Мадлен Гебрева оглави Военен съд-София

Мадлен Гебрева оглави Военен съд-София
Съдия Мадлен Гебрева, снимка: БГНЕС

Новият административен ръководител на Военен съд – София е полк. Мадлен Гебрева. Това решиха единушно членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя е първата жена, която застава начело на военен съд, а именно концепцията на съдия Гебрева даде повод за широк дебат относно реформата във военното правораздаване в посока на увеличаване на натовареността на съдиите, чрез законодателни промени и изменения в подсъдността на някои дела.

Въпросните предложения за изменения от военните съдилища, които съдия Гебрева е отразила в концепцията си, с които се иска промяна в четири закона – Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вече се намират в Министерство на правосъдието, след като всички засегнати страни – военните прокурори, ВКС и ВАС изразиха становищата си по тях. Самият ВСС отказа да заеме позиция по отношение на предложенията на военните съдии и директно ги изпрати в правосъдното ведомство, където следва да се прецени дали да бъде сформирана работна група, която да работи по така предложените законови изменения.

"В концепцията си съм изложила някои идеи за подобряване на срочността на правораздавателния процес, администрацията и административното обслужване", посочи в началото на изложението си съдия Мадлен Гебрева. По думите й военните съдилища имат огромен проблем с експертите, а с оглед спецификата на дейността им, е нужен нарочен списък на вещите лица, които изготвят експертизите. "Достатъчно дълго съм в системата и знам, че рефрома се отчита с орязване на органи на съдебната власт. Въпреки това мога да ви кажа, че в резултат на реформите от период 2008 година до 2014 година, военният съд в София бе редуциран до 10%", отчете кандидатът. "Заложените в концепцията цели и приоритети биха могли да бъдат постигнати с усилията на всеки един от служителите и магистратите в съда, но основната отговрност е на административния ръководител", категорична е съдия Гебрева.  

Цветинка Пашкунова веднага я попита за идеите, заложени в концепцията й, за увеличаване на натовареността на военните съдилища. "От периода 2008 г.-2017 г. натовареността на Софийски военнен съд е намаляла средно със 76 дела, наказателни от общ характер, не ми е известно в кои съдилища са отишли тези дела, но дълбоко се съмнявам от МВР да има 76 дела годишно, каквито дела гледахме допреди промените. Полицейска престъпност няма. Да, би могла да се промени подсъдността, така че да се увеличи натовареността, но това зависи и от органите на досъдебното производство, съдът не може да произвежда дела и да ги разглежда", заяви съдия Гебрева.

Председателят на ВКС Лозан Панов, който е и най-горещият привърженик на идеята за закриване на военните съдилища, не пропусна да отбележи, че натовареността във Военен съд – София е изключително ниска и я попита на какво, според нея, се дължи това и какво е съотношението между малкия брой дела и качеството на правораздаването. "Във Военния съд – София се разглеждат тежки дела, провеждат се заседания, които текат с години. Да, натовареността е ниска като брой дела. Съотнесена тази натовареност към качеството на правораздавателната дейност, налице е резерв, който трябва да бъде оползотворен. Нужни са обучения на магистратите, за повишаване на квалификацията им. Военният съд в София има проблем с комуникацията си с НИП. Често ни се отказват обучения с мотив – вие не разглеждате такива дела – става дума за корупционни дела, например, а същевременно семинарите се пълнят със съдии, които често са граждански", отговори кандидатът.

Севдалин Мавров взе думата и уточни, че работата във военните съдилища е изключително специфична и с оглед на това попита дали, според съдия Гебрева, закриването на военни съдилища е довело до икономия на средства или до друг обществено полезен ефект. Тя отговори, че е тъкмо обратното – разходите във Военен съд – София са нараснали заради командироване на съдии от столицата в други точки в страната.

В рамките на дебата Цветинка Пашкунова изрази мнение, че е изключително впечатлена от качествата на съдебнтие актове на съдия Гебрева, от нейния професионализъм и морални качества, поради което категорично подкрепи кандидатурата й. Вероника Имова се съгласи с това становище и подчерта, че при уважението и доверието, което гласуват колегите на съдия Гебрева, просто няма алтернатива кандидатурата й да не бъде подкрепена. "Жена полковник да се подкрепи от толкова мъже полковници, това е показателно", заяви Севдалин Мавров. Всички останали съдебни кадровици изглежда мислеха в същата посока, тъй като всички присъстващи 12 членове на Колегията подкрепиха съдия Гебрева.

Междувременно Съдийската колегия на ВСС, също така единодушно преизбра съдия Иван Калибацев за нов мандат като председател на РС-Пловдив. В представянето си той изтъкна, че предишният му опитът като ръководител му е позволил да изгради бърз и интуитивен подход при взимането на управленски решения, което му дава самоувереност да се кандидатира повторно за председател на Районен съд – Пловдив.

Въпреки незаетите щатове и текучеството на съдии, според съдия Калибацев, в РС-Пловдив няма проблем със срочността на делата. Той подчерта обаче, че работата в съда, за чийто ръководител кандидатства, е значително повече от тази в Окръжния и Апелативния съд, за сметка на това, заплатите на магистратите са еднакви. Това според съдия Калибацев води до чувство на несправедливост сред колегите му. "Много трудно бе с оглед на моите правомощия да реша проблема с натовареността, затова реших да променя нагласата сред колегите и да обединя колектива. Започнах с разни иновативни опити, което доведе до това, че започнахме да отделяме средства за общи мероприятия. РС-Пловдив доказа, че е един изключително сплотен колектив", отчете се съдия Калибацев за предходния си мандат.

Той поясни също така, че при предишния си период начело на съда е имал сериозен проблем с намирането на качествени кадри за съдебни служители в РС-Пловдив. "Направихме бърза организация, така от 2017 г. ученици запознаха да провеждат практика в съда. Така намерихме едни вече завършили ученици, които постъпиха при нас на временни договори и за 1 година проблемът започна да се преодолява", заяви съдия Калибацев.

"След като кандидатствам за втори път, единственото което искам е да продължа да работя в тази посока, да решавам всички текущи проблеми и да поддържам една стабилна среда. Мога да кажа, че работата ми като ръководител би била нищожна без помощта на колегите и служителите", завърши изложението си съдия Калибацев.

Тъй като в първия си мандат съдия Калибацев постави началото на електронните досиета на делата, Цветинка Пашкунова го попита дали има опасност при употребата на този модел да се стигне до загуба на данни. "Всеки потребител може от всяка точка да достъпи системата. Тя се съхранява на един сървър и е изработена така, че в максимална степен сигурността на информацията да е осигурена. Всяка вечер системата си прави бекъп, така че ако се случи нещо с която и да е част на сървъра, информацията да се съхрани. Дори сградата да изгори, ние можем да възстановим данните в друга сграда за 1 час", поясни съдия Калибацев и поясни, че още преди половин година е предложил на ВСС да се организират обучения за работа с този софтуер, но съществува неяснота във връзка с това кой да ги организира, тъй като няма достатъчно разбирателство с НИП.

След представянето на кандидата, Боряна Димитрова поясни, че съдия Калибацем има конкретни цели, които трябва да надгради, за което има и пълната подкрепа на колегите си в РС-Пловдив. Заради това тя заяви, че ще го подкрепи за втори мандат. Такова становище сподели и Вероника Имова, като в крайна сметка всички съдебни кадровици гласуваха за съдия Калибацев. 

Още по темата

Веселин Хаджиев е кандидат за втори път за административен ръководител на Окръжен съд-Пловдив

Предишна новина

Шест британски партии искат наказание на генералния прокурор

Следваща новина

Коментари

31 Коментара

 1. 33
  Св. Николай Чудотворец | нерегистриран
  6
  0

  При този Главен рибар във водите на Марица ще се хваща в антикорупционната мрежа само цаца. АМИН

 2. 32
  Само минавам | нерегистриран
  9
  0

  Съдийската чест не е девствена. Поне за Филибето. Един дебел, червен и Главен чичко винаги е прав, дори когато греши. И винаги разноските са за сметка на обезчестените - не смейте да триете ПАК!

 3. 29
  | нерегистриран
  8
  0

  до Сивия кардинал: Вярно е, че ще си плати сметката, но за момента, вместо да ме я предоставят за плащане, му дават възможност да поръчва още. Пет години не са малко за съдиите и гражданите, които ще се наложи да го търпят, поради това, че не поръчват заедно с него. Хората очакват независимост и справедливост, вместо това получават режисирана пародия на тези ценности.

 4. 28
  Сивия кардинал | нерегистриран
  11
  0

  До 25,26,27 ,

  Ние прекрасно знаем всичко за това самозабравило се първеню !Ама рано или късно всеки си плаща сметката ,а той ще плаща няколко пъти !

 5. 27
  | нерегистриран
  11
  -1

  Моите впечатления са, че Калибацев никога не се е ползвал и не се ползва с подкрепата на честните и независими съдии.

 6. 26
  | нерегистриран
  11
  0
  До коментар #25 от " | нерегистриран":
  Zashto ne proverihte jalbite sreshtu Kalibacev v prokuraturata kak sa smachkani prepiskite ???

  Zashto ne proverihte reshenie 13176/30.10.18g. na VAS po adm.delo 11487/2016g.,zashto naznachavate za shef narushitel na ne edin i dva zakona ,vsichki li ste korumpeta ?!

  До коментар [#25 #376654] от "" По повод неговата кандидатура не се извърши искана проверка за това, дали са разпределяни дела със заповеди, с назначаване по тях за разглеждане извън програмата за случайно разпределение на дела, на съдии, без мотиви защо точно на тях се възлагат тези дела, както и за информация от адвокат, за манипулативно боравене с програмата за разпределение на дела, което бе поискано да бъде сторено, официално. Как Вие очаквате да се реализира наказателна отговорност....? Може би следва да си дадем ясна сметка, че в случая явно се касае за интереси, които стоят над законовите възможности за търсене на каквито и да било отговорности от властите в държавата.

 7. 25
  | нерегистриран
  11
  0

  Zashto ne proverihte jalbite sreshtu Kalibacev v prokuraturata kak sa smachkani prepiskite ???

  Zashto ne proverihte reshenie 13176/30.10.18g. na VAS po adm.delo 11487/2016g.,zashto naznachavate za shef narushitel na ne edin i dva zakona ,vsichki li ste korumpeta ?!

 8. 24
  Въпрос до Цв.Пашкунова | нерегистриран
  20
  -2

  Съдия Пашкунова, бях впечатлен от мнението Ви за актовете на Мадлен Гебрева /надявам се, че съвпадението на имената с прокурор от ВКП да е случайно/, за това погледнах в сайта на съда. Намерих само 1 присъда за 2018г. по НОХД №1 от 2018г. от съдия с имена Мадлен Димитрова. Без да коментирам престъплението, чл.129 и чл.131 НК, все пак е на ниво ОС, цялото производство и колко време се е гледало, видях едни много дълги мотиви на съда. Не знам дали дългите мотиви са професионализъм, но при условие, че в този съд имат по една присъда на година, по текстове за начинаещи съдии и нищожен брой дела изсмукани от пръстите, те нямат друго какво да правят. Все пак вземат огромни заплати за работата, която вършат. Отдавна се знае, че тези съдилища са за закриване, но си имат сериозно лоби. Някак си не е често, да сравнявате съдия с 1,2 или 3 присъди на година, със съдия в който и да е Окръжен съд. 99% от делата на тези съдилища са ЧНД и споразумения. Да не забравяме, че има и прокуратура. Колегата Гебрева просто няма друг избор да обяснява, колко много им се работи, но никой не им дава работа. Виновен за това не е е закона, а ВСС, защото няма воля за някаква промяна. Между другото, сигурно знаете, че между колегите се знае, че всеки нов ВСС е по-неефективен от предходния.

 9. 23
  idiot | нерегистриран
  16
  0

  Изборът на Калибацев определено определям като нелеп. Но този човек, явно е много удобен, за да бъде проведен такъв мащабен и толкова убедителен скандален избор в негово лице. Иначе, човекът не става за сериозни неща, но пък служи добре. Явно за добра служба и усложливост, услужливо е отново поставен там, където явно върши добре и без скрупули, услуги.

 10. 22
  Pecunia non olet | нерегистриран
  12
  0

  Като се размиришат догодина по време на бианалето, та ще видите вие не доклад, а оттатък ремонта на граф Игнатиев!

 11. 21
  Хулите | нерегистриран
  10
  -2
  До коментар #20 от " | нерегистриран":
  Ако имате нещо да споделите, направете го, останалото е клевета!!! Лесно е анонимно да жулите - излезте с името си! Дори не искам да ви назовавам...!!!

  Макар че "грешката" е вярна - "жулите"!

 12. 20
  | нерегистриран
  1
  -13
  До коментар #17 от "Маргарит Мицев | нерегистриран":
  Калибацев онзи ден не закусва. Миленка. Вчера сутринта бе без баничка със сирене. Днес бе на изслушването и пропусна закуската. Утре ще е без тутманик, а вдруги ден ще го черпят малка пица от прокуратурата. За един мандат - половин милион, а за два... цял. Стани богат без помощта на актьорското майсторство на Билалов и под прикритието на #КОЙ?

  Ако имате нещо да споделите, направете го, останалото е клевета!!! Лесно е анонимно да жулите - излезте с името си! Дори не искам да ви назовавам...!!!

 13. 19
  ************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 18
  Неграмотен трол 15 | нерегистриран
  10
  -6

  вАлнуват ли те сАдиите, неграмотен боклОк?

 15. 17
  Маргарит Мицев | нерегистриран
  24
  0

  Калибацев онзи ден не закусва. Миленка. Вчера сутринта бе без баничка със сирене. Днес бе на изслушването и пропусна закуската. Утре ще е без тутманик, а вдруги ден ще го черпят малка пица от прокуратурата. За един мандат - половин милион, а за два... цял. Стани богат без помощта на актьорското майсторство на Билалов и под прикритието на #КОЙ?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.