Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.: Промените в закона ще са налице до декември

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.: Промените в закона ще са налице до декември
снимка:БГНЕС

Промените в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане през януари 2021 г., трябва да бъдат налице до декември същата година. Това предвижда новата Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2021 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати.

Към момента проектът на правосъдното ведомство е на етап „одобрен от Министерски съвет“, като реално той не успя да стигне до предишния парламент. Сред основите му цели са заложени разширяване на кръга на лицата, имащи право на защита по реда на ЗЗДН, разширяване на кръга на мерките за защита и определяне на ефективни мерки както спрямо пострадалите лица, така и спрямо извършителите, както и разширяване на програмите за превенция и специализираните услуги за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

Друг аспект на предлаганите изменения е създаването на национален орган, който да е отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и защита от домашното насилие. Ще бъде изграден и Централен регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани, потърсили помощ и подкрепа.

В този контекст е заложено създаването на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие, към която да се води Централен регистър. Централният регистър ще съдържа база данни за: актовете на домашно насилие; данни за пострадалите лица и извършителите и взаимоотношения между тях; вид насилие –физическо, психическо, сексуално, емоционално, икономическо, ограничаване на права и др.; продължителност на насилието; причинени вреди на пострадалото лице; история на насилието в отношенията; подадени молби за издаване на заповед за защита или искания на прокурора за образуване на  производство по ЗЗДН; наложени мерки по ЗЗДН, Закона за  Министерството на вътрешните работи, Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги; физически лица и юридически лица, доставчици на социални услуги, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие.

Кризисен център ще представлява комплекс от специализирани услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до шест месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция  и спешно настаняване. Подслон (защитено жилище) ще бъде специализирана услуга за лица и/или техните деца, пострадали от домашно насилие след шестия месец от инцидента, която се състои в осигуряването на защитено място за  живеене  с  преференциални  режийни  разходи  и регулярна социална подкрепа. Ползването на тази услуга не изключва ползване и други услуги в общността. Специализираните  услуги  ще  се  предоставят  безвъзмездно на  пострадалите от домашно насилие.

Освен приемането на цитираните промени, Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. предвижда и поредица обучения бучения в електронна форма за повишаване на капацитета на магистрати и други специалисти в сектор правосъдие по актуални проблеми в областта на домашното насилие и насилието по полов признак, както и работа с медицински лица за разпознаване на белезите на насилие. Те ще бъдат реализирани със съдействието на Националния институт на правосъдието и Министерството на здравеопазването.

Още по темата

МП насрочи изпита за помощник - нотариуси по заместване

Предишна новина

Двама биха и ограбиха пенсионер в Добричко

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.