Конфликт на интереси е да си едновременно член на КАК и кандидат в конкурсна процедура

Конфликт на интереси е да си едновременно член на КАК и кандидат в конкурсна процедура

Конфликт на интереси ли е да си член на КАК и да си кандидат в конкурсна процедура? На този въпрос миналата седмица не успяха да отговорят еднозначно членовете на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС). Повод за дебат по темата предизвика участието на съдия Радка Дражева – Първанова от Окръжен съд – Сливен в конкурс за повишаване в Апелативен съд – Бургас и едновременният й избор от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за член на съдийската Комисия по атестирането и конкурсите (КАК). Поради липсата на единно разбиране за понятието "конфликт на интереси", заложено като един от разписаните на 17 юли от Колегията критерии за участие на определен магистрат в съдийската КАК, с анализ и изготвяне на дефиниция, която колегите й да обсъдят и гласуват в четвъртък, се ангажира съдебният кадровик Вероника Имова.

Според анализа, изготвен от нея, "участието на съдия Радка Дражева – Първанова от Окръжен съд – Сливен в конкурс за повишаване в Апелативен съд – Бургас и едновременното й качество в периода на участието й в конкурсната процедура и като член на кадрови орган, каквато е Комисията по атестирането и конкурсите, би създало възможност да се приеме, че е налице конфликт на интереси".

"Разумът за създаването на този критерий се състои в естеството на правомощията на КАК. Тя е овластена да подготвя проекторешения пред Съдийската колегия, които се отнасят до управлението на целия кадрови ресурс на съдебната система, в лицето на двете колегии -съдийската и прокурорската, но в момента говорим само за Съдийската колегия. Поради това има опасност от създаване на ситуации, в които да се приеме, че такъв магистрат има частен интерес, когато - освен като кадровик, е и участник в кадрова процедура за повишение пред същия орган, в който упражнява властови правомощия, упражнявайки своето субективно право на кадрово израстване или на оценяване работата му на магистрат и работата на конкурентите му магистрати в атестационна процедура. Той  би могъл да бъде упрекнат в частен интерес, водещ до облага, защото може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задълженията му по служба и по този начин да бъде поставен в ситуация на конфликт на интереси", заяви пред "Правен свят" Имова и поясни: "Конфликт на интереси означава да се създаде възможност за облага от материален или нематериален характер за лицето, което упражнява  публични, властнически правомощия. В конкретните случаи в работата на КАК, това би могло да бъде под формата на подкрепа, помощ, получаване на глас, упражняване на влияние, защото членът на КАК, който е участник в конкурсни процедури в свое лично качество е едновременно и част от състава на колективния орган, който взима решенията си при формиране на общата воля, съгласно правилата на мнозинството".

При хипотеза на отвод от състава, който провежда определена процедура, за която може да се допусне, че магистратът има частен интерес, според Имова, няма да се избегне напълно опасността от съмнения в безпристрастността на въпросния член на КАК. "Формално ще се покрият критериите на закона в чл. 175и.,ал.4 . ал.5 от Закона за съдебната власт, който предвижда възможност за отвеждане от такава конкурсна процедура на съответния заинтересован магистрат, респективно от обявяване на конфликт на интереси пред ИВСС, но винаги остава съмнението пред обществеността, пред колегите извън работата на КАК, че резултатът от решаването на неговия кадрови въпрос би могъл да бъде благоприятно повлиян от неговите колеги, защото той участва заедно с тях в атестиране, колегите му участват като представители на КАК в конкурсните комисии, които обсъждат резултатите от атестирането и пр.. Общата им работа създава отношения на близки професионални контакти и доверие, което неминуемо оказва някакво влияние върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията им. А конфликтът на интереси е възможен и само при едно съмнение за частен интерес, който води до облага  – дори да не е имало облага при реализиране на такъв интерес. Даже съдебната практика приема, че в случая лицето, което е обвинено в частен интерес, би могло да действа абсолютно правомерно като не наруши материално-правните норми, които прилага при упражняване на функциите си. Законът не изисква непременно правомощията да са упражнени в нарушение на материалноправните предпоставки за тяхното прилагане. Законът установява неправомерния характер на упражняването на правомощията поради неправомерната цел, с която са упражнени – за придобиването на блага в частен интерес. В случая при установяването и предотвратяването конфликт на интереси се преследва цел – да не се допуска от имащите власт небезпристрастно и необективно упражняване на правомощията или  на задълженията им по служба, или да има каквито и да било съмнения за това, упражняването им да е било в частен интерес", допълни съдебният кадровик.

Още по темата

С български паспорт може да се пътува безвизово в 169 страни

Предишна новина

Криминализират производството на акцизни стоки без бандерол

Следваща новина

Коментари

21 Коментара

 1. 6
  ПанOFF | нерегистриран
  19
  -4

  Лозан Панов е пътник.

 2. 5
  сметна палата | нерегистриран
  30
  -3

  А редно ли е съдия от ВКС,надхвърлил 65г. възраст да опорочи с участието си в конкурсна комисия конкурса за ГК на ВКС под благосклонния поглед на Лозан Панов, който в нарушение на Конституцията,ЗСВ и изрично решение на ВСС е закъснял с 12 месеца да внесе предложение за пенсиониране и да нанесе вреда за около 70 хил. Лв.

 3. 4
  | нерегистриран
  14
  0

  Мира, ако не е свръхнахален.

 4. 3
  Мира | нерегистриран
  31
  -1

  Определено се получава конфликт на интереси. Колегите на член от КАК, участващ в конкурс за повишаване, го атестират заради участие в конкурса. Атестират и другите кандидати. Член на КАК е задължително и член на конкурсната комисия. В такава ситуация ми се струва, че наистина е по-добре членът на КАК да прекрати участието си в КАК, за да няма съмнения в предубеденост на комисията.

 5. 2
  Марко | нерегистриран
  20
  -5

  A пък ако не се допусне до конкурс член на КАК ще е дискриминация и нарушение на ЕКПЧ със съответните екстри за РБ.  Поради това следва да се измисли опция в насока за напускане на КАК за участие в конкурс без връщане там и замяна на напусналия член с друг. Така ще има избор между алтернативи и няма да се пречи на кариерното развитие на никого.

 6. 1
  Надя | нерегистриран
  36
  -2

  Излиза, че ако си член на КАК и по време на мандата на комисията неин член участва в конкурс - за повишаване или за административен ръководител, следва да си подаде оставка като член на КАК. Има резон.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.