Министерството на здравеопазването за държавните изпити: Да се използва 30% от капацитета на учебната зала, а изпитът да е не повече от 2 ч.

Министерството на здравеопазването за държавните изпити:  Да се използва 30% от капацитета на учебната зала, а изпитът да е не повече от 2 ч.
Снимка: БГНЕС, архив

Само преди дни здравният министър проф. Костадин Ангелов подписа няколко заповеди за разхлабване на мерките. С новата заповед № РД-01-52/26.01.2021 се потвърди и че учениците ще се върнат в клас на три групи - първи от 4 февруари в час влизат децата от 7, 8 и 12 клас, а 2 седмици по-късно, от 18 февруари, в училищата се връщат 5, 10 и 11 клас. От началото на следващия месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията, изпитните сесии ще могат да протичат и физически, но при намален капацитет, а посещението в големите търговски вериги от лица под 18 г., ще трябва да бъде само с пълнолетен придружител.

С наложените промени със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. обаче се пораждат въпроси, които касаят студентите, техните преподаватели, както и посетителите на МОЛ-овете.  

Предвид големия интерес на нашите читатели сред които са и много студенти от специалност ''Право'', учители, преподаватели и родители ''Правен свят'' реши да се допита до Министерството на здравеопазването по повод облекчаването на мерките против COVID-19. 

От здравното ведомство реагираха бързо, а в отговора на въпросите си бяха лаконични.  

''Правен свят'':

В т. 3, буква „б“ се изменя така: „б) семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа“. Има утвърдени критерии, въз основа на които се приема, че даден семестриален изпит не може да бъде проведен ефективно в електронна среда при все, че обучението през изминалите семестри са се провеждали изцяло в електронна среда за повечето университети? Въпросът се повдига както в широката общественост, така и сред преподавателите, които следва да проведат изпита и/или да бъдат квестори и студентите, които са длъжни да присъстват на изпитната сесия. Какви мерки следва да предприемат университети, в случай, че изпитите са присъствени и има студенти, поставени под карантина, с цел гарантирането на равни права за всички тях?

Министерство на здравеопазването: По отношение на провеждането на присъствени семестриални изпити, е въведено специално изискване – да се използва не повече от 30% от капацитета на учебната зала и изпитът да е с продължителност не повече от 2 часа.

Всички дейности, които не са преустановени със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., включително провеждането на  изпити в университетите и посещенията на големите търговски обекти (от 1.02.2021 г.), следва да се извършват при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г., а именно: редовно проветряване и дезинфекция; недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други); спазването на дистанция най-малко  от 1,5 м. между лицата; създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице и др.

''Правен свят'':

В т. 13 пише: „От 1.02.2021 г. се допускат посещенията на търговските центрове, включително такива тип МОЛ, като малолетните и непълнолетни лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.“  На първо място възниква въпросът - осъщяствява ли се предолагаемата цел за посещение на търговските центрове от по-малък брой лица и респективно предотвратяване струпването на много хора в затворено пространство? В тази връзка какъв вид контрол следва да осъществяват охранителите в търговските центрове по отношение на малолетните и непълнолетните лица, придружени от друго пълнолетно лице с идеята да се предотврати заобикалянето на противоепидемичните мерки? Трябва ли това „друго пълнолетно лице“ да има роднинска връзка с придружения или може свободно всеки да бъде допуснат с какъвто и да е придружител, стига той да има навършено пълнолетие?

Министерство на здравеопазването: Относно посещенията в търговските центрове тип МОЛ е въведено ограничение по отношение на малолетните и непълнолетни лица, които могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

Още по темата

Храна за смет

Предишна новина

Готов е графикът за изслушване на кандидатите за европейски делегирани прокурори

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.