КС: Искането на ВКС за обявяването на противоконституционност на бонусите за кадровици е недопустимо

КС: Искането на ВКС за обявяването на противоконституционност на бонусите за кадровици е недопустимо
снимка:БГНЕС

Междувременно, Конституционният съд се произнесе и с решение по к.д. № 2/2020 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., последно изм., ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г.).

Решението е прието с 11 гласа.

Съдия Гроздан Илиев остана на особено мнение.

Конституционният съд с Определение № 2/2020 г. по конституционно дело № 10/2020 г. отклони като недопустимо искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 Февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“ и прекрати производството по делото.

Определението е прието единодушно.

На 27 май Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) на 26 май 2020 г., с 68 гласа „за“ от гласувалите 71 съдии, реши да отправи искане до Конституционния съд (КС) да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата, която урежда възможност бивши членове на ВСС да могат да заемат длъжност  една степен по-висока от тази, която са заемали преди началото на мандата си.

„Оспореният текст дава възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система като стабилност, прозрачност и кариерно развитие. Конституцията съдържа норми, които се отнасят до изграждането и функционирането на съдебната система, но издаване на акт, чрез който се осъществява дейността по персоналното организиране на съдебната власт, създава условия за пренебрегване на конституционноправния престиж и води до неговото накърняване (решение по к. д. № 30/1991 г.)“, пишеше в искането на ВКС.

С определение от 9 юни 2020 г. Конституционният съд е допуснал искането на ВКС с уточнението, че оспореният § 4 ЗИДЗСВ е влязъл в законна сила и се е инкорпорирал в действащия закон, поради което същият не е годен предмет на контрол за конституционност и е допуснал до разглеждане по същество съответната действаща законова разпоредба – чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 Февруари 2020 г.) (ЗСВ) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

На 3 септември 2020 г. от 44-то Народно събрание обаче е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, повторно приет на 30 септември 2020 г. (обн., ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г.). С § 1 от същия е изменена разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ЗСВ.

"Както се е произнасял при подобни случаи при изменение и допълнение на закон (Решение № 9/2018 г. на по к. д. № 5/2017 г.; Решение № 14/2018 г. по к. д. № 12 /2017 г.; Определение № 2/2018 г. по к. д. № 5/2018 г., Определение № 1/2019 г. по к. д. № 1/2019 г., Определение № 2/2019 г. по к. д. № 11/2018 г. и др.), Конституционният съд следва да отклони искането на пленума на ВКС като недопустимо и да прекрати производството по делото. След изменението разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ЗСВ има ново съдържание и смисъл, като така се внася нов предмет на делото, какъвто не е поискан от вносителя и с какъвто не е сезиран Конституционният съд. Разглеждането на така изменената разпоредба означава съдът да се самосезира, което е недопустимо", мотивират се конститиуционните съдии.

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев предлагат съкращаване на районните съдилища до 28 и кардинални кадрови промени

Предишна новина

Председателят на кипърския парламент подаде оставка заради корупционния скандал с паспортите

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  | нерегистриран
  16
  0

  Просто ВКС ще внесе ново искане.

 2. 1
  | нерегистриран
  3
  -6

  Честито на спечелилите!!!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.