Комисията по натовареност на ВСС предлага закриването на две военни съдилища

Комисията по натовареност на ВСС предлага закриването на две военни съдилища

Стартиране на процедура за закриване на две от първоинстанционните военни съдилища предлага Комисията "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Въпросът е включен в дневния ред за заседанието на ресорната колегия към кадровия орган, насрочено за вторник (16.07.2019г.).

Предложението на Комисията е, за да стане ясно точно кои два органа на съдебната власт да станат обект на оптимизацията, да бъде сформирана работна група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища, в която да влязат членовете на комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към Съдийската колегия на ВСС, членове на комисия "Бюджет и финанси" към Пленума на ВСС и на комисия "Съдебна администрация" към Съдийската колегия на ВСС, както и представители на Върховния касационен съд, Военно-апелативен съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен.

Аргументите, застъпени от Комисията по натовареност към Съдийската колегия, с които се предлага закриването на две от военните съдилища, са, на първо място, че ефективността на тези органи на съдебната власт, в общата картина на съдебната карта, е незадоволителна, особено в контекста на ангажирания човешки и материален ресурс. Според Комисията, натовареността на военните съдилища е значително по-малка от тази на останалите съдилища, като междувременно стабилитетът на постановените актове е незадоволителен и би могъл да се повиши при по-високо професионално ниво на съдиите. "Нещо повече - налице е една неприемлива корелация между малко на брой дела и голям процент отменени и изменени актове. Потенциалът на назначените военни съдии не търпи развитие поради ограничената им професионална изява", смятат членовете на Комисията и допълват, че в последните години необяснимо расте и броят на разпитаните пред съдия по чл.222 и чл.223 НПК и на наказателно частните дела.

В предложението на Комисията по натовареност е изложена и статистика, която сочи, че през последните години броят на делата, които се образуват и разглеждат в трите военни съдилища, е изключително малък. През 2018 г. са разгледани 681 дела, което е с 21% по-малко спрямо 2016 г. и 5% повече спрямо 2017 г., като увеличението през 2018 г. е в резултат на образуваните във Военен съд – София 162 бр. дела по искания на пострадалите за ускоряване на досъдебното производство.

Голям е делът на дела с относително ниска правна и фактическа сложност - частни наказателни дела – 74%, като 44% от тях са разпити пред съдия. През 2018 г. частните наказателни дела (без разпитите) в системата на военните съдилища са се увеличили драстично спрямо 2017 г. (72%), което също се дължи на образуваните във ВС-София дела по искания на пострадалите за ускоряване на досъдебното производство (162 бр.). От друга страна, статистиката показва, че делът на делата с висока правна и фактическа сложност – наказателни дела от общ характер – е изключително малък. Това са едва 16% от делата, като половината от тях са приключили със споразумения. Средногодишно броят на постановените присъди е 3.20 бр. за един магистрат.

Закриването на част от военните съдилища, което стои на дневен ред отдавна и буди разнопосочни мнения, не е единственият въпрос по отношение на оптимизирането на съдебната карта, с който ще се заемат членовете на Съдийската колегия на ВСС във вторник.

Комисията по натовареност предлага на ресорната колегия да одобри и увеличаването на щатната численост на Софийски районен съд с 5 щатни длъжности, които да бъдат съкратени от нисконатоварените районни съдилища в Карлово, Своге, Тутракан, Трън и Тетевен.

Мотивите на Комисията да предложи съкращаването на по един щат в тези районни съдилища и разкриването им в СРС са свързани най-вече с факта, че натовареността в тези органи на съдебната власт е под средната, както по отношение на постъпленията, така и по броя на разгледаните дела. "Следва да се отбележи фактът, че по данни от статистическите таблици за дейността на съдилищата за 2018 г. повече от половината разгледани граждански дела са заповедни производства. Натовареността на един съдия месечно на горепосочените съдилища е около 1,5 пъти по-ниска от натовареността на съдиите в СРС", гласят част от аргументите на Комисията. 

Освен с цитираните проблеми, Съдийската колегия ще обсъди предложение на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков относно оптимизиране на щатната численост на административните съдилища, както и за пореден път ще засегне темата за справянето с неравномерната натовареност в районните съдилища в Перник и в Ихтиман.

Още по темата

Никой не иска да оглави Апелативен съд-Пловдив

Предишна новина

Не пипайте Конституцията, защото достатъчно я развалихме

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  До 2 | нерегистриран
  1
  -1

  Има областни градове в Североизточна България, които й имот а нямах 20 000,и имат освен административни и окръжни.Ами така ще е като успяват с лобирането, основаващо се на смесица от тъмночервено и лилаво червените драматурзи!

 2. 3
  | нерегистриран
  14
  -2
  До коментар #2 от " | нерегистриран":
  Административните съдилища трябва да ги "оптимизират" като закрият половината от тях . Не може в областни градове под 70 000 души да има както административен , така и окръжен съд . Това е разсипия на пари ….  То падна едно обсъждане за военните мързеливци , та няма що . С подобна "смелост" ВСС ще направи реформи през 2242 година......

  Смелостта на ВСС е известна с това, че пенсионират и от време навреме награждават. Друго не правят. А и да слушат Председателя на ВАС, и преди, и сега. Каквото им каже това правят!

 3. 2
  | нерегистриран
  19
  -4
  До коментар #1 от "вичо | нерегистриран":
  А какво пише в предложението на Председателя на ВАС за оптимизиране щатната численост на административните съдилища. Нещо по темата. Нови бройки, прехвърляне ли, откъде как ? Нещо по темата ?

  Административните съдилища трябва да ги "оптимизират" като закрият половината от тях . Не може в областни градове под 70 000 души да има както административен , така и окръжен съд . Това е разсипия на пари ….  То падна едно обсъждане за военните мързеливци , та няма що . С подобна "смелост" ВСС ще направи реформи през 2242 година......

 4. 1
  вичо | нерегистриран
  12
  -1

  А какво пише в предложението на Председателя на ВАС за оптимизиране щатната численост на административните съдилища. Нещо по темата. Нови бройки, прехвърляне ли, откъде как ? Нещо по темата ?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.