Мариета Райкова – Пашова e новият ръководител на Специализирания наказателен съд

Мариета Райкова – Пашова e новият ръководител на Специализирания наказателен съд
Мариета Райкова – Пашова e новият ръководител на Специализирания наказателен съд, снимка: Правен свят

Съдия Мариета Райкова – Пашова, която към момента е заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд, е новият му титулярен ръководител. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), след близо четири часово изслушване на двамата кандидати в конкурса. Другият участник в процедурата - районният съдия Мария Карагьозова – не получи нито един глас в своя подкрепа.

Мариета Райкова – Пашова е съдия от близо 20 години. Правораздвала е в Софийски районен съд и в Софийски градски съд, а от 2014 година досега работи в Специализирания наказателен съд. "Разбрала съм, че правораздаването, за да бъде добро, трябва да се опира на мотивацията на един съдия, възможностите, които ВСС му предоставя, както и управленската му визия", започна изложението си съдия Райкова-Пашова. Тя посочи, че личната й мотивация да се кандидатира за поста е специфичният характер на работата и делата, които се гледат в Специализирания наказателен съд. "Трябва да се преодолее скептицизмът в обществото, че този съд не трябва да съществува. Безспорно е, че това е съд, създаден в рамките на закона", заяви кандидатът.

Тя припомни, че ВСС вече нееднократно е запознаван с проблемите на Специализирания наказателен съд във връзка с липсата на кадрово обезпечение и дефицитът на зали и пространство. Съдия Райкова – Пашова заяви още, че е привърженик на съдийското самоуправление и допълни, че в съда, за чийто ръководител кандидатства, редовно се провеждат Общи събрания. "Може би няма друг съд, в който толкова често да се провеждат Общи събрания. Както формални, така и неформални. Надявам се тази добра практика да продължи", заяви тя.

Една от идеите на съдия Райкова-Пашова е въвеждането на модела на т.нар. "процесуален календар", в който да се вписва в кой ден какво процесуално действие ще се извършва. Тя подчерта също така, че натовареността в специализираните структури прогресивно се увеличава, особено след промените в Наказателно-процесуалния кодекс от 2018 година. "Въпреки това колегите ми за 7 години са създали един уникален синхрон в работата си, макар че някои от тези колеги дори не са били съдии", заяви кандидатът.

Председателят на ВКС Лозан Панов попита съдия Райкова-Пашова дали гледа на възлагането на проверки по определени дела като натиск, препращайки към казуса, при който той възложи ревизия на работата на съдии от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по мерките за неотклонение на подсъдимите за подкуп бивша кметица на "Младост" Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова, още преди магистратите да са се произнесли по тях. Това доведе до реакция от страна на съдиите в АСНС, които разчетоха назначаването на тази проверка като опит за вмешателство във вътрешното им убеждение и тенденциозност. Именно по тази причина председателят на ВКС бе пратен от кадровия орган на Инспектората към ВСС, който да прецени дали наистина той се е намесил в независимостта на апелативните съдии.

Съдия Райкова-Пашова предпочете да не дава категорично становище и не отговори конкретно на въпроса. Тя бе попитана и относно диалога с медиите и горещия въпрос, свързан с това дали журналисти и пубични личности могат да коментират съдебни актове. Според нея е много трудно да се определи къде е границата на нормалния тон, но подчерта, че личното й впечатление е, че често медиите интерпретират работата на съдиите "доста неправилно".

Цветинка Пашкунова от своя страна я попита какво според нея е оптималното решение за кадровото обезпечаване на съда, както и как гледа на настоящия метод за оценка на натовареността на съдиите. Кандидатът отговори, че подкрепя модела за изчисляване на натовареността, който действа в момента и че, според нея, няма по-добър критерий от времето. Тя допълни и, че за да протича нормално работата в съда, с оглед настоящото натоварване, са нужни още 10 нови съдии.

Вероника Имова се обърна към съдия Райкова-Пашова и отбеляза, че напоследък се наблюдава един сериозен натиск от страна не само на медии, но и на различни организации върху Специализирания наказателен съд. "Наблюдаваме един сериозен натиск върху съда и от организаци с неясно финансиране, не само от медии. Как бихте противодействали на това като административен ръководител, за да намалите напрежението?", попита Имова. "Не винаги обществото разбира справедливостта като справедливост, понякога му се иска да е по-скоро отмъщение. При недобросъвестна критика трябва да има остра и навременна реакция", заяви съдия Райкова-Пашова и допълни, че би било добра идея съдилищата да публикуват кратки резюмета на актовете, които са с по-голям обществен интерес, така че те да бъдат разбираеми за всички.

Вторият кандидат за поста – съдия Мария Крагьозова – изложи концепцията си далеч по-стегнато. "Считам, че мога да ръководя Специализирания наказателен съд, защото той по статут е приравнен с окръжен съд, но структурата му е като на всеки районен съд. Мотивацията ми да се кандидатирам за този пост се основава на дългогодишния ми опит и практика", заяви съдия Карагьозова.

В последната година, според кандидата, ВСС е взел изключително адекватни мерки за кадровата обезпеченост на Специализирания наказателен съд. "Относно сградната обезпеченост – най-важното и най-спешното за решаване е осигуряването на повече съдебни зали. Има нужда от архивни помещения, стаи за деловодството и съдебните секретари", смята съдия Карагьозова и допълни, че според нея други съществени проблеми в съда към момента няма.

Ефективното и безпристрастно правораздаване е първата и основна цел на втория кандидат в процедурата, стана ясно от представянето й. Според нея е нужно да се спазва стриктно случайното разпределение на делата, което би могло да се постигне със задължителни правила за прилагането на тази практика. "Тези правила са единственият гарант за безпристрастност", заяви съдия Карагьозова. Вторият кандидат за председател на Специализирания наказателен съд се оказа и силен привърженик на електронното правосъдие.  "То е гарант за прозрачност и осигуряване на комуникация с другите институции, а и с гражданското общество", смята тя.

След представянето й, председателят на ВКС я попита какво я е накарало да участва в тази процедура при положение, че съдът, за чийто ръководител кандидатства, е на по-високо от районното ниво. "Участието ми в тази процедура е законно. Законът ми дава такава възможност и аз се възмолзвам от нея", заяви съдия Карагьозова. "Ако Ви гласуваме доверие какви механизми ще прилагате, за да преодолеете натовареността и смятате ли, че ще имате подкрепата на колегите си от Специализирания съд, тъй като видно от протокола от Общото събрание не сте била подкрепена от нито един съдия?", попита Цветинка Пашкунова. А съдия Карагьозора отговори, че във всеки един съд натовареността се облекчава чрез решаването и изписването на забавените и натрупаните дела. "Това е универсален принцип. Съдията, който разглежда по-бавно дела винаги е по-натоварен от всички други съдии", смята тя. И допълни: "Общите събрания са израз на съдийското самоуправление, но формите на самоуправление, които ни се предоставят са просто предимство. Аз не знам нито един друг орган на държавната власт, който да има право да се самоуправлява и да избира своя ръководител. Напротив, във всеки орган на държавната власт това се смята за зависимост", отвърна съдия Карагьозова.

Атанаска Дишева от своя страна я попита дали би се явила на конкурс за редови магистрат в Специализирания наказателен съд, ако не й бъде гласувано доверие за председател и дали има интерес към спецификата на делата, които се разглеждат там. "Да, бих кандидатствала в конкурс за свободна длъжност за съдия в Специализирания наказателен съд. Считам, че имам афинитет към тази материя и виждам себе си в един момент като работеща в някой от органите на специализираното правосъдие", заяви съдия Карагьозова.

Тя бе попитана и относно това как би отстоявала независимостта на съдиите в Специализирания съд, тъй като поради спецификата на работата им те са обект на интензивен интерес и чести нападки. "Нужда от отстояване на съдебната независимост има, когато обществото не е доволно от работата ни", заяви кандидатът и поясни, че като мярка в тази посока е изписването на пълните имена на съдиите в актовете им, публикуването на самите им решения, както и откритите съдебни заседания. "В по-голямата част от случаите недоволството на обществото е необосновано. Но когато е нужно може съдията да поясни устно, в резюме решението, което е постановил. Полезно е да се намерят форми съдията да представи своя съдебен акт, но и за това естествено да има регламентация", смята също така съдия Карагьозова.

В рамките на последвалия кратък дебат в колегията, Лозан Панов акцентира на това, че съдия Карагьозова е районен съдия, но кандидатства за председател на съд от по-високо ниво. "Не е налице изключение по смисъла на закона", заяви Панов и категорично заяви, че няма да я подкрепи за председател на Специализирания наказателен съд. Той допълни, че освен това няма да подкрепи и кандидатурата на съдия Райкова-Пашова за поста, тъй като не одобрява визията й за кадровото и материално обезпечаване на институцията, тъй като се различавала от концепцията за решаване на проблема, заложена от ВСС.

От своя страна Драгомир Кояджиков заяви, че категорично ще подкрепи съдия Мариета Райкова-Пашова. "Познавам я лично. Тя познава добре работата на този орган на съдебната власт, подкрепена е от колектива и следва да й се даде шанс. Този съд е достатъчно важен и няма как да остане с временно ръководство. Другият кандидат – съдия Карагьозова ми се стори неподходяща", заяви Кояджиков. Цветинка Пашкунова се присъедини към това мнение и заяви, че е останала много доволна от концепцията на съдия Райкова-Пашова и от целите, които си е поставила.

Красимир Шекерджиев също заяви, че ще подкрепи съдия Райкова-Пашова, но не се съгласи с тезата на Панов, че различията в мнението й по някои въпроси с решенията на кадровия орган са негатив. "Не може несъгласието с ВСС да е причина да не бъде избрана", заяви той.

В крайна сметка всички присъстващи съдебни кадорвици, без Лозан Панов, подкрепиха съдия Мариета Райкова-Пашова за председател на Специализирания наказателен съд. 

 

Още по темата

Поредна провокация срещу новия председател на СГС

Предишна новина

Главният прокурор и вътрешният министър обсъдиха с колегите си от ОАЕ задълбочаване на сътрудничеството

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 11
  Съдия до 9 | нерегистриран
  3
  0

  Не пропускай че и шест заплати ще им се дават

 2. 10
  Лаура Кодруца | нерегистриран
  7
  0

  Който е завършил ПУЦ-а, само мож да пуца! Верен избор.

 3. 9
  СГС | нерегистриран
  14
  -2

  Спеца са добре и няма какво да ги мислим/ всички се грижат да им се осигури щат, сграда, свестен шеф им избраха. Да му мислим ние дето почваме война кой за Евгени, кой за Алексей, но барикадите вече са издигнати и пушките заредени. Сега ще произведем пак някой гръмовен скандал така че ако може Всс и търговските дела да ги даде на СНС

 4. 8
  *********************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 7
  | нерегистриран
  23
  -2

  На мен най-силно впечатление ми прави факта, че Карагьозова смята, че съдийското самоуправление е обвързаност и, че трябва едноличен и пълновластен господар да се разпорежда над съдиите. А дали тя е подходящ господар и защо и кой пък ще се разпорежда като господар с нея остава в сферата на догадките. Наистина трябва да се изработят сериозни критерии за допустимост до подобни конкурси и медицинските документи за тях да не си издават формално.

 6. 6
  Колега СГС | нерегистриран
  29
  -2

  На Райкова не й знам професионалните качества, но е страшен дипломат. Ако й дадат власт ще накара Цацаров и Панов да се прегърнат Успех й желая!

 7. 5
  България търси талант... | нерегистриран
  25
  -1

  Единият кандидат явно не беше в час, в същото време другия не се вписваше в традиционната концепция да се избират категорично спорни кандидатури. Налице е пробив в кадровата политика на ВСС, дано това е сигнал за промяна, по отношение типа хора, които се избират или назначават на ръководни постове.

 8. 4
  | нерегистриран
  27
  -5

  Браво! Отдавна ВСС не беше вземал правилно решение. Е това е такова! Може би за него допринесе и факта,че другия кандидат беше със съмнения за психическа годност. И все пак тук възниква въпроса как човек, който си позволява да е толкова неадекватен в процедура за избор на административен ръководител на СнНС пред ВСС може да правораздаване, па макар и по граждански дела в СРС?! Ами може ли да говориш за решения, като актове на СпНС, ами може ли да кажеш, че проблема в СпНС е не изписване на дела, като се касае за наказателен съд, където присъдата се чете веднага. Ами може ли с такова високомерие, арогантност и простащина да отговаряш на Председателя на ВКС, какъвто и да бил той?!

 9. 3
  Синдик | нерегистриран
  23
  -2

  Ако трябваше да се назначи ликвидатор, Карагьозова беше по-подходяща.

 10. 2
  Нерегистриран | нерегистриран
  30
  -4

  Не пишете глупости че Карагьозова имала стегната концепция! Тя откровено падаше от небето и най вероятно щеше да доведе до закриване на спеца!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.