Конституционният съд отмени санкциите при негласуване на избори

Конституционният съд отмени санкциите при негласуване на избори

Конституционният съд (КС) единодушно отмени санкциите за неизпълнение на задължението за гласуване. Решението е взето с 11 гласа, тъй като от днешното заседание е отсъствал Анастас Анастасов.

С него се отменя целият текст на чл. 242 а от Изборния кодекс, който е в сила от 25 май 2016 г. Той предвижда, че който не е гласувал  без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличава от списъка за следващите избори.

Формално задължителното гласуване, което е регламентирано в чл. 3 от Изборния кодекс остава, но няма да има никакви последици от неизпълнението му. 

Какви са мотивите на КС ще стане известно следващата седмица. От Конституционния съд съобщиха само следното: "Съдът прие, че разпоредбата на  чл. 242а от Избирателния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на  конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38,  чл. 42 и чл. 57, поради което я обяви за противоконституционна."   

Съдът беше сезиран с искане за отмяна на санкциите при неизпълнение на задължението за гласуване от омбудсмана Мая Манолова. 

 

Отмененият текст от Изборния кодекс
 
Чл. 242а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) (1) Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.
(2) Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40.
(3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.
(4) Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.
(5) За удостоверяване наличието на причините по ал. 4 избирателят трябва да представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи.
(6) Алинея 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

 

НС не може да очаква от главния прокурор доклад по конкретно дело

Предишна новина

Не общината, а климатът е виновен за мръсния въздух в Пловдив

Следваща новина

Коментари

23 Коментара

 1. 24
  Решението на КС е перфектно | нерегистриран
  5
  -1

  Разбира се, че трябваше да се сезира КС. Разбира се, че решението трябва да има това съдържание.

  Имаше юристи с различни мнения. Ние, по-обикновените, се радваме сега, че мислехме като Конституционния съд. Помня, че професор Огнян Герджиков твърдо се обяви срещу санкциите на задължителното гласуване. Имаше и противни мнения.

  Да си припомним нещата. Паметта в правото е нещо важно, с оглед доверието в професионализма на юриста!

 2. 23
  Силвена | нерегистриран
  7
  -2
  До коментар #20 от "Бъдещ адвокат | нерегистриран":
  До коментар [] от "Димитров ":  Ако се въведат изпити за проверка на знанията през 5 години за всички практикуващи юристи (адвокати, юрисконсулти, нотариуси, ЧСИ - за съдиите и сега има атестации през определен период време, провеждани от НИП), повече от 50% ще загубят правата си !

  То затова във ВАдС въртят, сучат и мажат, но изпити да има само за кандидатстващи адвокати, но не и да има за действащи адвокати.

  Трябва да се въведе както е при лекарите и съдиите, през определен период време се отива на атестация за проверка на знанията, за да продължи да практикува.

  Димитров и Силвена ще са първите загубили правото да са адвокати, ако въобще са такива де.

  Е те тогава, Негенцова и още други корпулентни телесни структури на природата завършили право, ще изквичат на умряло.  Разбирам озлоблението Ви от това, че явно не можете да изкарате изпита за адвокат, но като чета писанията Ви- Слава Богу!

  Отказвам да влизам в спор за неща, които дори и с първокурсник не бих спорила.

  Това, което виждам за пореден път, е че има страшно много сред нас, които притежават (в случая евентуално)диплома, зад която няма никакви знания. Липсата им обаче, не може да се прикрие с огромно (безпочвено) самочувствие и агресия..

 3. 22
  Български гражданин | нерегистриран
  2
  -1

  "Американски гражданин" тук си пише на "американски гражданин".

  Пишете глупости, господине, и не по темата.

  Върнете се сега и вижте какво се обсъжда.

  Ако не можете е най- добре да се върнете в първи клас. 4. 21
  Евала свободен пич-Американски гражданино! | нерегистриран
  1
  -2

  съвършенно си прав,че Конституцията трябва да се спазва от всички граждани на България, а съдиите не са над законите в страната. Те трябва да ги спазват дори със запетайките в тях ! Ето ти факт:

  ВСС –финансов отдел които присвоиха парите ни от близо 17 хиляди лева изпратени от АДВ –НАП Враца с които пари откупихме нашето жилище, във връзка с изпълнителни дела №№№21936/02,26436/02,58/10г.образувани по изпълнителни листа заради наши искови молби по ЗОДВПГ ,разгледани от “ съдилищата” враца ,видин и монтана,който отхвърлиха искове срещу държавата за да ни вземат част от жилището, просто ей така, защото на съдията му е наредено да спечелят тези дела в тяхна полза .Доказателство за тава са: : Съдилищата тайно са счели , че не е била налице хипотезата очертана от законодателя в нормата на ч от специалния закон за отговорността на държавата и общините за вреди (обн.ДВ, бр.60/05.08.1988г., в сила от 01.01.1989г., в сила към процесния период .Като без да бъдем предупредени за последиците по чл.133 от ГПК/2008г./, че ще понесем тежестите, свързани с водене на делата,й без да ни уведомят, че процесните вреди се претендират на основание чл. 49 от ЗЗД – заради което с разпореждане е следвало да ни дадат едноседмичен срок да представим по делото документ за платена държавна такса в пълен размер по тяхна сметка ,с предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно, а производството по делата прекратено. Тъй като Държавната такса по ЗЗД се определя според цената на иска и в приложението на общата норма на чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, умишлено не сме предупредени от т.н. съдилища,че производствата ще следва да се развие по общия исков ред – чл. 49 във вр. с чл. 52 от ЗЗД. Като не става ясно кога и как съдът е дал тази квалификация по ЗЗД,не заявено в молбите ни ,й без да сме искали изменение на иска в ЗЗД.

  Това т.н. “съдилища” умишлено не са сторили ,с което са нарушил и чл. 2 от ГПК , а решението на съдилищата по ЗЗД представлява отказ от правосъдие по ЗОДВПГ.,С което е

  на лице правосъдие превърнало се в парично вземане,което е недопустимо ,поради неопределеност на петитума в ИМ.тъй като нямаме иск по ЗЗД,като съда без права е въвел един напълно нов иск, по незаявена претенция – с правно основание ЗЗД,и се е произнесъл по непредявен иск и не по приложимия съдопроизводствен ред по отношение на квалификацията  Сумата незаконно е преведена от АДВ и НАП Враца на ВСС,които нямат изпълнителени листа в тяхна полза и сметка и никога не са имали,а може би са си направили Фалшиви такива в тяхна полза и сметка.

 5. 20
  Бъдещ адвокат | нерегистриран
  2
  -5

  До коментар [] от "Димитров ":  Ако се въведат изпити за проверка на знанията през 5 години за всички практикуващи юристи (адвокати, юрисконсулти, нотариуси, ЧСИ - за съдиите и сега има атестации през определен период време, провеждани от НИП), повече от 50% ще загубят правата си !

  То затова във ВАдС въртят, сучат и мажат, но изпити да има само за кандидатстващи адвокати, но не и да има за действащи адвокати.

  Трябва да се въведе както е при лекарите и съдиите, през определен период време се отива на атестация за проверка на знанията, за да продължи да практикува.

  Димитров и Силвена ще са първите загубили правото да са адвокати, ако въобще са такива де.

  Е те тогава, Негенцова и още други корпулентни телесни структури на природата завършили право, ще изквичат на умряло.

 6. 19
  Бъдещ адвокат | нерегистриран
  3
  -4
  До коментар #14 от "Димитров | нерегистриран":
  Бог да ни е на помощ, след като има такива пишман колеги, които спорят, без да знаят. Права е Силвена, че точният текст е обявява за противоконституционна, а не отменя, защото явно на бъдещия адвокат му липсват познания не само по Конституционно право, но и по обща теория. И впрочем, проф. Карагьозова, като ме изпитваше на тема КС, остана впечатлена и ме похвали, така че не е като да не знам какво говоря или пиша. По този въпрос иначе има и сумати статии в списание Съвременно право.

  Димитров, чети Решението, а не умувай, не ти се отдава.

  А позоваването на някакви авторитети, които били оценяли знанията ти ...

  Момко, само в съда и спечелените дела е ефективният и меродавен начин за оценка.  Знаеш ли колко професори говорят ПЪЛНИ глупости ?!

  Да не говорим, че на повечето лекционният им материал е с дата 2005г., т.е. преди влизането ни в ЕС.

 7. 18
  ******** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 17
  ВКП | нерегистриран
  0
  -2

  СЪДЕБНА РЕФОРМА

  - Увеличение с 50% на заплатите на всички съдии

  - Прокурорите и разследващите органи за всяка влязла в сила присъда да получават като бонус 30% от разноските по делото и възстановени суми от осъдения, ако има такива към заплатата си в съотношение 50:50

  - За всяко дело завършено в разумен срок, съдията да получава по 100 лева бонус към заплатата си

  - За всяко дело, което не е завършено в разумен срок на съдията да му се удържат по 1000 лева от заплатата

  - Обучението на младши магистрати в НИП да се удължи до 2 години. Същият срок на обучение да го има и за младшите разследващи полицаи и следователи. Да се поканят преподаватели по криминалистика от САЩ, ЕС и Русия.

  - Заплатите на разследващите полицаи да се увеличат със 100%, а тези на следователите с 20%

 9. 16
  | нерегистриран
  8
  -1

  Крайно време беше да се разкара това скодоумие- правото да става задължение.

 10. 15
  друго мнение | нерегистриран
  1
  0

  http://defakto.bg/2016/09/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/

 11. 14
  Димитров | нерегистриран
  2
  -2

  Бог да ни е на помощ, след като има такива пишман колеги, които спорят, без да знаят. Права е Силвена, че точният текст е обявява за противоконституционна, а не отменя, защото явно на бъдещия адвокат му липсват познания не само по Конституционно право, но и по обща теория. И впрочем, проф. Карагьозова, като ме изпитваше на тема КС, остана впечатлена и ме похвали, така че не е като да не знам какво говоря или пиша. По този въпрос иначе има и сумати статии в списание Съвременно право.

 12. 12
  Бъдещ адвокат | нерегистриран
  4
  -5
  До коментар #9 от "Силвена | нерегистриран":


  Колега,прочетете първо Конституцията и след това решенията на КС... Иначе, не знам дали сте бъдещ адвокат (или по-скоро бъдещ юрист), предвид празнотите в теорията, които имате.

  Бях безкрайно мил, но явно не е трябвало  Прочетете РЕШЕНИЕ № 22 от 31 октомври 1995 г. по конституционно дело № 25 от 1995 г., докладчик съдията Младен Данаилов (Обн., ДВ, бр. 105 от 01.12.1995 г.)

  РЕШИ:  Когато Конституционният съд обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда.  Вместо да ми препоръчвате, Вие прочетете Конституцията

  Чл. 149.

  (1) Конституционният съд:

  1. дава задължителни тълкувания на Конституцията ;  Та много обичам пишман адвокати и юрисконсулти, дето са преписвали или с връзки са избутали, да ги тръшлява и омитам пода с тях в съда, по мои лични дела.  Така че, драга ми Силвена, Бог да Ви е напомощ ако се изправим по дело един срещу друг.

 13. 11
  ************************************************************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 10
  Денислав Данкин | нерегистриран
  6
  0

  Избирателното право е именно право, конституционно! Не може да е и задължение, това е nonsense! Аз не съм държавен орган, че да имам "правомощия". Това, че санкцията е била обявена за противоконституционна, т.е. че няма да се прилага (права е Силвена, разбира се, че не се отменя формално, това е работа впоследствие на НС, но аз поне не държа на такава прецизност на места като това), на мен не ми е достатъчно. Не може законодателят да ми вменява в чл. 3, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс такова противоконституционно, недемократично и нагло, бих казал (като ще запазя съображенията си по целесъобразност и нравственост за себе си), задължение, такъв "граждански дълг".  Имам глава на раменете (която ми служи с променлив успех) и ще гласувам. Но да ми остане това като "задължение", не го приемам.  И както вече казах, юридически (теоретично) погледнато цялата тази работа е една голяма каша, която не прави чест никому. Законодателят да я изчисти!

 15. 9
  Силвена | нерегистриран
  6
  -2
  До коментар #8 от "Бъдещ адвокат | нерегистриран":
  Има решение на КС какво се случва, когато текст от закон бъде обявен за противоконституционнен.

  Та там се казва едно към едно "отменя" !!!  Не ми се търси, но Вие сте достатъчно грамота да го намерите.  Колега,прочетете първо Конституцията и след това решенията на КС... Иначе, не знам дали сте бъдещ адвокат (или по-скоро бъдещ юрист), предвид празнотите в теорията, които имате.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.