Малкият и средният бизнес няма да доказват провеждането на общи събрания за приемане на финансовите си отчети

Малкият и средният бизнес няма да доказват провеждането на общи събрания за приемане на финансовите си отчети

Малките и средни предприятия вече да не прилагат към Годишните си финансови отчети (ГФО) и допълнителни документи, доказващи приемането му, както и годишния доклад за дейността (ГДД), като покани за свикване на общи събрания на търговците, протоколи, доказателства за връщане на покани за свикване на общи събрания и др. Това искат депутати от ГЕРБ в предложени изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

"Към настоящия момент предприятията са задължени да представят в АВ част или всичките 4 справки от годишния финансов отчет (ГФО), които се подават и в НСИ, и в НАП. Обявяването на ГФО се придружава и от допълнителни документи, доказващи приемането на подлежащия на обявяване ГФО, както и годишния доклад за дейността (ГДД), като покани за свикване на общи събрания на търговците, протоколи, доказателства за връщане на покани за свикване на общи събрания и др. Това представлява излишна административна тежест за бизнеса, тъй като, от една страна, една и съща информация се предоставя няколко пъти на няколко институции, а от друга страна, изискването за представяне на документи, доказващи редовността на свикването и провеждането на общо събрание и решението му за приемане на ГФО и ГДД, затормозява предприятията, особено от категориите микропредприятия, малките и средни предприятия, от гледна точка на времевия, човешкия и финансовия ресурс, който следва да вложа", гласят част от мотивите към законопроекта.

Вместо това, малкият и средният бизнес ще подава само декларация, удостоверяваща описаните обстоятелства. Това обаче няма да важи за големите предприятия, които ще трябва да продължат да подават пълния пакет документи, заедно с ГФО.

Освен облекчаване на административната тежест за бизнеса, облекчаването на Агенцията по вписванията, която ежегодно бива заливана с финансови отчети и респективно се оказва в голяма забава при обработването им, промените целят плавен преход към въвеждането на Централизирана административна информационна система (ЦАИС) "Единна входна точка". Чрез процедурата ще бъде изградена ЦАИС "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети, което ще позволи комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ и усъвършенстване на работните процеси на институциите за предоставяне на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за бизнеса.

Собственик на ЦАИС "Единна входна точка" ще бъде Агенцията по вписванията, която ще отговаря за технологичното обезпечаване, сигурното събиране и съхраняване на информацията, която постъпва в системата. В рамките на проекта ще бъде осигурена възможност за интеграция на ЦАИС "Единна входна точка" с информационните системи на НАП, НСИ и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и с други вътрешни и външни системи, в т.ч. с хоризонталните системи на електронното управление.

"Също така идентифицираните слабости в процеса на подаване на една и съща информация от предприятията в няколко администрации също възпрепятстват въвеждането на комплексно административно обслужване, както и приложението на основния принцип на електронното управление за еднократно събиране на данни и многократното им използване, залегнал в Закона за електронното управление. От друга страна е необходима уредба за срочното разрешаване на казуса с постъпилите до момента, но необработени заявления за ГФО. Решаването на този въпрос е от съществено значение за реализирането на ЦАИС "Единна входна точка". Без да бъдат обработени постъпилите до момента в информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел заявления за ГФО, ЦАИС "Единна входна точка" няма да породи желания ефект, тъй като постъпващите през нея заявления няма да бъдат обработвани срочно, предвид поредността им спрямо необработените до момента заявления", пишат още вносителите.

България е на дъното по корупция*

Предишна новина

Около 100 съдии от ЕСПЧ са тясно свързани със Сорос, разкриха във Франция

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.