Моделът на ВСС за окрупняване на държавното обвинение се зарадва на изключителен успех в петте апелативни района

Моделът на ВСС за окрупняване на държавното обвинение се зарадва на изключителен успех в петте апелативни района
снимка:БГНЕС

Унифицираният модел за оптимизиране на районните прокуратури е най-подходящ, според публичните обсъждания на разработените модели за реформа на съдебната карта на районните прокуратури за всеки един от петте апелативни района–София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, съобщиха от ВСС.

Виртуалните срещи бяха осъществени чрез онлайн излъчвания в реално време, във връзка с въведените епидемични мерки в страната, като на участниците бе осигурена възможност за писмено задаване на въпроси, коментари и становища в отворена чат сесия. Публичните обсъждания се проведоха в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз. В тях участваха Гергана Мутафова –член на ВСС и ръководител на проекта; представители на Изпълнителя „Глобал Адвайзърс“ АД и прокурорите от работната група за съответния апелативен район –Ваня Ненкова, административен ръководител на Окръжна прокуратура –Видин; Чавдар Грошев, административен ръководител на Районна прокуратура –Пловдив; Любомир Петров, и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура –Бургас; Николай Георгиев, завеждащ отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура и Христо Христов, административен ръководител на Окръжна прокуратура –Велико Търново. В събитията се включиха над 250 представители на апелативните, окръжните и районните прокуратури; регионалните и местните власти; нотариалните колегии, съдебните изпълнители, юристи и представители на гражданското общество. Целта на проведените дискусии е заинтересуваните страни да се запознаят с предложените модели за оптимизация на районните

Представени и обсъдени бяха резултатите от изпълнените аналитични дейности по проекта, базирани на данните за последните пет години, както и моделите за оптимизиране-унифициран и диференциран. В първия случай всички районни прокуратури в една окръжна зона се обединяват в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град, като на тяхно място се разкриват териториални отделения. Прилагането на диференциран модел за реорганизация на районните прокуратури се свежда до оптимизиране на районните прокуратури чрез закриването изцяло само на част от тях с най-слаби показатели и преценена липса на ефективност и прехвърлянето на дейността им към районни прокуратури -правоприемници.

В зависимост от определени фактори се допуска създаването на териториални отделения в съответния съдебен район. На базата на извършения анализ и оценка на въздействието от прилагането на разработените модели бяха обосновани изводите, че унифицираният модел преодолява в най-голяма степен неравномерната натовареност и гарантира ефективността и ефикасността в районните прокуратури. Той предвижда финансово-стопанските дейности на районните прокуратури да бъдат поети от окръжните прокуратури, като се постига оптимизиране на ресурсите и дейности, които се извършват от високо квалифицирани специалисти. Двуетапното прилагане на унифицирания модел–първоначалното му изпробване в избрани прокуратури преди масовото му въвеждане, минимизира риска от проявата на дефекти и гарантира своевременното им отстраняване. От „Глобал Адвайзърс“ АД препоръчват след приключване на цялостната реорганизация на районните прокуратури по унифицирания модел да бъде извършен задълбочен анализ на ефективността и ползите от съществуването на териториални отделения в отделните населени места. В изготвения от Изпълнителя анализ е направена оценка на въздействието на предложените модели за оптимизация на районните прокуратури въз основа на дефинираните проблеми, определените цели, идентифицираните заинтересовани страни, анализ на въздействието и сравняване на предложените модели. Изведени са силните и слаби страни на всеки модел, направен е финансов анализ и прогнозна оценка за влиянието им върху бюджета и ефикасността на прокуратурата в дългосрочен план, оценка на въздействието на предложената промяна.

Основната цел е свързана с оптимизация на районните прокуратури и създаването на условия за повишаване на ефективността и ефикасността от дейността им, посредством преодоляване на дисбаланса в натовареността на магистратите и съдебните служители; осигуряване на специализация в дейността на прокурорите; оптимизация при използването на ресурсите, гарантиране на качеството на предоставяните от прокуратурата услуги за гражданите и обществото.В хода на обсъжданията бяха коментирани критериите за определяне щатната численост в териториалните отделения; съотношението между магистрати и съдебни служители; начинът на подбор; възможността за цялостен преглед на щата на апелативните прокуратури и преназначаването на съдебни служители, освободени при оптимизиране на районните прокуратури; увеличаване броя на заместник-административните ръководители на районните прокуратури с отдалечени териториалните отделения. Зададени бяха въпроси за приложимите мерки по отношение на обявените конкурси за административни ръководители и длъжността, на която ще бъдат преназначени районните прокурори на закритите прокуратури, чиито мандат няма да е изтекъл към 01 януари 2021 г.; обезпечаването на сградния фонд; поемането на транспортните разходи на прокурорите от териториалните отделения. Поискано бе предоставяне на информация за създадените добри практики в организацията на дейността в оптимизираните прокуратури.

Изразени бяха становища във връзка с разпределение на преписките и делата от административните ръководители, с оглед постигане на равномерно натоварване и избягване на самоотводи, както и за възможността окрупнената районна прокуратура да разполага с известна финансова самостоятелност по отношение на оперативни и нетърпящи отлагане разходи. Отправени бяха и предложения за промени в Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България като в чл.57, касаещ направление „Финансово-стопанска дейност“, се допълнят и районните прокуратури.

Още по темата

Председателят на АС-Бургас се кандидатира за втори мандат под мотото: Дела трябват, а не думи

Предишна новина

Необходимо е да се уважава статусът на конституционно установените органи

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  RRR | нерегистриран
  0
  0

  Честита диктатура.Каскета оряза интернет достъпа и го сведе до 30-ина сайта-телевизии, банки и други праведни и славещи го места.

 2. 4
  555 | нерегистриран
  1
  -1

  Най на края някой да се осмели да каже че районните прокуратури трябва да имат бюджет за материали и услуги. Дано да върнат и имуществото защото така е редно

 3. 3
  Въпрос | нерегистриран
  3
  -1

  Защо в София окръг не се обединяват прокуратури, а само в другите райони? Кой ще понесе отговорността ако се окаже след 1-2години, че не е ефективно обединяването?

 4. 2
  Хахахаха | нерегистриран
  23
  -2

  Радват се и искат още даже! Кога щяха да си наместят любовниците от Бяла в Русе?

 5. 1
  RRR | нерегистриран
  18
  -3

  Вярват ли си изобщо.Що не питат редовите.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.