Минимум две одиторски дружества ще проверяват банковите отчети


Една компания ще може да одитира обществено значимо дружество максимум 7 години.Единодушно депутатите в комисията по бюджет и финанси одобриха по-високите изисквания за одитите на големи финансови и ютилити компании. Групата, наречена предприятията с обществен интерес (виж карето), включва и борсовите дружества. Управляващи и опозиция гласуваха на първо четене "за" промените в Закона за независимия финансов одит, предложени от Министерството на финансите. Те предвиждат въвеждането на т.нар. съвместен одит, когато става въпрос за предприятия от обществен интерес. Също така тези дружества ще могат да използват една одиторска компания максимум 7 години.В мотивите към законопроекта финансовото министерство изтъква, че с промените се постига хармонизиране на българското с европейското законодателство. Като основни цели са поставени засилването на защитата на инвеститорите и качеството на извършените одити.Тежест за банкитеЕдна от основните промени е въвеждането на задължение минимум две одиторски дружества да проверяват годишните финансови отчети на фирмите с обществен интерес, след което да се изготви съвместен доклад. Според МФ текстовете са вкарани по предписание на Европейската комисия в нейната Зелена книга от 2010 г., озаглавена "Одитна политика: поуки от кризата". Целта е да се разчупи господстващото положение на големите одитори и да се предостави възможността на дружества без системно значение да навлязат във финансовия сектор. "Концентрацията на одиторски услуги създава системен риск в сектора", посочват от ведомството на Владислав Горанов.По време на обсъждането в комисия твърдо против въвеждането на това изискване се обяви представителят на банките. "Съвместният одит ще увеличи разходите на банките с около 25%", коментира главният секретар на Асоциацията на банките в България Ирина Марцева, цитирана от "Медиапул". Според Румен Гечев от БСП повишаването на разходите не може да е аргумент срещу съвместните одити. Така смята и Йордан Цонев от ДПС. "Предпочитаме да оскъпим бизнеса на някой, но да спестим пари на гражданите", коментира той и добави, че между първо и второ четене партията ще предложи разширяване на кръга на предприятията от обществен интерес, които ще подлежат на съвместен одит.Министерството на финансите припомня за ситуацията от 2014 г., когато заради слабости в одита и надзора се стигна до фалита на четвъртата по големина банка в България – Корпоративна търговска банка (КТБ). Засилването на надзора над финансовата система е препоръка на Европейската комисия към България още от началото на 2015 г. Преди година Международният валутен фонд (МВФ) също препоръча да се засилят процесите на надзора и да се извлекат поуки от случая КТБ.От Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Института на вътрешните одитори (ИВО) не изразиха отрицателно становище по основните теми в законопроекта. "За нас важен проблем е това, че нямаме право да разследваме и наказваме своите членове, а такава възможност трябва да се въведе със закона. В момента ние нямаме възможност да контролираме и санкционираме своите членове, а само носим отговорност за тях", заяви пред депутатите от бюджетната комисия Велин Филипов от ИДЕС по повод разписаните в новия закон функции на организацията. В своето становище ИВО също не изтъква като проблем въвеждането на съвместен одит.Още ограниченияСъс законопроекта на МФ се въвежда и задължителна ротация на одитиращите компании. Фирмите от обществен интерес ще могат да работят с един одитор най-много 7 години. Представителите на чужди бизнес организации настояха да се използва максималният допустим срок в европейската директива – 10 години. От МФ обаче изтъкват, че с посочения срок се снижават рисковете за независимостта на одиторите на предприятия от обществен интерес.В тази връзка се предлагат още няколко промени. Въвежда се минимален срок за договор за задължителен одит от три години, допуска се предоставянето на данъчни консултации на одитираното предприятие от страна на регистрирания одитор и се въвеждат ограничения по отношение на приходите от услуги извън одита на одитираното предприятие от обществен интерес, както и на дела на приходите от това. Когато в продължение на три или повече последователни финансови години одитор предоставя на предприятие от обществен интерес услуги извън одита, общата получена сума за тези услуги не може да надхвърля 70% от средната стойност, платена през последните три последователни финансови години за задължителен финансов одит в одитираното предприятие.Предприятия от обществен интерес са:- предприятия, чиито акции са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз;- кредитни и големи финансови институции;- застрахователи и презастрахователи;- пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;- големи инвестиционни посредници;- колективни инвестиционни схеми и управляващите дружества;- БДЖ и дъщерните му предприятия;- Национална компания "Железопътна инфраструктура";- големи дружества, които произвеждат, пренасят или продават електроенергия или топлоенергия;- големи дружества, които внасят, пренасят, разпределят или транзитират природен газ;- дружества, които предоставят водоснабдителни и канализационни услуги.

Ценко Чоков спукан от бой в ареста

Предишна новина

Шофьорът, който уби 3 студенти на пътя край Луковит, е арестуван

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.