Лозан Панов се провали в атаките си срещу председателя на Апелативен съд - София

Лозан Панов се провали в атаките си срещу председателя на Апелативен съд - София
Лозан Панов, председател на ВКС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) окончателно се провали в опитите си за отстраняването на административния ръководител на Апелативен съд - София Даниела Дончева. Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) - Ваня Анчева (председател), Йовка Дражева, Мариета Милева, Тодор Тодоров и Весела Андонова (докладчик) - е потвърдил решението на тричленния състав за правилността на отказа на Съдийската колегия от 17 юли 2018 г. да образува да дисциплинарно производство срещу председателя на САС. ВКС е осъден да покрие съдебните разноски в размер на 500 лв.

Лозан Панов започна безпрецедентна атака срещу председателя на САС и упорито настоя тя да понесе дисциплинарна отговорност през есента на 2017 година заради твърдения на апелативния съдия Милен Василев, че Дончева му е отнела дело. Василев твърдеше, че Дончева издала три незаконосъобразни заповеди в тази връзка, сменяйки състава му и определяйки себе си за председател на неговия състав. С трета заповед, която според окончателното решение на ВАС не е незаконосъобразна, Дончева е определила съдия Диана Коледжикова за председател на освободения от самата нея 7-ми състав на Гражданското отделение. Непосредствено след оплакването на Милев Василев, че делото му е "иззето", Даниела Дончева сама поиска да бъде извършена проверка на дейността й, която не констатира сериозни нарушения. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) излезе със заключение, че Дончева не трябва да понася дисциплинарна отговорност.

Лозан Панов не се отказа и отново настоя дисциплинарка все пак да бъде образувана. А след като на 17 юли 2018 година Съдийската колегия отказа да образува производство срещу Дончева, председателят на ВКС продължи атаката си срещу нея и обжалва решението пред ВАС.

Делото първо премина през тричленен състав, а решението беше, че Съдийската колегия правилно е отказала да образува дисциплинарка срещу ръководителя на САС. Аргументите на върховните съдии бяха, че за две от заповедите, издадени от Дончева, е минала давност за образуване на дисциплинарно производство, а за третата – че не представлява нарушение.

С решението си петчленият състав на ВАС потвърждава констатациите на тричленния състав и отбелязва: "Първото нарушение по предложението на председателя на ВКС се изразява в издадени от Д. Дончева, в качеството й на председател на Софийския апелативен съд, заповеди № А-1168/27.09.2017 г. и А-1198/04.10.2017 г. без фактическо и правно основание за преразпределяне на дела на докладчици, различни от първоначално определените чрез системата за електронно разпределение на случаен принцип, утвърждаване на Вътрешни правила за случайното разпределение, съдържащи несъответствия с правилата на Единната методика за приложението на принципа за случайно разпределение на делата на ВСС, както и действия в противоречие с чл. 85, ал. 3, т. 1 вр. с чл. 104, ал. 2 вр. чл. 106, ал. 1 ЗСВ и правомощието на Общото събрание на съдиите на САС. От представените по делото доказателства се установява, че за горепосочените нарушения 6 - месечният срок по чл. 310, ал. 1 ЗСВ е започнал да тече най-късно на 02.11.2017 г. - датата на която вносителят на предложението е бил запознат с тях, въз основа на доклада на назначената от него комисия със заповед № 2510/16.10.2017 г., в съответствие с правомощията му по чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗСВ. Следователно правилен е изводът на тричленния състав на ВАС, че срокът за образуване на дисциплинарно производство за тези нарушения е изтекъл на 02.05.2017 г., към който момент СК на ВКС не е образувала дисциплинарно производство. Действително предложението по чл. 312, ал. 1, т. 1 ЗСВ е постъпило в този срок, но това не е достатъчно, тъй като този срок следва да бъде спазен и от дисциплинарно наказващия орган".

Петчленният състав на ВАС е категоричен, че и за втората заповед е налице изтичане на давност, а по отношение на третата сочи: "Настоящият съдебен състав споделя изводите на тричленния състав на ВАС, че така издадената заповед за заместване, поради служебна ангажираност в друг състав, не представлява нарушение. Последната е нормална последица от предходно издадената заповед № А-1168/27.09.2017 г., с която съдия Дончева е определила себе си за председател на 11 състав на ГК на САС за съдебно заседание от същата дата - 02.10.2017 г., тъй като съдия Дончева не може едновременно да заседава в два състава. Както правилно сочи и съдът, нито в предложението на председателя на ВКС, нито в това на КДДВИВСС е посочено кои правни норми нарушава коментираната заповед, за да представлява нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ - неизпълнение на други служебни задължения".

"Възприемане на тезата на касатора, би довела до засягане на законни интереси на магистрата, на административния ръководител или на неговия заместник, тъй като само фактът на образувано дисциплинарно производство, независимо от неговия изход, би имал последици за последните във връзка с повишаването им в длъжност, при заемане на длъжност, при подаване на оставка, при изплащане на обезщетения и други хипотези подробно уредени в ЗСВ", пише още в окончателното решение на върховните съдии.

Още по темата

Четири години затвор за Цвета Таскова, причинила катастрофата с шест жертви на магистрала Тракия

Предишна новина

ВКС пита съда в Люксембург за таксите при употреба на енергия от възобновяеми източници

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  | нерегистриран
  24
  -3

  Соселска работа !

  Не че Даниела има качества да е съдия - генерално, а в частност - председател, просто за установяването на тази липса изток срока !

  И това, разбира се, не променя факта на липса на качества, но важното за неправния свят е на Лозан да му бъде натрит носа.

  Добре де, но не се чудете защо някой от нас - съдиите, сме обезверени и немотивирани, както и защо 92-3 % от гражданстовото не ни вярва.

  То ние не сме за вяра, щом такива като въпросната дама правят кариера и щом ВАС, след Колев и Чолаков, все-още се именува съд !

 2. 2
  Копърков | нерегистриран
  16
  -3
  До коментар #1 от "Гешев е радост | нерегистриран":
  То пък чудо новина ! Айде преценили сме го и Лозан, и Делян !



  за едни радост, за други давност... да живей ВСС-то, чакат си отказа от ВВС-то...

 3. 1
  Гешев е радост | нерегистриран
  20
  -4

  То пък чудо новина ! Айде преценили сме го и Лозан, и Делян !

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.