КС: Срещу президента и вицепрезидента може да се образува наказателно производство, ако има данни за престъпление

КС: Срещу президента и вицепрезидента може да се образува наказателно производство, ако има данни за престъпление
снимка:БГНЕС

Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 1/2020 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България  за  даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията.

Приетият диспозитив на решението гласи:

По въпрос първи от тълкувателното питане - Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна", използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа "Престъпления против Републиката", Раздел I "Измяна" от Особената част на Наказателния кодекс ?

Съдържанието на понятието „държавна измяна" по чл. 103, ал. 1 от Конституцията не е тъждествено със съдържанието на понятието „измяна" по смисъла на Раздел I, Глава първа от Особената част на Наказателния кодекс. Като „държавна измяна" следва да бъдат разбирани и други престъпления против Републиката, които държавният глава би могъл да осъществи при изпълнение на конституционно възложените му функции.

По втори въпрос от тълкувателното питане - Каква е разликата между използваните в чл. 103, ал. 1 от Конституцията понятия „държавна измяна" и „нарушение на Конституцията" като основания за ангажиране на отговорността на президента и вицепрезидента за действия, извършени при изпълнение на техните функции ?

Понятието „държавна измяна" винаги изисква осъществяването на съставомерна престъпна дейност против Републиката.

Понятието „нарушение на Конституцията" обхваща нарушения при изпълнение на функциите на президента или вицепрезидента, които нямат престъпен характер, както и такива, които са съставомерни деяния.    

Конкретната преценка, дали „държавна измяна“ или „нарушение на Конституцията“ обосновават отговорност на президента или вицепрезидента се прави единствено от Народното събрание, което  само̀  решава дали да повдигне обвинение и след това - от Конституционния съд, когато упражнява правомощието си по чл.103, ал.3 от Конституцията.

"Президентът на Република България не е „недосегаем“  и изключенията предвидени в чл.103, ал.1 от Конституцията - „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“ го потвърждават. Когато се говори за отговорност на президента в контекста на Основния закон това има смисъл, че политическата отговорност на президента е едната страна - другата е правната, наказателната отговорност.Президентът носи особена политическа отговорност - пред нацията, пред носителя на суверенитета, който с акта на прекия избор на президента инвестира в него своето доверие. Носенето на такава отговорност има своя мотив в неоправдаването на това доверие от този, който по силата на Конституцията е натоварен да въплъщава единството на нацията и континуитета на държавата, реализира се чрез специалната процедура по чл.103, ал.2 и ал.3 от Конституцията и е предмет на внимание в следващия раздел от мотивите", пише в мотивите на КС.

По трети въпрос от тълкувателното питане - Понятията „държавна измяна" и „нарушение на Конституцията", използвани в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, включват ли в съдържанието си и извършване на престъпления извън съставите на Глава първа "Престъпления против Републиката " от Наказателния кодекс?

Понятието „държавна измяна“ не включва в съдържанието си извършване на престъпление извън съставите на престъпленията против Републиката.

Понятието „нарушение на Конституцията“ може да включва в съдържанието си и извършване на нарушения, които са престъпления, но различни от престъпленията против Републиката.

"Що се отнася до понятието „нарушение на Конституцията“, най - малкото, което може да се каже е, че то изключва от своя обхват действията при изпълнение на функциите на президента или вицепрезидента, които осъществяват състави на престъпления против Републиката. Това е широко формулирано основание за „импийчмънт“ и обхваща действия, които не е задължително и няма как да бъдат сведени единствено до съставомерни такива, каквито обаче не са изключени. Въвеждането на това понятие показва намерение на конституционния законодател да включи в основанията за поставяне в ход на специалната процедура за прекратяване мандата на президента и такива действия, които осъществяват признаците на предвидени в наказателния закон престъпни състави, но не са от порядъка на държавната измяна - противното би лишило от смисъл обособяването на „държавната измяна“ като самостоятелно основание по чл.103, ал.1 от Конституцията. Многообразието на факторите, които биха формирали хипотезите, попадащи в обхвата на „нарушение на Конституцията“, изключва възможността те да бъдат предварително и стриктно изброени и преценката за тяхната наличност следва да бъде правена за всеки конкретен случай от Народното събрание, при повдигане на обвинение срещу президента, и с окончателното произнасяне на Конституционния съд по чл.103, ал. 3 от Конституцията", мотивира се КС.

По четвърти въпрос от тълкувателното питане  -  Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване", използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, ограничава ли се само до действия с процесуален характер?

Възбуждането на наказателно преследване е дейност на органите на досъдебното производство по формулиране на твърдение срещу конкретно лице, че е извършило конкретно престъпление.

Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията означава, че срещу президента и вицепрезидента не могат да бъдат извършвани действия с процесуален и извънпроцесуален характер, които могат да доведат до реализиране на наказателна отговорност и които пряко засягат техните лични права и свободи.

"Конституционният съд приема, че изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“ не е пречка по досъдебно производство да се извършват всички действия по разследването, стига те да не представляват по естеството си насочване на обвинение - изрично или мълчаливо - към президента или вицепрезидента чрез действия, които пряко засягат техните лични права и свободи. По този начин органите по разследването не са лишени от възможността да събират и запазват доказателства, както и да привличат като обвиняеми лица, по отношение на които няма конституционна или законова забрана да бъде възбудено наказателно преследване. Единствената забрана, която ограничава органите по разследването, е извършването на такива действия, които пряко засягат личните права и свободи на президента или вицепрезидента, независимо дали изискват или не тяхното участие", мотивират се конституционните съдии.

По въпрос пети от тълкувателното питане - Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване", използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, включва ли забрана да бъде образувано наказателно производство, когато се открият данни за евентуална престъпна дейност на президента и вицепрезидента?

При откриване на данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента забраната да бъде възбудено наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство.

По шести въпрос от тълкувателното питане -  Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване", използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, означава ли забрана за извършване на действия с процесуален характер по вече образувано наказателно производство, по което се разкрият данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента ?

По вече образувано наказателно производство имунитетът на президента и на вицепрезидента изключва извършването на такива процесуални действия, които са насочени срещу тях и пряко засягат техни лични права и свободи.

Други действия по разследването могат да бъдат извършвани без ограничение.

"Заедно с това, Конституционният съд подчертава, че едно отделно действие на президента може и да води до извод, че е на границата на конституционност, но когато е налице поредица от такива действия - те разглеждани в тяхната последователност и в цялост - могат да бъдат основание за формиране на виждане за целенасоченост, за намерение чрез тях да бъде нарушена Конституцията", пишат още конституционните съдии.

Решението е прието единодушно.

Христо Николов изгуби делото срещу Иван Гешев за коментара "така правят и циганите"

Предишна новина

Алексей Трифонов окончателно остава председател на СГС

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 15
  | нерегистриран
  1
  -1

  Абстрактно тълкуване на Конституцията, без конкретен повод и разумен въпрос, е недопустимо. Cпopeд нaшeтo виждaнe /съдии в КС Атанас Семов, Надежда Джелепова и Павлина Панова/ Koнcтитyциoнният cъд имa изĸлючитeлнo cъщecтвeнa – и ocнoвoпoлaгaщo пoлeзнa – poля зa гapaнтиpaнeтo нa въpxoвeнcтвoтo, нeпocpeдcтвeнo дeйcтвиe, пpaвилнoтo пpилaгaнe и нeнapyшaвaнeтo нa Koнcтитyциятa. Taзи мy poля тpябвa дa ce yтвъpждaвa eднoзнaчнo в coбcтвeнaтa мy юpиcпpyдeнция. Toвa oбaчe нe oзнaчaвa – и cпopeд нac ниĸoя paзпopeдбa нa Koнcтитyциятa нe гo пpeдвиждa или пoнe пpeдпoлaгa – Koнcтитyциoнният cъд дa изпълнявa poлятa нa aбcтpaĸтeн тълĸyвaтeл нa вcичĸи възмoжни cъмнeния, ĸoлeбaния, нeяcнoти или дopи пpaзнoти, зa ĸoитo вceĸи, oт имaщитe пpaвo дa иcĸaт oт нeгo тълĸyвaнe нa Koнcтитyциятa (пo чл. 150, aл. 1), би мoгъл дa нaмepи ocнoвaния, бeз дa имa ĸoнĸpeтeн пoвoд дa дocтигнe дo тяx.Ocвeн тoвa, paзпopeдбaтa нa чл. 103, aл. 1 oт Koнcтитyциятa вeчe e билa пpeдмeт нa тълĸyвaнe oт Koнcтитyциoнния cъд – Peшeниe № 25 oт 21 дeĸeмвpи 1995 г. пo ĸ. д. № 27/95 г.  

 2. 14
  Румен Радев, президент на РБ | нерегистриран
  3
  -3

  Решенията на Конституционния съд не се коментират, те се изпълняват, особено когато са еднозначни. Всеки, който използва Конституцията и законите в атака на други институции, трябва да носи своята отговорност.Винаги съм призовавал за спазване на законите, но когато самият министър-председател гази законите и Конституцията, какво очаквате от гражданите. Хората са на площадите, скандират "Мутри вън!".Отново призовавам - оставка на Борисов, оставка на Гешев!
  Преживяваме исторически дни. Тази история се пише от всички българи от всички възрасти. Тези протести отварят пътя към бъдещето на България. Хората са на площадите, набира се огромна обществена енергия и не виждам сила, която да може да й противостои. Този процес е необратим.
  Служебното правителство е ясен конституционен инструмент. Дали съм готов, да готов съм. Моята професия изисква да съм готов. Готов съм със служебен кабинет. Уважавам всички други професии, включително и на българските пожарникари.
  Този разговор между Борисов и Дончев ясно показа кой е поръчителят на цялата очерняща кампания, която се води срещу президентската институция. Жалкото е, че в паническите опити за лично спасение министър-председателят завлича цялата своя партия и всички свои съпартийци на дъното. Призивите на премиера за диалог и единение са измамни, тъй като по телефона говори друго.
  30 юли 2020 г

 3. 13
  | нерегистриран
  5
  -1
  До коментар #6 от "1 | нерегистриран":
  Всеки чете решението на КС, както му отърва - прочита в Правен свят и Пик е един, в останалите медии - съвсем различен! Учудени има ли?

  Така е-двата враждуващи лагера го четат от камбанарията на интересите ,които защитават ,а не от правна гледна точка. Типичен пример на журналистическа свинщина беше и издънката на Рачева вчера по БТВ!!!

 4. 12
  | нерегистриран
  31
  0

  Видно от мотивите:
  „ Официалното уведомяване на едно лице от компетентен орган с твърдение, че то е извършило престъпление, може да се извърши както с нарочен писмен акт за неговото привличане като обвиняем, съобразно наказателното процесуално законодателство, така и с извършване на действие по разследването, насочено към него. Във втората хипотеза предприетите действия, макар и не пряко насочени към официално формално уведомяване на едно лице, че се привлича към наказателна отговорност, могат мълчаливо да съдържат твърдение за извършено престъпление и да засягат правния статус на лицето. Такива биха били всички процесуални действия, с които пряко се засягат правата и свободите на президента. Независимо кой път ще избере органът по разследването, за да привлече едно лице като обвиняем, от момента на предприетото действие спрямо него наказателното преследване се счита за възбудено“

  И за да избегнем спорове кой е по, по –най, вероятно трябва да припомним наученото в училище.Буквално Чинова не мога да я цитирам, старост - нерадост, но да се подкрепя, щото съм само форумен Хикс, та, преди нашата ера, ни е учила, че „действие по разследване, насочено срещу лице“, например по чл.219, ал.2 от НПК означава :
  1.да е действие по разследване/следств.д-е, т.е. прилага се способ за доказване/
  2.действието е с участие на лицето
  3.срещу това лице вече са събрани доказателства или фактически данни, че е взело участие в престъпление.
  Действието може да е принудително/ претърсване, изземване, освидетелстване.../, или да не е принудително/ разпознаване, следствен експеримент напр./.Да, знам, че има практика на ВКС, която казва, че разпознаването може да не представлява“действие срещу лицето“/.
  Извън това обаче мотивите на КС казват и нещо много, много повече :
  „извън наказателното производство е възможно личността на президента да се окаже обект на упражняване на властовия потенциал на държавни органи в случаите на проверки наказателноправни по естеството си. Имунитетът на президента би се оказал лишен от съдържание, ако в рамките на такива извънпроцесуални действия с наказателноправен характер бъде допуснато да се наруши неговата неприкосновеност. Въпросът за наличие на обвинение спрямо него може да възникне не само в рамките на фигурата на обвиняем, но и преди това, ако правният му статус може да бъде съществено негативно засегнат от действията, предприети от овластени за това органи в резултат само на подозрение, че поведението на президента би могло да осъществява престъпление. В тези случаи извънпроцесуалните действия могат лесно да прераснат в процесуални. Следователно, наказателната неприкосновеност на президента изисква да бъде защитен от всички действия, свързани с възможно реализиране на наказателна отговорност - процесуални и извънпроцесуални, които биха могли да нарушат неговите лични права и свободи.“

 5. 11
  Пламен | нерегистриран
  7
  -19
  До коментар #4 от "дипломация в сянка | нерегистриран":
  Един вид, само един Гешев е недосегаем. Е затова идва мощната подкрепа на протестите отвън

  Какви протести навън бе??? Ти си много заблуден и кракът ти не е стъпвал в чужбина!!! В Германия например от над 400 000 българи на протест излизат 100 човека и те са лични познати на някой от ДБ и протестират като услуга към него!!! Ха, ха, хаааа

 6. 10
  ivailo | нерегистриран
  11
  -17
  До коментар #5 от "Брр | нерегистриран":
  Остава въпросът, при това решение на КС, не трябва ли да има някакви последици от това, че онова записче вместо моментално да бъде унищожено при положение, че президентът попада в него - бе публикувано официално от прокуратурата да го чуят всички? Защото на мен ми се струва, че говорим за нещо повече от грандиозен гаф...

  ти си още по-зле от ония първия....

 7. 9
  ivailo | нерегистриран
  8
  -12
  До коментар #1 от "Процесуалните права са винаги свързани с мтериално-правно основание | нерегистриран":
  Какъв е смисълът да се образува и проведе наказателно преследване срещу лице, спрямо което според Конституцията е налице забрана за реализацията на последиците му? Въпросите са политически и е срам за прокуратурата, че ги задава. Прокуратурата служи. Кому - ще видим. Във всеки случай не на закона. Особено днес, в тези условия.

  изобщо защо се обаждаш, като нямаш представа дори за смисъла на решението на КС.прочети го и 100 пъти няма как да се формира друг извод в главичката ти.

 8. 8
  ?1? | нерегистриран
  14
  -7

  Според "компетентните" разяснения на кафявите медии на решението на КС, президентът не може да бъде подслушван само когато говори със себе си. Когато говори с други лица, последните могат да бъдат подслушвани, т. е. и президентът в това число. Каскетски интелект

 9. 7
  А сега де | нерегистриран
  15
  -17

  Смисълът драги е, че ще могат да се събират доказателства Това са действия по разследване, а не процесуално-следствени действия насочени срещу президента и това е от съществено значение, защото доказателствата могат да се загубят в хода на времето и когато имунитетът отпадне няма да има какво да се събира вече . Сега стана ли ти ясно на теб и на останалите правни лаици които повтаряте мантрите на Христо Иванов

 10. 6
  1 | нерегистриран
  42
  -2

  Всеки чете решението на КС, както му отърва - прочита в Правен свят и Пик е един, в останалите медии - съвсем различен! Учудени има ли?

 11. 5
  Брр | нерегистриран
  22
  -6

  Остава въпросът, при това решение на КС, не трябва ли да има някакви последици от това, че онова записче вместо моментално да бъде унищожено при положение, че президентът попада в него - бе публикувано официално от прокуратурата да го чуят всички? Защото на мен ми се струва, че говорим за нещо повече от грандиозен гаф...

 12. 4
  дипломация в сянка | нерегистриран
  25
  -13

  Един вид, само един Гешев е недосегаем. Е затова идва мощната подкрепа на протестите отвън

 13. 3
  Клапуавец | нерегистриран
  10
  -25

  Щом може -на секундата го пчвайте

 14. 2
  ********************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 1
  Процесуалните права са винаги свързани с мтериално-правно основание | нерегистриран
  34
  -8

  Какъв е смисълът да се образува и проведе наказателно преследване срещу лице, спрямо което според Конституцията е налице забрана за реализацията на последиците му? Въпросите са политически и е срам за прокуратурата, че ги задава. Прокуратурата служи. Кому - ще видим. Във всеки случай не на закона. Особено днес, в тези условия.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.