Магистратите от Специализираната прокуратура: Президентът грубо погази независимостта на съдебната власт

Магистратите от Специализираната прокуратура: Президентът грубо погази независимостта на съдебната власт
снимка:БГНЕС

С остра декларация срещу изявленията на президента Румен Радев и призивите му за оставка на главния прокурор излязоха и магистратите от Специализираната прокуратура.

В нея, прокурорите и следователите са категорични, че при взимането на своите решения те се водят единствено от вътрешното си убеждение и от закона. С това магистратите се противопоставят на внушенията на държавния глава, че са превишили правомощията си при акцията в президентството от миналата седмица.

„Категорично считаме, че изявлението на обединителя на нацията, поводът за което безспорно са конкретни действия по досъдебно производство на Специализирана прокуратура, е опит за въздействие върху магистрати при изпълнение на служебните им задължения, с който опит грубо е погазен основен принцип на правовата държава-независимост на съдебната власт“, смятат магистратите.

Ето и пълния текст на декларацията на прокурорите и следователите от Специализираната прокуратура:

Независимостта на съдебната власт е сред основополагащите принципи в Конституцията на Република България, чрез които се утвърждава демократичната правова държава.Наред с това в ЗСВ изрично е посочено,че съдебната власт е независима държавна власт,която защитава правата и законните интереси на гражданите,юридическите лица и държавата,а правосъдието  се осъществява в името на народа. При осъществяване на функциите и задълженията си всички прокурори от Специализирана прокуратура се ръководят единствено и само от закона и вътрешното си убеждение,ето защо остро се противопоставяме срещу всички изявления от страна на политически лица, които се опитат да се намесят в работата на прокуратурата и манипулативно да отправят внушения и твърдения за неправомерни действия на магистрати при изпълнение на служебните им задължения.

Категорично се противопоставяме и на отправеното искане на Президента на Република България за оставка на Главния прокурор, тъй като същото влиза в разрез с основните конституционни разпоредби за независимост на изпълнителната и съдебната власт.

Президентът е висш орган и символ на държавността.Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Една от трите основни функции на президента е арбитражната, чиято цел е осигуряване на нормални взаимоотношения между държавните органи при осъществяване на властта. Обръщенията на президента по естеството си са политически актове, посредством които се взема отношение  по важни въпроси от външната или вътрешната политика. Той може да отправя и призиви към нацията или парламента. Отправяйки призив за изчистване на мутрите от прокуратурата и призовавайки за оставка на Главния прокурор, реално „обединителят на нацията“ наруши една от основните си функции. Това е така тъй като целта би могла да бъде всяка друга, но не и осигуряване на нормални взаимоотношения между държавни органи. Ако не искаме да се озовем на погрешен път не следва да забравяме, че демократичния идеал не дефинира демократичната реалност и че демокрацията се заражда и оформя от взаимните влияния между нейните идеали и нейната действителност, както и от подтика на една задължителност и съпротивата на едно съществуване.

Всеки един магистрат от Специализирана прокуратура е положил следната клетва: “Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!"

Встъпвайки в длъжност президентът на Република България  също е положил клетва: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се".

Задачата на съдебната власт е да решава правните спорове и да „раздава право“ съгласно действащите в страната закони. Законодателството (чл. 10, ал. 1 от ЗСВ) предвижда като правило, че съдебното производство по наказателни дела е триинстанционно- първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон не е предвидено друго.Според разпоредбата на чл.143 от ЗСВ всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, освен ако подлежат на съдебен контрол. По-горестоящият по длъжност прокурор може да извършва действия, включени в компетентността на подчинените му прокурори, писмено да спира и да отменя разпорежданията им в определените със закон случаи. Писмените разпореждания на съответния по-горестоящ по длъжност прокурор са задължителни за подчинените му прокурори. Всички магистрати разполагат с т.нар. функционална независимост, произтичаща от чл.117 на Конституцията. Тази предметна/функционална независимост, не е привилегия, а последица от конституционното разделение на властите. Тя е предпоставка, обоснована с природата на основните функции на съдебната власт и потребността от отделянето й от другите власти. Предпоставка е за установяване на правото в конкретния случай, което се дължи на истината и справедливостта. Тази  независимост е принцип на правовата държава. При решаването на преписките и делата магистратите се водят от вътрешното си убеждение и закона. Магистратите разполагат с функционален имунитет, предназначен да гарантира единствено необходимите условия за свободното от натиск въздействие при решаване на делата и преписките, като функционалният имунитет е предназначен да им гарантира  независимост, при извършване на служебните  действия. Прокурорът е политически неутрален. Взема решенията си по вътрешно убеждение и на база събрани доказателства в хода на обективно, пълно и всестранно разследване.

Извършвайки действия по разследването, в служебни помещения находящи се в сградата на президентството, магистратите от Специализирана прокуратура са се водили единствено и само от закона, следвайки единствено и само осигуряване на обективно,всестранно и пълно разследване по образувано досъдебно производство.

Категорично считаме, че изявлението на обединителя на нацията, поводът за което безспорно са конкретни действия по досъдебно производство на Специализирана прокуратура, е опит за въздействие върху магистрати при изпълнение на служебните им задължения, с който опит грубо е погазен основен принцип на правовата държава-независимост на съдебната власт.

Заявяваме, че магистратите от Специализирана прокуратура спазваме законите и Конституцията на Република България и ненарушаваме положената от всеки един от нас клетва, но у нас остава съмнението, че призовавайки народа с думите „да изчистим мутрите от прокуратурата“ президентът на Република България е пристъпил положената клетва.

Още по темата

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев: Няма основание за искане на оставка на главния прокурор

Предишна новина

Да се издирят с червена бюлетина на Интерпол българските граничари, обвинени за смъртта на бракониер, поиска турски съд

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 17
  | нерегистриран
  13
  -1

  Най -зависимите магистрати, най-много говорят за независимост. Специално на тези, ако им дадат независимост, ще се насерат от страх, че не знаят какво да правят и на кой да се надупят.

 2. 16
  | нерегистриран
  8
  0

  Позицията на US Embassy:
  Правото на мирно събиране е основна демократична ценност. Демонстрациите и протестите са знак за цветущо и жизнено гражданско общество. Мирните протести са играли ключова роля в 244-годишната демокрация на Съединените щати. Всяка нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и подвластна на върховенството на закона. Ние подкрепяме българския народ в стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система и насърчаване на върховенството на закона в България. Никой не е над закона.

  The right to peacefully assemble is a fundamental democratic value. Demonstrations and protests are a sign of a thriving, vibrant civil society. Peaceful protest has played a key role in the United States' 244-year-old democracy. Every nation deserves a judicial system that is non-partisan and accountable to the rule of law. We support the Bulgarian people as you peacefully advocate for increased faith in your democratic system and promote the rule of law in Bulgaria. No one is above the law.

 3. 15
  | нерегистриран
  6
  -1
  До коментар #14 от " | нерегистриран":
  Я кажете направо кога сте планирали да го задържите Президента на републиката?
  Разбираме, че Дебелото момче трябва да каже ама все пак, долу горе......а?

  Тъпаците от правен свят изтърваха статийка с утрешна дата:).
  Предвижда се повдигане на обвинение на президента...
  ..

 4. 14
  | нерегистриран
  17
  0

  Я кажете направо кога сте планирали да го задържите Президента на републиката?
  Разбираме, че Дебелото момче трябва да каже ама все пак, долу горе......а?

 5. 13
  адвокат | нерегистриран
  10
  -1

  Сериозно ли го мислите това,г-да колеги?И без това като знам основния ви състав ,от какво районно ниво влезе СП,не се учудвам на писанията.

 6. 12
  Каренин,подай си оставката и напусни зимния дворец | нерегистриран
  21
  -3

  Каренин ,подай си оставката. Няма как. Не ставаш .

 7. 11
  съдия | нерегистриран
  19
  -2

  Не отъждествявайте прокуратурата със съдебната власт!!!

 8. 10
  Брр... | нерегистриран
  26
  -3

  Магистрати ще станат, когато спрат да излизат в стройна редичка зад господина с каскета като актива на една партия зад гърба на един премиер. Дотогава са си обикновени безгръбначни чиновници.

 9. 9
  ? | нерегистриран
  21
  -4

  Къде в НПК е предвидено служители на прословютото Бюро да присъстват на процесуални действия? Или е трябвало да охраняват прокурорите от спецпрокуратурата от нападение от президенстката администрация? Как така в един и същ ден и час по различни досъдебни производства, наблюдавани от различни прокуратури, се извършват процесуалните действия в президенството? Защо трябваше да има толкова превозни средства и въоръжени лица, като можеше да се отиде с поемни лица и технически помощници и нормално да се извършат действията, без панаир за пред медиите? Нещо май издиша тезата за изцяло водене от разпоредбите на закона

 10. 8
  | нерегистриран
  28
  -4

  - Но видяхме куп прокурори, строени зад Гешев, докато в петък произнасяше словото и заканите си срещу президента.

  - Това е принципът на мафията, на омертата. Те са мобилизирани от страха от началника си. Второ, изпълнявайки противозаконни разпореждания и постановления, всички те вече са в кръгова защита. Защото, ако някой започне да разследва безчинствата на главния прокурор, ще се окаже, че има много изпълнители и подизпълнители на престъпни разпореждания.

 11. 7
  Адвокат | нерегистриран
  14
  -1

  Започвайте и дарения да събирате! От златни монети!

 12. 6
  | нерегистриран
  12
  -4

  Сигурен съм, че повечето от тях не са чували за тази декларация.

 13. 5
  Радев ви определи точно | нерегистриран
  14
  -4

  Значи понеделник.Началото на работната седмица.Отиваме на работа в която и да било прокуратура българска.Започваме да събираме подписи.Какви сте?Кой ви плаща заплатите? За какво ви се плаща? Тия акции в стил да пазим падишаха .....

 14. 4
  RRR | нерегистриран
  13
  -1

  Айдееее, Ачката и главния ИМ ги насметоха набързо.

 15. 3
  Tribus Verbis | нерегистриран
  18
  -5

  айдее, масовата подкрепа от "трудовите колективи по места" потече. Сега кой е наред? Групата на академиците от Държавна сигурност?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.