Напълно електронен диалог за граждани и адвокати със съда искат членове на ВСС

Напълно електронен диалог за граждани и адвокати със съда искат членове на ВСС

Изцяло електронен диалог за граждани и адвокати чрез надграждане на Единния портал за електронно правосъдие и система за електронно призоваване със съда искат членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Огнян Дамянов. Въпросът е включен за обсъждане в дневния ред на Пленума на кадровия орган за този четвъртък.

Тримата кадровици предлага колегите им да приемат решение за такова надграждане на Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), така че да бъде постигната възможност за удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма и да се развие системата на електронно призоваване.

Според Новански, Кояджиков и Дамянов, в момента ЕПЕП не отговаря на по-голямата част от заложените в закона функционалности и припомнят, че Законът за съдебната власт предвижда системата да дава възможности за заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма; извършване на процесуални действия в електронна форма; връчване на съобщения и призовки; достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри.

„Само при наличието на тези функционалности ще може да се осъществява пълноценна комуникация по електронен път между съда и страните по делата. Необходимо е да се установят от ВСС и Министерството на правосъдието стандарти за електронния формат на извършваните изявления, за сигурност на системата, за големината на файловете, за условията за идентификация на страните по делата при извършването на изявления и процесуални действия в електронна форма, за електронно уведомяване за плащане на дължимите държавни такси и разноски по сметка на съда, за условията за провеждане на видеоконференция чрез използване на сигурна връзка“, пишат тримата кадровици.

Вносителите на предложение са на мнение също така, че за целите на надграждането на ЕПЕП трябва да се предвидят и мерки за сигурност, като „автентикация с електронен подпис“ при влизане в системата за призоваване, както и възможност за подаване на конкретна информация за точната дата и час на връчване на даден документа.

Междувременно, в дневния ред на Пленума отново влезе и въпросът за внедряването на  системата voice-to-text в съдилищата. Членовете на ВСС Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Светлана Бошнакова и Боян Магдалинчев уведомяват колегите си, че вече е готово проектното предложение за реализирането на проекта.

Както „Правен свят“ писа, през януари м.г. Пленумът на ВСС одобри идеята за въвеждане по аналогия с Полша и други държави в Европейския съюз на софтуера известен като "voice-to-text" в българската съдебна система.

Същината на идеята е да стане възможно пледоариите в съдебната зала и изписването на делата да се конвертират в текст през автоматична система за сваляне на говор. Така според вносителите на предложението значително ще се облекчи натоварването и работата на магистратите по делата, ще се повиши тяхна продуктивност и ще се спести време за изписването на стотици страници текст на ръка. Внедряването на такъв софтуер в българската съдебна система би допринесло значително и за улесняването на работата и на съдебните секретари.

„Въвеждането на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласовия запис в текст – voice-to-text или още speech-to-text, съответно и за автоматична анотация на всяко становище, ще даде на всички магистрати инструмент за дигитализиране на актовете им, като ще позволи вместо да набират актовете си ръчно, да ги диктуват и да получават автоматично набран текст, позволяващ бързо форматиране, търсене, рефериране и много други опции за допълнителна текстообработка и референции към всички ключови сегменти от актовете. Това софтуерно решение ще позволи да се реализира институтът на „електронни мотиви“, т.е. технически да се облекчи процесът по произнасяне на съдебни актове в открити съдебни заседания, и така ще допринесе за максимална ефективност и прозрачност на работата на съдиите, както ще позволи и на всички съдебни секретари не само да записват, но и да възпроизвеждат речите от съдебното заседание в необходимия протокол, бързо и лесно, в пълнота и с по-малко грешки“, смятат членовете на ВСС.

Сега Кояджиков, Марчева, Бошнакова и Магдалинчев искат от колегите си да излъчат проектен екип, който да започне да работи по проекта по същество. Срокът за изпълнението му е шест месеца, а заложените средства са в размер на 60 000 лв.

Още по темата

Протестъри обсебиха дори фондацията на Радостина Константинова

Предишна новина

Сотир Цацаров: Справянето с корупцията не е работа само на една комисия, а минава и през пленарна зала

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.