Наложена от съд извън ЕС глоба се съобразява с предвижданата в НК

Наложена от съд извън ЕС глоба се съобразява с предвижданата в НК

Допълнителното наказание глоба, наложено по присъда в държава извън Европейския съюз, се приема за изпълнение в България до максимума за това престъпление в българския Наказателен кодекс, освен ако има международни договорености или законови норми в обратен смисъл. Глобата, наложена в чужда валута, се преизчислява в български лева към момента на влизане в сила на присъдата. Положеният общественополезен труд в чуждата държава от трансфериран осъден български гражданин се зачита у нас за изпълнение на присъдата, освен ако не е бил вече зачетен там. Това приема Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в Тълкувателно решение след констатиране на противоречива практика при приемане за изпълнение на наложени от чуждестранен съд глоби, както и за зачитане на положен труд от осъден в чужбина български гражданин.

Според решението на Общото събрание "допълнителното наказание глоба се приема за изпълнение, когато е наложено по присъда на чуждестранен съд на държава извън Европейския съюз, до пределния максимален размер на глобата, предвидена в санкционната част на съответната норма на НК, освен ако в международен договор с участие на Република България и осъдилата държава извън Европейския съюз е предвидено друго."

За да вземат това решение върховните съдии се позовават и на чл. 10 т.2 от Конвенцията за трансфер на осъдени лица (КТОЛ), според който изпълняващата държава може да приспособи санкцията, ако тя е несъвместима с нейното законодателство. В този текст се посочва, че наказанието трябва да съответства, доколкото е възможно, на наложеното от присъдата за изпълнение, без възможност за утежняване характера или срока на санкцията, нито надвишаване на максимума, предвиден от закона на изпълняващата държава.

При трансфер от държава-членка на ЕС обаче, за България важат принципите за признаване на финансови санкции и за взаимно признаване на решения за конфискация. Те са въведени в националното законодателство със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС). Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от него, решение за налагане на финансови санкции представлява влязъл в сила съдебен акт в държава-членка на ЕС, което включва и глоба, имуществена санкция или всякакъв друг вид парична санкция.

Пред Общото събрание е поставен въпрос и за това дали глобата трябва да се преизчислява в български лева и от кой момента – от постановяване на присъдата от чуждия съд или от друг момент.

Според решението на върховните съдии глобата трябва да се преизчислява в български лева по официалния курс на БНБ, за да се постигне адаптиране на чуждата присъда към правилата на местното законодателство и в съответствие с това, към българската парична единица. Меродавният момент на преизчисляване е денят на влизане в сила на присъдата, постановена от съответния компетентен съд на държава извън ЕС. Оттогава съдебният акт на осъдилата държава придобива изпълнителна сила и възниква възможност за изпълнение на публичното задължение, каквото е глобата, се казва в решението.

Последният поставен въпрос е дали трябва да се зачита положен общественополезен труд от трансфериран осъден български гражданин, когато този труд е положен в осъдилата го държава. В тази връзка в Тълкувателното решение се казва, че положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава "трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд." По този въпрос на особено мнение е съдия Жанина Начева.

Още по темата

Промени в закона за облекчаване на единните сметки поставят под въпрос съдбата на дело в КС

Предишна новина

Ексхумираха тялото на Тодор Димов-Чакъра и отново огледаха вилата му

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    112 | нерегистриран
    2
    -4

    Станахме като в Щатите - ВКС започна и да законодателства. Едно си е разписано в закона, по кристално ясен начин. Те, обаче, донаписаха редукция и за кумулативното наказание. Вероятно предстои признаване на чужда присъда за някой наш човек, който мощно е сгазил лука в чужбина и трябваше спешно да подготвят почвата.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.