НАП удължи данъчно-осигурителните срокове

НАП удължи данъчно-осигурителните срокове

Декларациите на фирмите без дейност се подават до 30 юни, финансовите отчети ­ до 30 септември

 

С три месеца се удължава срока за подаване на нулеви декларации, припомниха във вторник от Агенцията по вписванията (АВ). Вместо до 30 март търговците, чиито дружества не са развивали дейност през миналата година, могат да подадат декларация до 30 юни. Промяната залегна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който беше приет от парламента.

 

Декларацията по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите, се подава еднократно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като не се дължи държавна такса.

 

През 2019 г. са били подадени около 140 000 декларации за липса на дейност. Според броя на вече входираните декларации за 2020 г. , се очаква 58% от търговците бе дейност да подадат документи до края на срока – 30 юни.

 

Със закона бе удължен и срокът за подаване на годишните финансови отчети. Тези документи могат да бъдат подадени в АВ до 30 септември 2020 година.

 

От институцията припомниха, че подаването на нулевите декларации и годишните финансови отчети може да бъде направено по електронен път чрез електронен подпис.

 

От агенцията призоваха хората да ползват електронните услуги и да останат по домовете си. Предимство било и,че таксите за ползване на електронните услугите от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са с 50% от ниски от тези на гише.

Националната агенция за приходите (НАП) публикува промените, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение.

До 30 юни се удължава срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация, съобщиха от агенцията.

През 2020 г. задължените по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г.,при съобразяване със следните особености:

- в случай, че вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15 април. Следващите корекции се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;

- в случай, че до 15 април не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.

Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието - 15 април за първото тримесечие,15 юли за второто тримесечие, а за третото тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат същите правила, като за тях срокът вместо до 15 април е до 30 април.

До 30 юни се удължава срокът за:

- за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опериране на кораби е до 30 юни 2020 г.;

- за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни 2020 г.;

- за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

До 31 май се удължава срокът за ползване на 5 процента отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица, за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен - 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5 на отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март.

По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начисляват лихви, пишат от НАП. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.

НАП съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги на приходната агенция с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП продължават да работят и да извършват административно обслужване на клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Зъболекар с висящо дело за убийство на дете ще съветва премиера за коронавируса

Предишна новина

Предадоха на съд ученик от Варна, убил баща си при семеен скандал

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  законодателна свинщина | нерегистриран
  0
  -2

  ЗАКОНОДАТЕЛЮ, УДЪЛЖИ СРОКОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДФЛ , ПОНЕ С ДВА МЕСЕЦА ОТ КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАЙ ПОНЕ ДО 30-ТИ ЮНИ-ДОРИ И ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ВДИГНАТО ПО-РАНО(тоест удължението да е с по-дългия срок)!!!!!!!!!

  Защо всички срокове в държавата са удължени, но не и за данъчното деклариране оп ЗДДФЛ от гражданите, получили хонорари? щО ПРАЩАТЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ ДА ПОСЕЩАВАТ ОФИСИТЕ НА НАП, ТОЧНО СЕГА? Да може и с ПИК ДА СЕ ПОДАДЕ ДЕКЛАРАЦИЯ, но получаването на ПИК също е свързано с посещение в НАП. Повечето граждани, нямат ПИК.

 2. 3
  Знайко | нерегистриран
  0
  -2

  Четете ги тези Закони бе, другари.

 3. 2
  Адвокат | нерегистриран
  4
  -1

  А за свободните професии в т.ч.адвокатите???

 4. 1
  законодателна свинщина | нерегистриран
  4
  -1

  П равен свят, пишете следното-цитирам ви:

  "Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен - 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5 на отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март."

  Изключителна СВИНЩИНА Е ,че са удължени всички данъчни срокове, но не и сроковете за гражданите-нетърговци да подават декларации по ЗДДФЛ. Фирмите имат електорен подпис, но сроковете им са удължени, гражданите масово подават на хартия, но срокът не е удължен. Защо-за да се набутат гражданите по офисите ли целят. ПИК , за да се издаде , преполага посещение на място. как е възможоно да карате гражданите да ходят до НАП а освобождавате фирми иеднолични търговци?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.