МП създава централизиран портал за медиация

МП създава централизиран портал за медиация

Създаването на Централизиран електронен портал за медиация, предвижда Министерство на правосъдието. Това обяви Милена Първанова - Директор на Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" на пресконференция за представяне на проект: "Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове". Той е на стойност малко над 405 хиляди лева и се изпълнява по Оперативна програма "Добро управление" с финансовата помощ на Европейския социален фонд, съобщиха от правосъдното ведомство.

Към момента в Министерство на правосъдието се поддържа Единен регистър на медиаторите, но в него липсва информация относно конкретните компетентности на медиаторите, дейността им, решените чрез средствата на медиацията спорове, информация за разходите, които страните биха заплатили при решаване на спора им чрез средствата на медиацията, обясни  г-жа Първанова.

Основната цел на проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017 г. е намаляването на натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове. Очаква се увеличаване на броя на извънсъдебно решените спорове чрез медиация, което ще доведе до намаляване на броя на заведените съдебни дела и съответно ще облекчи работата на съдилищата.

В първия етап от проекта ще бъде направен задълбочен анализ на текущото състояние и добрите практики в областта на медиацията. На базата на направените изводи ще се разработи Централизиран електронен портал за медиация, който ще предоставя както онлайн медиация, така и онлайн комуникация - аудио и видео, групови чатове и форуми, където да се обменя информация между различни групи от граждани с различни гледни точки и по различни теми на свободно избираеми езици. Той ще бъде с безплатен публичен достъп за граждани, страни, медиатори, обучителни организации и правоимащи органи, като същевременно ще дава възможност за регистрация при необходимост и желание за решаване на спор чрез медиация, стана ясно още на пресконференцията.

На събитието присъства и директорът на дирекция "Правна" в администрацията на Висшия съдебен съвет – Николай Найденов. Той обясни, че е предвидено да бъдат създадени и пет центъра за медиация, които ще предоставят възможност за срещи между граждани и медиатори както за консултации, така и за реално провеждане на медиация. Местата им ще бъдат определени от ВСС, който в качеството си на партньор по проекта  ще организира, координира и наблюдава реализацията им. Изпълнението на заложените дейности се очаква да допринесат за цялостното подобряване на работата на съдебната система в България.

ВАС отмени правилата, с които бившият председател на СГС ограничи достъпа на адвокати до дела

Предишна новина

Върнаха в ареста Петко Дюлгеров

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.