Лозан Панов не е спазил антикорупционния закон, но няма да бъде санкциониран

Лозан Панов не е спазил антикорупционния закон, но няма да бъде санкциониран
Лозан Панов не е спазил изискването на чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ, обявиха от Антикорупционната комисия, снимка: БГНЕС

"Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) не е писмено уведомена от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) кои са лицата, на които той е делегирал правомощия да провеждат процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и да сключват договорите." Това посочват от КПКОНПИ в отговор на запитване на "Правен свят" във връзка с липсата на публикувана декларация за имущество и интереси на представител на ВКС по реда на чл. 6, ал. 1, т. 44 от антикорупционния закон.

От Комисията потвърждават информацията на "Правен свят" от миналата седмица, според която Панов е допуснал нарушение на чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ, тъй като не ги е информирал писмено в двуседмичен срок на кого е делегирал правомощията си по приложение на ЗОП от името на ВКС. Съгласно Закона за съдебната власт, административният ръководител може да делегира правомощия да провеждат процедурите по ЗОП и сключват договорите на други лица.

Отговорът на Антикорупционната комисия потвърждава още, че заместник-председателят на ВКС Светла Димитрова е станала неволна "жертва" на отказа на Лозан Панов да прилага закона и да осъществява нормално взаимодействие с останалите държавни институции. Оказва се, че вместо от ВКС, КПКОНПИ е била информирана от Висшия съдебен съвет (ВСС) на 14 май 2018 г. с писмо, в което било посочено, че са делегирани правомощия като "възложител" на тримата заместник-председатели на ВКС, включително Светла Димитрова. Липсвала е конкретната информация на кого точно от тримата е делегирано правото да сключва договорите по ЗОП, каквото е изискването на чл. 6, ал. 1, т. 44 на ЗПКОНПИ.

"Правен свят" установи, че още на 21 февруари т.г., т.е. само ден след избирането й за заместник-председател на ВКС, със заповед № 321 председателят на ВКС е делегирал правото на Светла Димитрова да открива и провежда обществени поръчки и да сключва договори по ЗОП от името на съда. От сайта на ВКС е видно, че Димитрова вече сключва договори от името на ВКС по вече приключили процедури по ЗОП. В 14-дневен срок Лозан Панов е бил длъжен да информира за това КПКОНПИ, но неизвестно защо не го е направил. "Правен свят" отправи писмени въпроси до кабинета на председателя на ВКС, на които все още няма отговор.

Самата съдия Светла Димитрова е спазила закона и е подала декларацията за имущество и интереси, но тя не е публикувана, защото липсва основание за това. "Публичният регистър на Комисията не приема декларации за имущество и интереси на лица, за които не е получено писмено уведомяване по реда на разпоредба на чл. 6, ал. 3 от закона, поради което декларацията за имущество и интереси на Светла Димитрова, не е въведена в Регистъра", посочват от КПКОНПИ. Съдия Димитрова няма да бъде обект на последващи проверки, каквито са предвидени, ако тя се явяваше неизрядна по ЗПКОНПИ. Законодателят обаче не е предвидил санкция за неспазване на закона от председателя на ВКС, поради което той също няма да бъде санкциониран.

В крайна сметка се оказва, че заради очевидното нежелание на административния ръководител на ВКС да установи работни отношения с КПКОНПИ, основани на принципна основа и взаимно сътрудничество, Върховният касационен съд на Република България се оказва една от малкото, ако не и единствената институция, която чрез своя ръководител упорито неглижира антикорупционното законодателство. Заключението се базира на следната фактология:

През април ВСС е предоставил на КПКОНПИ списък с упълномощените лица по чл. 6, ал. 1, т. 44 в съдилищата и прокуратурите, които организират, провеждат и сключват договорите по ЗОП. Списъкът е наброявал 380 лица на административни ръководители и техни заместници, без изрично да се посочват, ако има такива, на кого именно са делегирани правомощия за финалното решение по разходване на публични средства. За да се избегне ненужно подаване на декларации, на последваща среща между представители на КПКОНПИ и ВСС е било договорено, че задължение за деклариране следва само за онези лица, които провеждат процедурите за обществени поръчки и сключват самите договори. По-късно от ВСС са предоставили нов списък, като лицата, посочени в него, са подали декларации пред Публичния регистър в законоустановения срок и вече са публикувани на интернет портала на КПКОНПИ. Липсва единствено името на представител на ВКС, защото "съдия №1" не информирал надлежно нито КПКОНПИ, нито изглежда и ВСС. 

Още по темата

Проект на Наредба за придобиване на професионална квалификация за съдебен служител

Предишна новина

ГДБОП спря сайтове за търговия с фалшиви стоки

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

 1. 7
  Един от Враца, | нерегистриран
  0
  -3

  В нарушение на задължението на Р.България за въвеждане практиката на Съда на европейските общности в националното законодателство , й въпреки,че чл.27 от директивата има директен ефект по отношение на гражданите на Р.България.

  ,административен съд Враца ,и върховния административен съд ,умишлено неприлагат директивата в националното законодателство ,,за да укрият,че по изпълнителни дела №№№21936/02,26436/02,58/10г. АДВ-НАП Враца не спазват предвидения в ДОПК ред. За целта чрез пълен отказ от съд е укрито ,че сумата от 19 хиляди лева е събрана от неовластен орган, които няма власт да събират 4%ДТ по ГПК,., без ., водени пред ДСИ при РС –Враца., изпълнителни производства .Което изключва възможността тези задължения да се събират от публичния изпълнител по реда на ДОПК.

  II.Довело до принудителното събиране на сумата ,през 2006,2007г.чрез опис и възбрана на недвижими имот , въпреки ,че държавната принуда се предшества от „нулева”, „информационна фаза,за образувани срещу нас изпълнителни производства. Липсва - предварителен и уведомителен предупредителен акт от 2002г. до 2007г. за образувани срещу нас изпълнителни призводства, абсолютна процесуална предпоставка от която без нея, независимо от по-нататъшните действия, завеждане и продължаване на тези дела е невъзможно,а нарушението е достатъчно определено,

  й съществува пряка причинна връзка между нанесените ни вредите и нарушението. Чрез отказ от съд е прикрито ,че ВСС,няма качеството на ответник по исковете ни по ЗОДВПГ,,а оттам и няма изискуемо вземане от семейството ни ,поради липса на решен гражданскоправен спор между нас,, .Липсват й присъдени по дело. съдебни разноски в негова полза .,а оттам и няма изпълнително основание/ИЛ/ .Липсва й издаден изпълнителен лист в полза на държавния бюджет.Чрез отказ от съд,е укрито ,че Публичния изпълнител е извършил недължимо плащане по сметка на ВСС, тъй като дължимостта на сумата не е установена с влязъл в сила съдебен или административен акт.. Довело до липса на законова възможност висшия съдебен съвет ,да получи и задържа до сега преведената му от публичния изпълнител с разпореждане сума от 19 бона. Така , най грабителския закон ЗОДВПГ/сега ЗОДОВ/.,чрез отхвърляне на исковете ни срещу тях беше използван от окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана,вместо европейското право д.такси да са прости ,а не яки пропорционални такси и то в полза на правораздаващия по иска съд.Чиста търгови с правото,яка търговия. Вместо прекратяване производството, поради липса на материалноправно основание, произтичащо от ЗОДОВ,за да има осъждане на пропорционална ДТ в полза на правораздаващия по ЗОДВПГ “съд” ,не съдържащо се в правото на ЕС. Гореописаното пряко засяга правото ни на собственост, поставени под защитата на посочените разпоредби на Конвенцията,тъй като засяга интереси на семейството ни , защитени от нормите на чл.1 от Допълнителния протокол към Европейската конвенция за правата на човека и чл.13 от същата конвенция, което определя и неговата обжалваемост пред съд, който съд се произнася с окончателно решение по чл. 268, ал.2 от ДОПК. ОТ КОЕТО СГАНТА НИ ЛИШИ ЗА ДА ЗАГРАБИ ПАРИТЕ НИ?!. Влизането на България в ЕС ни предостави нов правен инструмент за защита срещу държавата ,ТЪЙ КАТО видно от гореописаното СА НАЛИЦЕ нарушения на европейското право.Поради което Държавата е длъжна да компенсира вредите,причинени на семейството ни ,като физическите лица заради нарушения на правото на Общността. 2. 6
  Смешко | нерегистриран
  6
  -1

  Лебед ги нарекоха и Лебед си остана

 3. 5
  Въпрос | нерегистриран
  8
  -1

  А нещо по тази тема ще напишете ли?:https://www.google.gr/amp/s/m.dnevnik.bg/bulgaria/2018/08/13/3295675_vss_e_plashtal_desetki_hiliadi_leva_mesechno_za/amp

 4. 4
  Председател | нерегистриран
  16
  -5

  Щом Панов не подава декларации и аз повече няма да подавам.от къде на къде...

 5. 3
  Da lieget der Hund begraben - Тук е заровено кучето (тук е цялата тайна). | нерегистриран
  15
  -6

  Законодателят обаче не е предвидил санкция за неспазване на закона от председателя на ВКС, поради което Лозан Панов няма да бъде санкциониран. Облагата му се осигурява в замяна на услуги ...

 6. 2
  | нерегистриран
  19
  -6

  Защото се съветва само със себе си и с Пазвантова, затова са му така юридически перфектни действията.

 7. 1
  докога? | нерегистриран
  26
  -14

  Поредната каша забъркана от Панов.Плод вероятно на "принципността" му.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.