходима за закупуване на имота, като документи, удостоверяващи тези обстоятелства, не били изготвяни. Свидетелят посочва, че тази схема била приложена и спрямо него. Бившият кмет на общината му се обадил, като му съобщил, че бил харесал даден общински имот, същият щял да бъде обявен на търг и го помолил да се яви, за да закупи имота вместо него. Свидетелят се съгласил. Впоследствие бившият кмет на общината му се обадил и му съобщил къде и кога да се яви, за да направи предложение за цената на имота. Свидетелят се явил, направил наддавателното предложение и съответно спечелил търга. Средствата за купуване на имота получил лично от Георги Георгиев, на ръка, малко преди да ги внесе в общината. Известно време след придобиване на общинския имот свидетелят прехвърлил собствеността му върху съпругата на бившия кмет - Деспина Георгиева", пише прокурорът.

Какво още установява държавното обвинение? Във всички търгове, с изключение на един, участва само един кандидат-купувач, имотите се продават на близка или еднаква с първоначално обявената цена, т.е. наддаване на практика няма или е символично. Няма обаче случаи да са продавани на по-ниска от обявената от общинския съвет цена. В същото време изготвената по делото експертиза сочи, че има 8 случая, в които имоти са били

продавани на цена, далеч под пазарната

към онзи момент.

Ето какво е заключението на прокурора на база горните факти: "При така установеното от фактическа страна се налага правният извод за липса на достатъчно доказателства за осъществен състав на престъпление по чл. 282, ал. 1 НК (длъжностно престъпление - бел. ред.) от страна на бившия кмет на община Ботевград Георги Георгиев при продажба на имоти - общинска собственост. От събраните по време на разследването писмени и гласни доказателства не се събраха категорични такива, обосноваващи извод за извършено от страна на Георги Георгиев престъпление по горепосочения текст от НК. В случая последният нито е нарушил служебните си задължения, нито е превишил властта и/или правата си. Не е налице и неизпълнение на служебните му задължения. От приложените по делото тръжни документи се установява, че за всяка една тръжна процедура е налице решение на общинския съвет за продажба на имота и определена първоначална продажна цена. В този смисъл задължението на кмета е да изпълни решението на общинския съвет".

Колкото до продажбата на далеч по-ниски цени, това също не е проблем за прокуратурата. Аргументът - бившият кмет не е оказвал натиск при определяне на цените, така твърдят свидетелите, и съветниците са ги одобрили.

Колкото до показанията на тайния свидетел,те се споменават, но само за да бъдат оборени. Например: "В подкрепа на показанията на свидетел с идентификационен номер 01 за т.нар. подставени лица при продажбата

не се събраха други доказателствени материали

(нито писмени, нито гласни такива). Показанията на свидетеля с тайна самоличност остават изолирани и неподкрепени от останалите доказателства по делото. Същите са индикация за възможна злоупотреба със служебно положение от страна на бившия кмет на община Ботевград, но категорични и безспорни доказателства в тази връзка липсват".

Окончателният извод е, че липсват данни и за злоупотреба със служебно положение. Аргументът - бившият кмет не е уговарял или мотивирал купувачите да му прехвърлят имотите и затова "не би могло да се приеме, че е налице изпълнителното деяние на престъплението". Но от такъв аргумент няма и смисъл, защото давността за злоупотреба със служебно положение е изтекла още през 2014 г.

По същия начин стои и въпросът с евентуално разследване на оценителите, изготвили цени, далеч по-ниски от пазарните. Тази давност е изтекла още в периода 2011-2012 г. За една от оценките давността не е изтекла, но прокурорът счита, че е незначително по-ниска от пазарната, тъй че няма нужда оценителят да се разследва. Така производството, започнало през 2014 г., приключва. Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва пред горестояща прокуратура, в случая софийската апелативна. Въпросът е има ли кой да го направи?

Тръмп искал от главния прокурор да спре делото срещу бивш шериф

Предишна новина

84-годишен сляп мъж остана без 10 000 долара и апартамент

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.