Думитру Виорел Манеску, президент на Нотариалната камара на Румъния:

Направихме важни стъпки по отношение на защитата на лични данни

Направихме важни стъпки по отношение на защитата на лични данни
Думитру Виорел Манеску, президент на Нотариалната камара на Румъния

След проведената Четиристранна среща между нотариатите на България, Румъния, Сърбия и Унгария, на която бяха обсъдени перспективите и предизвикателствата пред нотариалната професия с оглед особеностите при прилагането на регламента за защита на личните данни на физическите лица, "Правен свят" разговаря с двама от чуждестранните участници във форума - Думитру Виорел Манеску, президент на Нотариалната камара на Румъния и Драган Николич, член на Изпълнителното бюро на Сръбския нотариат  - за отзивите им от срещата с българските им колеги.

Ето какво каза за "Правен свят" нотариус Думитру Виорел Манеску:

Нотариус Манеску, какво е вашето мнение за проведената четиристранна среща?

Идеята за тази инициатива се зароди през декември 2017 г в Будапеща. Това е една необходима и подходяща среща за да обсъдим и изясним някои въпроси, които са свързани с участието на нашите три страни, но и на Сърбия на заседанията на Съвета на нотариатите на Европейския съюз – CNUE.  В рамките на тази организация се наблюдават доста големи различния между високо развитите страни и по-слабо развитите страни. Ние считаме, че нашият глас е равен и също трябва да се чуе на най-високо равнище. Важното е 4-те нотариата от нашите страни да се опознаят помежду си, да си споделяме идеи и образно казано да си откраднем някоя добра идея от колегите, за да можем да я приложим. Обменът на опит, който имахме днес, беше много полезен. Ние повдигнахме въпроси, които засягат основни моменти в работата на нотариата. Изразявам мнението си и на колегите ми, че срещата беше много добре организирана. Вече започна да функционира сътрудничеството между нас. Имаше предварителен дневен ред, материали, които бяха на разположение. Искам да поздравя председателя на Нотариалната камара на България Димитър Танев за чудесната организация. Заявих нашето желание следващата среща да е в Румъния. Надявам се също така да бъдем на висота както бяхте вие.

Водеща тема в срещата бе новият европейски регламент за защита на личните данни и как той ще се отрази на работата на нотариусите. Споделете няколко думи за опита на Румъния.

Нотариалната камара на Румъния направи важни стъпки по отношение на въвеждането  на регламента за защита на лични данни. Сред взетите мерки беше назначаване на двама мениджъри по сигурността на данните. Те преминаха специален курс на обучение. Беше изготвен и проект на кодекс за поведение, който ще бъде представен на надзорния орган с цел одобрение. Създаден беше и регламент за изменение и допълнение относно прилагането на Закона за нотариусите. Също така се прие формуляр за съгласие, чрез който нотариусът информира заявителите за нотариални услуги, че документите ще преминават през администратор на лични данни и че обработката на такива данни ще е съгласно закона. Ние очакваме до края на май 2018 г. новият регламент да влезе в употреба, тогава мениджърите на данни ще помагат както на нотариата, така и на всички заинтересовани страни.

Ползва ли се с обществено доверие нотариусът в Румъния?

Според резултатите от проучване на общественото мнение за публичните органи, ние сме сред първите 6 професии, ползващи се с най-голямо доверие. Хората се обръщат към нас, тъй като се чувстват сигурни като ползват услугите ни. Имаме база данни, която е много добре организирана и поддържана. Всяко едно пълномощно и всеки един акт за наследство, всичко това се регистрира в базата данни и ние винаги, предварително, можем всичко да проверим преди да осъществим сделката. Сега установихме сътрудничество с Камарата на нотариусите във Франция, във връзка с въвеждането на високотехнологична информационна система. При тази нова информационна система ще осигурим защита на личните данни, което е и темата на днешната дискусия. Ще предотвратим и възможностите за пране на пари. Това ще облекчи работата на нотариусите. Разходите по създаването на тази нова система ще се поемат от Централния регистър за данни. Всички документи ще се регистрират в тази система. Ще има достъп от различни места. Знаете, че в Румъния има много арестувани адвокати, магистрати, политици, полицаи също, но не и нотариуси. Просто системата ни задължава да работим по правилата.

Бившият председател на АПИ Лазар Лазаров отива на съд

Предишна новина

Правителството одобри ИВСС да има достъп до банковата тайна на магистратите

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  | нерегистриран
  1
  0

  И нашата министърка фон ПУЦ е предприела много по отношение на личните данни, ама не за опазването им, а са събирането на такива и за предоставянето им на мафията.



  Новата й инициатива е да се осигури противоречащ на международните договори за закрила правата на човека достъп на ИВСС до банковите сметки на всички магистрати и на членовете на техните семейства и предоставянето на тези данни на мафията, при това без какъвто и да е контрол, защото дори Сметната палата не може да проверява какво върши ИВСС.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.