Миглена Тачева отчете: Поставихме началото на закъснелия процес на електронизиране на обучителната среда в НИП

Миглена Тачева отчете: Поставихме началото на закъснелия процес на електронизиране на обучителната среда в НИП
Миглена Тачева, директор на НИП, снимка:БГНЕС

„Въвеждането на информационно-комуникационните технологии като база за развитие на обучението в електронна среда се проведе целенасочено и всеобхватно във всички направления на дейността на Института - обучение, материална среда, финансово и логистично осигуряване. С проектите на НИП, изпълнени по ОП „Добро управление“ в периода 2016г. – 2020г. на обща стойност 7 577 809,76 лв. поставихме началото на закъснелия процес на електронизиране на обучителната среда в НИП, който съществено промени мащаба на учебната дейност и организацията на работните процеси“. Това отчита директорът на Националния институт на правосъдието (НИП) в своя отчет за дейността си пред последните 5 години (Пълния текст на отчета на директора на НИП може да видите в прикачения файл).

По думите й, утвърждаването на разбирането за дейността на Института като цялостна рамка от взаимосвързани хоризонтални политики, последователно развити в задължителното първоначално и въвеждащо обучение и в текущото обучение на работещите в съдебната система е било ключово предизвикателство, пред което се е изправила в началото на своя мандат. Като основни политики, по които Тачева отчита, че е работила, тя споменава: обучение, профилирано съобразно потребностите, процесуалната роля и професионалният опит на участниците; ключова роля на съдебния обучител; устойчивост и качество на обучителната дейност; институционално сътрудничество като инструмент за изграждане на партньорства на знанията, уменията и компетентностите; утвърждаване на НИП като ключов фактор в международния дневен ред на съдебното обучение; модерна учебна среда, стимулираща развитието на професионална компетентност и практически умения; организационно развитие и укрепване на НИП.

„С изградената информационно-технологична структура, със своята мултифункционална и леснодостъпна система за електронно обучение — Порталът за електронно обучение, разработен на платформата Moodle, с въведената информационна система за управление на процеса на обучение (ИСУПО), с натрупания опит в работата с електронните обучителни платформи и разработването на електронни ресурси, Институтът посрещна подготвен извънредната епидемична обстановка през 2020 - 2021 г. В кризисната ситуация усилията на служители и преподаватели на НИП бяха насочени към адаптиране на учебното съдържание на обучителните програми и планове в онлайн формат, промяна на конвенционалните подходи за комуникация с обучаемите и осигуряване на постоянна логистична и техническа подкрепа на обучители и обучаеми 24/7“, пише в отчета си Тачева.

И допълва: „Предприетите действия на Института като реакция и системен отговор на предизвикателствата намериха израз в организираните през периода 2020 - м. март 2021 г. 235 обучения с участието на 6516 представители на професионалната общност. Основна задача на екипа на НИП в извънредната ситуация бе да създаде възможности за паралелно съвместяване на обучение и работа, като интегрира лимитирани във времето и адаптирани в електронна среда обучителни дейности с достатъчни форми и методи на взаимодействие между обучители и обучаеми“.

Като позитив в дейността си директорът на НИП отчита и възможностите за самообучение под формата на електронни учебни ресурси и е-модули за самоподготовка на магистратите. „Въвеждането на правилото временни преподаватели на НИП да участват в обучения на Института преди включването им в електронен регистър осигури възможност за оценяване не само на преподавателските умения, но и на необходимите социално-методически компетентности, свързани с взаимодействие и активно ангажиране на участниците в учебния процес“, пише още тя.

Разработването на анализи, обобщаването на съдебна практика и изследователската дейност, по думите й са се утвърдили като постоянно направление в обучителната дейност, реализирано на базата на институционалното сътрудничество. „За периода 2016 - 2020 г. бяха проведени 240 регионални обучения, с участието на 8359 участници. В Програмата за регионално обучение се наложи моделът за регулярни дискусии и консултации по съдебна етика, като част от изграждането на култура на интегритет в съдебната система. Постигнатото от Института в областта на превенцията на корупцията и етичните правила бе отчетено във Втория доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO), в който за първи път се констатира задоволително изпълнение на поставените препоръки“, посочва още Тачева.

Директорът на НИП все пак признава, че въпреки продължаващите усилия за провеждане на модерно съдебно обучение, основано на технологиите, наличната материална среда на Института продължава да бъде структурно предизвикателство пред обучителната дейност. „Отсъствието на мултифункционални пространства за практическа групова и индивидуална работа и недостигът на зали за обучение в съответствие с мерките за социално дистанциране и безопасност затруднява навлизането на иновациите в обучението, насочени към провеждане на дейности, основани на добрите практики и технологиите“, казва тя.

И завършва: „Успехите през мандата ми като директор на НИП са успехи и на преподавателите и колегите, работещи в НИП. Екипът на Института и съдебните обучители са "двигателят" на НИП - неговата енергия и мощ - искрено благодаря за отговорността и вдъхновението в изпълнението на нашата мисия! Направената равносметка за 5-годишния мандат ми дава основание да направя проекция към насоките за развитие на Института през следващите 5 години. Натрупаният опит като директор на Националния институт на правосъдието и като професионалист, който винаги е работил за по-качествено и ефективно правосъдие, ми дава самочувствие и увереност да бъда амбициозна във визията си за професионалното обучение. Назрял е моментът да обединим усилия с организациите и институциите, отговарящи за обучението на адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, пробационни служители, юридически преводачи, съдебни експерти, и да създадем Национална платформа за обучение на юридическите професии, която да функционира като ресурсен дигитален център за развиване на междупрофесионалното обучение и обмена на добри практики между нас като доставчици на професионално обучение. Убедена съм, че този общ проект, който зависи от ангажираността и обединените усилия на професионалната общност, не само ще повиши ефективността на обучителните дейности, но и ще допринесе за развиването на обща култура на практикуващите юристи, основана на върховенството на закона, зачитането на основните права и взаимното доверие“.

Още по темата

ВАС призна, че клеветите на Бойко Атанасов по адрес на Иван Гешев накърняват доброто му име и това на прокуратурата

Предишна новина

По заповед на Иван Гешев: Национално междуведомствено звено ще следи за сигурността на изборите

Следваща новина

Коментари

9 Коментара

 1. 9
  | нерегистриран
  3
  -3
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Много емоции - никаква мисъл и конкретика, 7. Просто злобен коментар, без съдържание и, съответно, без смисъл.
  Не разбрах къде ви убиват НИП или жената от снимката.
  НИП си работи. За тези, които искат да ползват услугите му. Не са малко. Крусовете са пълни. Преподавателите работят и то качествено и срочно - поне тези, чиито курсове посещавам. Дистанционните обучения си се обслужват качествено, няма засечки, програмните продукти се ползват и няма проблеми с тях.
  Ако някой тук е приключил обучението си "от времето, когато го нямаше" НИП и не е стъпвал повече, то такъв е за отстраняване от системата. Жалко, че не е налице нормативно основание за това.
  Мога да предположа какво ви убива на личния интерес, но обикновено не си позволявам да излагам публично предположения.
  Недостойно е да плюете, без каквито и да било мотиви.
  Дано се успокоите някога. Ще ви задави тази злоба. Лек ден.

  Още малко ще излезе, че хората не ходят защото нямат желание, а не защото НИП е нефункциониращо звено. Това не са халите, та всеки желаещ да може просто така да влезе. Става дума за хора, които преди да бъде създаден НИП са ходили 2-3 пъти годишно на обучение. А след НИП-а - хич. Кандидатстваш година, две за обучения, за езикови курсове ... и си оставаш с кандидатстването. След това схващаш, че шансът да получиш от умрял писмо е по-голям, отколкото да кандидатстваш и да получиш обучение от НИП. И спираш да кандидатстваш.
  Знаем, че за Някои хора няма проблем, то даже на тях трудовият им стаж там е минал. Ставаше дума за болшинството от магистратите.

 2. 8
  | нерегистриран
  1
  -5

  Много емоции - никаква мисъл и конкретика, 7. Просто злобен коментар, без съдържание и, съответно, без смисъл.
  Не разбрах къде ви убиват НИП или жената от снимката.
  НИП си работи. За тези, които искат да ползват услугите му. Не са малко. Крусовете са пълни. Преподавателите работят и то качествено и срочно - поне тези, чиито курсове посещавам. Дистанционните обучения си се обслужват качествено, няма засечки, програмните продукти се ползват и няма проблеми с тях.
  Ако някой тук е приключил обучението си "от времето, когато го нямаше" НИП и не е стъпвал повече, то такъв е за отстраняване от системата. Жалко, че не е налице нормативно основание за това.
  Мога да предположа какво ви убива на личния интерес, но обикновено не си позволявам да излагам публично предположения.
  Недостойно е да плюете, без каквито и да било мотиви.
  Дано се успокоите някога. Ще ви задави тази злоба. Лек ден.

 3. 7
  | нерегистриран
  4
  -4
  До коментар #6 от " | нерегистриран":
  "Откакто Тачева е шефка на НИП повечето магистрати в България не са имали абсолютно никакъв контакт с тази безделническа "институция". "

  Защо?
  Сериозно питам.
  Обученията в НИП не са спирали. Вървят и в момента, но дистанционно. В момента лично участвам паралелно в две и са си много добре. Минах през две тази година, които вече приключиха. Миналата година също участвах.
  Насила никой никого не може да накара да учи и да се развива, разбира се.
  До тук не схванах какво имате против тази жена. Не я познавам, но услугите на НИП ползвам редовно и ги намирам за в пъти по-полезни от редица безсмислени административни структури в държавата.

  Никой не отрича, че НИП съществува за да изгражда фалшив имидж на един файтон "елитни" хора. Всички останали са прости, неуки и недостойни за шефски постове, нали?
  Но за толкова години безполезно съществуване на НИП нищо не се е променило от времето, когато го нямаше. Освен разбира се това, че част от щата за съдии в най-натоварените съдилища е отишъл в НИП за високо платена бездейност.

 4. 6
  | нерегистриран
  4
  -5

  "Откакто Тачева е шефка на НИП повечето магистрати в България не са имали абсолютно никакъв контакт с тази безделническа "институция". "

  Защо?
  Сериозно питам.
  Обученията в НИП не са спирали. Вървят и в момента, но дистанционно. В момента лично участвам паралелно в две и са си много добре. Минах през две тази година, които вече приключиха. Миналата година също участвах.
  Насила никой никого не може да накара да учи и да се развива, разбира се.
  До тук не схванах какво имате против тази жена. Не я познавам, но услугите на НИП ползвам редовно и ги намирам за в пъти по-полезни от редица безсмислени административни структури в държавата.

 5. 5
  | нерегистриран
  7
  -3

  Откакто Тачева е шефка на НИП повечето магистрати в България не са имали абсолютно никакъв контакт с тази безделническа "институция". Тъй че най-добре е направо да се пристъпи към закриване.

 6. 4
  | нерегистриран
  5
  -7
  До коментар #1 от "Службев | нерегистриран":
  А без служба не може ли това лице от гр. Варна?

  И това, че е от Варна, ли е важното?
  НИП е една полезна структура, за разлика от купищата наплодена друга администрация, която съществува единствено заради себе си. Юрист, в съдебната система, който се обучава и развива, е наясно с това.

 7. 3
  | нерегистриран
  11
  -8

  Не мисля, че НИП е излишен. Ако си говорим за излишни структури, излизат автоматично на преден план ТОЛ- полицията и спец. съд и прокуратура.
  Ползвам редовно обученията на НИП и сега, дистанционно. Дори сега са ми по-удобни и полезни.
  Но това го схващат хора, които не живеят с идеята, че знаят всичко и са наясно, че правото се развива и променя постоянно.

 8. 2
  Алеко | нерегистриран
  11
  -10

  Това е една напълно излишна структура, която само харчи бадева парите на данъкоплатците. Но България е "богата" държава и може да си позволи още и още такива служби, "институти", агенции, дирекции, управления, главни дирекции, бюра, комисии, комитети, съвети .....

 9. 1
  Службев | нерегистриран
  25
  -7

  А без служба не може ли това лице от гр. Варна?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.