Комисията по петициите към ЕП с положителни отзиви след посещението в България

Комисията по петициите към ЕП с положителни отзиви след посещението в България

Комисията по петиции на Европейския парламент е с положителни отзиви след посещението си у нас в периода 24-26 февруари 2020 г. Това става ясно от писмо, изпратено от председателя на Комисията Долорес Монсерат до членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

В писмото се посочва още, че окончателният доклад във връзка със стартиралата наказателна процедура срещу България "ще съдържа полезни констатации и препоръки за бъдещето, свързани с темата".

Междувременно, на заседанието си във вторник Съдийската колегия на ВСС прие решение по предложение на кадровиците Даниела Марчева, Вероника Имова и Боряна Димитрова, да изпрати до Комисията по петициите становището си във връзка с процедурата срещу страната ни. До него се е стигнало тъй като срещата, проведена с представители на Комисията на 26 февруари от страна на членовете на ВСС, по повод осъществяваната от комисията официална проверка на подадени през 2014 г. петиции от български граждани за нарушения на европейското право, свързани със защита на правата на потребителите в заповедното и изпълнителното производство, е била твърде кратка и не е имало възможност за пространно излагане на мнение. При представянето на точката Даниела Марчева припомни, че срещата със съдии и представители на ВСС с Комисията бе от изклчителна важност, за да се чуе и тяхната гледна точка, тъй като всички останали български институции, които са се срещнали с европейските гости преди това, са хвърлили вината за стартирането на наказателната прицедура и подадените жалби именно върху магистратите. Лошо впечатление направи, че председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и този път излезе от залата и избяга от отговорност и от разговор по темата. Припомняме, че той бе и единственият, който по незнайни причини гласува "против" срещата на съдии и членове на кадровия орган с представителите на Комисията по петициите.

А в самото писмено становище от ВСС, което реално е изготвено от специалистите в областта на защита на правата на потребителите - Тотка Калчева от ВКС и Константин Кунчев от СРС, подробно разяснява отговорите на въпросите, касаещи правораздавателната дейност в областта на заповедното производство и по-конкретно защитата на правата на потребителите.

В становището са представени основно две теми: кратък преглед в процесуалноправен аспект на развитието на съдебната практика при осъществяване на служебна проверка за неравноправни клаузи в потребителските договори и анализ на норми от националния процесуален закон, касаещи фингирано връчване на съдебни книжа.

Направен е преглед на извършената работа от ВКС и от съдилищата за създаване и уеднаквяване на съдебната практика по прилагане на националните процесуалните норми, с оглед извършване на ефективна служебна преценка за неравноправни клаузи в потребителските договори при съобразяване на тълкуването на СЕС на Директива 93/13, както и за участието на българските съдии при направените законодателни изменения през 2017 и 2019 г. Предоставена е и информация за съществуващите в националния процесуален закон норми относно връчване на съдебни книжа и правните възможности, с които разполагат длъжниците за оспорване на издадени заповеди за изпълнение, които не са им били връчени лично.

Според тримата членове на Съдийската колегия е от изключително значение при обсъждане на резултатите от проверката в България всички членове на Комисията по петициите да придобият обективна представа за работата на българските съдии, тъй като този въпрос е ключов не само за доверието и независимостта на правосъдната система, но и за прекратяване на започналата срещу България наказателна процедура по този въпрос.

По предложение на Марчева, Имова и Димитрова, Съдийската колегия поощри, на основание чл. 303, т. 1 ЗСВ вр. т. 11 от Правила за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, двамата съдии, изготвили становището, с отличия "служебна благодарност и грамота" за съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача - участие в среща с Комисия по петициите в Европейския парламент.

Още по темата

Има заразен с COVID-19 и в СРС

Предишна новина

Отзоваха консула ни в Хага

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.