Конфликт на интереси е да си едновременно член на КАК и кандидат в конкурсна процедура

Конфликт на интереси е да си едновременно член на КАК и кандидат в конкурсна процедура

Конфликт на интереси ли е да си член на КАК и да си кандидат в конкурсна процедура? На този въпрос миналата седмица не успяха да отговорят еднозначно членовете на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). Повод за дебат по темата предизвика участието на съдия Радка Дражева – Първанова от Окръжен съд – Сливен в конкурс за повишаване в Апелативен съд – Бургас и едновременният й избор от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за член на съдийската Комисия по атестирането и конкурсите (КАК). Поради липсата на единно разбиране за понятието "конфликт на интереси", заложено като един от разписаните на 17 юли от Колегията критерии за участие на определен магистрат в съдийската КАК, с анализ и изготвяне на дефиниция, която колегите й да обсъдят и гласуват в четвъртък, се ангажира съдебният кадровик Вероника Имова.

Според анализа, изготвен от нея, "участието на съдия Радка Дражева – Първанова от Окръжен съд – Сливен в конкурс за повишаване в Апелативен съд – Бургас и едновременното й качество в периода на участието й в конкурсната процедура и като член на кадрови орган, каквато е Комисията по атестирането и конкурсите, би създало възможност да се приеме, че е налице конфликт на интереси".

"Разумът за създаването на този критерий се състои в естеството на правомощията на КАК. Тя е овластена да подготвя проекторешения пред Съдийската колегия, които се отнасят до управлението на целия кадрови ресурс на съдебната система, в лицето на двете колегии -съдийската и прокурорската, но в момента говорим само за Съдийската колегия. Поради това има опасност от създаване на ситуации, в които да се приеме, че такъв магистрат има частен интерес, когато - освен като кадровик, е и участник в кадрова процедура за повишение пред същия орган, в който упражнява властови правомощия, упражнявайки своето субективно право на кадрово израстване или на оценяване работата му на магистрат и работата на конкурентите му магистрати в атестационна процедура. Той  би могъл да бъде упрекнат в частен интерес, водещ до облага, защото може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задълженията му по служба и по този начин да бъде поставен в ситуация на конфликт на интереси", заяви пред "Правен свят" Имова и поясни: "Конфликт на интереси означава да се създаде възможност за облага от материален или нематериален характер за лицето, което упражнява  публични, властнически правомощия. В конкретните случаи в работата на КАК, това би могло да бъде под формата на подкрепа, помощ, получаване на глас, упражняване на влияние, защото членът на КАК, който е участник в конкурсни процедури в свое лично качество е едновременно и част от състава на колективния орган, който взима решенията си при формиране на общата воля, съгласно правилата на мнозинството".

При хипотеза на отвод от състава, който провежда определена процедура, за която може да се допусне, че магистратът има частен интерес, според Имова, няма да се избегне напълно опасността от съмнения в безпристрастността на въпросния член на КАК. "Формално ще се покрият критериите на закона в чл. 175и.,ал.4 . ал.5 от Закона за съдебната власт, който предвижда възможност за отвеждане от такава конкурсна процедура на съответния заинтересован магистрат, респективно от обявяване на конфликт на интереси пред ИВСС, но винаги остава съмнението пред обществеността, пред колегите извън работата на КАК, че резултатът от решаването на неговия кадрови въпрос би могъл да бъде благоприятно повлиян от неговите колеги, защото той участва заедно с тях в атестиране, колегите му участват като представители на КАК в конкурсните комисии, които обсъждат резултатите от атестирането и пр.. Общата им работа създава отношения на близки професионални контакти и доверие, което неминуемо оказва някакво влияние върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията им. А конфликтът на интереси е възможен и само при едно съмнение за частен интерес, който води до облага  – дори да не е имало облага при реализиране на такъв интерес. Даже съдебната практика приема, че в случая лицето, което е обвинено в частен интерес, би могло да действа абсолютно правомерно като не наруши материално-правните норми, които прилага при упражняване на функциите си. Законът не изисква непременно правомощията да са упражнени в нарушение на материалноправните предпоставки за тяхното прилагане. Законът установява неправомерния характер на упражняването на правомощията поради неправомерната цел, с която са упражнени – за придобиването на блага в частен интерес. В случая при установяването и предотвратяването конфликт на интереси се преследва цел – да не се допуска от имащите власт небезпристрастно и необективно упражняване на правомощията или  на задълженията им по служба, или да има каквито и да било съмнения за това, упражняването им да е било в частен интерес", допълни съдебният кадровик.

Още по темата

С български паспорт може да се пътува безвизово в 169 страни

Предишна новина

Криминализират производството на акцизни стоки без бандерол

Следваща новина

Коментари

21 Коментара

 1. 21
  ко стана бе | нерегистриран
  2
  0

  нали прокурорите пречеха във ВСС съдиите да се избират като хората, месеха се в избора на качествени юристи за началници?

  Обърнал се Илия, пак в тия.....

  А историята е толкова елементарна, ако и прокурорите участваха в този спектакъл, краят вероятно щеше да е добър.Да направиш комисия за конкурс, и накрая член на комисията да сечели конкурса?Първият срещнат на улицата ще ви каже, че това не е нормално.Но когато съдии се занимават, може и да стане нормално.Жалки човечета.z

 2. 20
  | нерегистриран
  1
  -1

  добре, хубаво, но защо не се прекрати конкурса и кой как гласува, че са 8 на 6 и се назначиха хората във ВКС ИЛИ ВСИЧКО Е БЛЯ, БЛЯ

 3. 19
  Дороти | нерегистриран
  4
  0

  Проведеният конкурсът за повишаване на съдии във ВКС 2018 по новите правила повдига твърде много въпроси. Част от кандидатите не бяха отново атестиране, защото имали атестации, изготвени в рамките на последните три години преди обявяване на конкурса. Това бе решение на КАК, която постави едни кандидати в по-особено положение. Тези, които са били атестиране преди време, когато атестацията не беше критерий при оценяване в конкурс и не са виждали смисъл да се борят за 100 точки. На следващо място - член на КАК е задължителен член в конкурсната комисия като изборът е на "случаен" принцип от 3-ма-4-ма от членовете на КАК от съответната материя. Без значение колко е компетентен този член на КАК. И изобщо защо трябва член на КАК да участва в конкурса? Да, по закон е, но на практика нещата са по-различни. Избират се и резервни членове от КАК - в случая са съдии от окръжните съдилища - членове на КАК. Тези резервни членове са участвали в оценяването на кандидатите, когато основният член на КАК е бил възпрепятстван. Понеже са провеждани редица заседания. Така някои кандидати са оценявани от основната комисия, а други - с резервния член от КАК. Мисля, че това е недопустимо! В крайна сметка конкурсът си беше "конкурс по документи". И нямаше нужда да го влачат цяла година. Съдебните актове са публични и за половин час човек може да се ориентира в компетентността на даден участник в конкурс, прочитайки 5-6 решения. Но в името на законността и съдийското самоуправление чрез КАК вървят ратеглени конкурсни процедури.

 4. 18
  | нерегистриран
  13
  -1

  И какво остана от работата на великата КАК под ръководството на Бонка Дечева- един проведен конкурс за ВКС и то опорочен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. 17
  | нерегистриран
  14
  0

  И какво остана от работата на великата КАК под ръководството на Бонка Дечева- един проведен конкурс за ВКС и то опорочен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. 16
  най-после | нерегистриран
  22
  0

  Поздравления за г-жа Имова.Някой трябваше да покаже, че царят е гол. Професионалното лицемерие е превърнато в параван пред безобразното кадуване.

 7. 15
  до 14 | нерегистриран
  15
  0

  Напротив акцентът е точно конкурсът.Панов просто е внесъл своята лепта. А що се отнася до бездействието му трудно ще опонирате, че не е в противоречие със закона.

 8. 14
  от 13 | нерегистриран
  1
  0

  Да се чете "до коминтар 8"

 9. 13
  до | нерегистриран
  2
  -5

  Благодаря Ви за уточнението. Останал съм с погрешни впечатления - мислех, че акцентът на коментарът Ви е провеждането на конкурса за назначаване във ВКС, а пък то било поведението на Л.Панов.

 10. 12
  до 10 | нерегистриран
  15
  -1

  На това колега му казват КОРУПЦИЯ с етикет ВКС.

 11. 11
  Естет от Родопите | нерегистриран
  16
  -5

  Па си е хубаво наборчето...

 12. 10
  БОБНИ и БОНИ | нерегистриран
  31
  -1

  А ДА СИ ЧЛЕН НА КАК И ДА СПЕЧЕЛИШ КОНКУРСА ЗА ВКС?ТОВА КАКВО Е?ИЛИ ЩЕ ГЛЕДАМЕ ПРОЦЕСУАЛНО-ОТ ТУК И ЗА НАПРЕД.БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВО Е ПРАВИЛА КАК ДО МОМЕНТА.

  КАК Е ВРЕДНА В ТАЗИ И ФОРМА ЗАКРЕПЕНА В ЗСВ С ЛЮБЕЗНОТО НСЪДЕЙСТВИЕ НА ССБ!

 13. 9
  До последните | нерегистриран
  25
  0

  Не че защитавам Панов, но какъв е морала на колегата от ВКС, която знае, че е навършила предвидената в закона пенсионна възраст, но продължава да си получава заплатите и си мълчи. Когато е за ранг напр. всеки тича да си пусне молба да се самопредложи, но за пенсиониране няма да си направи труда.

 14. 8
  | нерегистриран
  20
  -1

  12 месеца по 6000 лв.., получени неправомерно. Сега вече и Вие ги знаете.

 15. 7
  . | нерегистриран
  4
  -9
  До коментар #5 от "сметна палата | нерегистриран":
  А редно ли е съдия от ВКС,надхвърлил 65г. възраст да опорочи с участието си в конкурсна комисия конкурса за ГК на ВКС под благосклонния поглед на Лозан Панов, който в нарушение на Конституцията,ЗСВ и изрично решение на ВСС е закъснял с 12 месеца да внесе предложение за пенсиониране и да нанесе вреда за около 70 хил. Лв.  Какви вреди сънувате, само вие си знаете...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.