До сериозно напрежение сред служители в Агенцията по вписванията се е стигнало в последните месеци заради неуредени трудови взаимоотношения между органа и членовете на Синдикат на административните служители „Подкрепа“, които работят там, научи „Правен свят“.

Всичко започва броени месеци след назначаването на Габриела Козарева за изпълнителен директор Агенцията, когато служителите в нея изготвят документ, който озаглавяват Протестна декларация. Освен до работодателя си, служителите адресират декларацията и до Министъра на правосъдието (към този период – Цецка Цачева) и до ръководителя на Инспектората към Министерство на правосъдието. Декларацията е подписана от повече от три четвърти от всички служители на Агенция по вписванията. В този документ служителите посочват редица констатирани от тях проблеми и се опитват да насочат вниманието към тяхното решаване. В него те споделят, че желаят „сключване на колективен трудов договор, свързан със създаването на допълнителна гаранция за защитата на трудовите ни права”. В протестната декларация служителите изрично посочват, че „във връзка с необходимостта от защита на правата ни пред работодателя, стартираме процедура по регистрация на фирмена синдикална организация в КТ „Подкрепа” и ще поставим на дневен ред сключването на колективен трудов договор”. Намеренията на служителите са реализирани и на 25 януари 2019 г. е създадена първата от няколко синдикални секции на КТ „Подкрепа”, а на 17 май 2019 г., вече учредените секции се обединяват във Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа” при Агенция по вписванията. Изготвен е проект на колективен трудов договор, който е представен на Агенцията на 02 юли 2019 г. ведно с покана за стартиране на колективно трудово договаряне.

На 16 февруари 2021 г. в САС „Подкрепа” е получен финалният проект на Колективен трудов договор, за който служителите твърдят, че изобщо не отговаря на предварително обсъденото по време на проведените срещи между организацията и ръководството на Агенцията по вписванията. „В писмото си от 12.02.2021 г., г-жа Козарева изрично подчертава, че според разпоредбата на чл.52, ал.1, т.1 от КТ, работодателят е длъжен единствено да преговаря със синдикалните организации и да им предоставя достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на институцията. Вече е пределно ясно, че целта на преговорите, продължили година и половина, е била единствено и именно формалното прилагане на нормативния текст в частта – задължение за преговаряне“, твърдят от "Подкрепа" в свое писмо до вицепремиера Томислав Дончев, правосъдния министър Десислава Ахладова и директора на Агенцията Габриела Козарева.

Те описват и следната хронология на събитията: „При стартиране на процедурата по преговори, г-жа Козарева със своя Заповед № РД-01-347 от 16.07.2019 г. определя състав на работна група от 9 (девет) редовни и 2 (двама) резервни членове, които да участват в преговорния процес от името на работодателя. По-късно броят на физически ангажираните от страна на работодателя служители на агенцията нараства, включително поради текучество наблюдавано и по „високите етажи” на институцията, което не е придобило апокалиптични размери само заради моментното състояние на пазара на труда, което се явява възпиращ фактор за служителите да напуснат системата в условията на епидемичната криза. Водените с представителите на работодателя преговори, през месец ноември 2020 година са на етап, при който е постигнато съгласие по по-голямата част от текстовете на проекта за КТД, като от финално уточняване се нуждаят, цифром и словом, общо 9 (ДЕВЕТ) текста, които са част от 5 (ПЕТ) члена. В представения ни на 16.02.2021 г. „финален проект” на договор, г-жа Козарева е нанесла лично корекции в 71 (СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДИН) текста, които са систематично разположени в 39 (ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ) от общо 55 члена и 4 заключителни параграфа, като предложените корекции включват пълно отпадане на текстове или съществени по съдържанието и смисъла си изменения и допълнения. Това действие на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, освен като проява на арогантен реваншизъм, следва да се определи и като обидна подигравка, обезсмисляща напълно вложените до момента време, усилия и ресурси от всички участници в продължилите година и половина преговори. Видно от действията на г-жа Козарева, излъчените от нея като нейни представители първоначално 9 високопоставени служители на агенцията, както и включените в последствие други такива, явно не са разполагали с каквито и да е пълномощия да водят преговори с работната група, представляваща синдикалната организация. Г-жа Козарева еднолично решава да премахне или съществено да измени голяма част от текстовете, по които никога не е имало спор между страните или е постигнато и протоколирано съгласие посредством преговори“.

В писмото си от Синдиката на административните служители „Подкрепа“ молят за съдействие отговорните институции, за да може диалогът между тях и Агенцията по вписванията да тръгне в някаква посока, като в противен случай посочват, че ще пристъпят към преустановяване на работата си в Агенцията и предприемане на протестни действия (Пълния текст на писмото на Синдиката може да видите ТУК).

Агенция по вписванията: В готовност сме за продължаване на водената до настоящия момент преговорна процедура за сключване на колективен трудов договор

Във връзка с така създалото се напрежение '' Правен свят'' се обърна към Агенцията по вписванията с молба за официално становище.

В отговора си от Агенцията бяха категорични – "остават в пълна готовност за продължаване на водената до настоящия момент преговорна процедура за сключване на колективен трудов договор и не са уведомени по официален ред, че служители в органа предвиждат стачка".

Пълният текст на становището на Агенцията по вписванията гласи:

Към момента на вашето запитване, Агенция по вписванията не е уведомена по законово установения ред за предстояща стачка на членовете на синдиката на административните служители „Подкрепа“. Такова уведомление би било нелогично, тъй като двете страни се намират в преговори по проекта на Колективен трудов договор (КТД). Последно корекции по проекта от страна на Агенция по вписванията са предоставени на Синдиката на 12.02.2021 и Агенцията е в очакване на коментари по така изпратеното предложение.

За Ваша информация, основните спорни клаузи по гореспоменатия проект на договор са свързани с искания от страна на Синдиката за предоставяне на служителите на допълнителен платен годишен отпуск и увеличение на размера на предвидените по кодекса на труда обезщетения. Причината до момента да не е постигната взаимна договореност по отношение на тях се дължи на предвидените в проекта финансови ангажименти и задължения, които не могат да бъдат поети от Агенцията в рамките на утвърдения бюджет и при обезпечаване на нормалната дейност на Агенцията, свързана с предоставянето на услуги на гражданите и поддържането на пет национални регистъра.

В тази връзка, нееднократно е обръщано внимание по време на преговорния процес, че Агенцията е публична организация на бюджетна издръжка, с лимитиран и законовоустановен и разпределен бюджет и поемането на финансови ангажименти в размер, съответстващ на посоченото в проекта на КТД, застрашава финансовата сигурност и обезпеченост на АВ. Това би довело до нецелесъобразно разходване на бюджетни средства и очертаване на дефицити по отношение на изпълнението на ключови за Агенцията дейности.

В изпълнение на собствената управленска програма на Агенция по вписванията, насочена към развитие на човешките ресурси, през последните две години средният размер на основната месечна работна заплата на служителите по трудово правоотношение е увеличен с 32.5%. Увеличение на заплатите е предвидено и през настоящата година, при съобразяване с индивидуалното изпълнение на служителите и разполагаемият финансов ресурс по бюджет 2021 г.

В заключение Агенция по вписванията остава на разположение и в готовност за продължаване на водената до настоящия момент преговорна процедура за сключване на колективен трудов договор със Синдиката на административните служители „Подкрепа“.

Още по темата

Буйстващи пътници в самолет могат да бъдат привлечени като обвиняеми за тероризъм

Предишна новина

Делото срещу Пламен Бобоков за противозаконно държане на археологически обекти тръгва на 12 април

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  х | нерегистриран
  7
  -3

  Не им се давайте! Иначе ще ви тормозят както служителите от МВР, ГДИН, пожарната и другите силови структури- всяка година с нов закон и орязване на правата. Отстоявайте си правата!

 2. 1
  ...... | нерегистриран
  7
  -5

  Нещата са прости.Съкращения и реорганизация.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.