"Наркобос №1 на Югозапада" е претърпял необратима промяна в мисленето и нагласите и излиза от затвора

"Наркобос №1 на Югозапада" е претърпял необратима промяна в мисленето и нагласите и излиза от затвора
Васил Маникатов, снимка:БГНЕС/архив

Кой е Васил Маникатов?

Васил Маникатов или „наркобос №1 на Югозапада“, бе осъден на 23 години затвор по четири дела за трафик на дрога. Той получи оотделно две наказания за разпространения на наркотици, като за първото деяние му е наложено наказание "лишаване от свобода" в размер на 8 години, а второто му наказание, в размер на 15 години "лишаване от свобода". Маникатов има и присъда за трафик на хероин в Гърция от 1996 година.

Маникатов е останал в криминалните хроники и като една от най-популярните жертви на бандата за отвличания „Наглите“. Той е бил отвлечен от бандата през 2008 година, докато търпи присъдата си за трафик на хероин в общежитие с лек затворнически режим в Казичане. По-късно Маникатов даде и показания срещу част от членовете на "Наглите". По същото време в затворническото общежитие бил и един от подсъдимите - Павел Петков. Пак там работел и полицаят Йордан Костов, който беше разследван за връзки с "Наглите". Освободен е 11 дни по-късно, срещу 241 хил. евро.

Емблематичният наркотрафикант Васил Маникатов, по-известен като „наркобос №1 на Югозапада“ излиза от затвора малко повече от три години по-рано, тъй като е претърпял необратима промяна в мисленето и нагласите си. Това определи състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Николай Джурковски и членове Александър Желязков и Емилия Колева.

САС постанови условно предсрочно освобождаване на осъдения Маникатов от изтърпяване на останалата част от общото наказание лишаване от свобода в размер на 23 години, като му определи изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието с остатък към датата 13 юли 2020 г. - 3 години и 20 дни. По отношение на Маникатов е постановено изпълнението на пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 3 години.

На първо място САС е приел, че към датата 13 юли 2020 г. лишеният от свобода Васил Маникатов е изтърпял всичко 19 години, 11 месец и 10 дни, като неизтърпеният остатък от наказанието е 3 години, 0 месеца и 20 дни. С оглед на това е счетено, че е налице формалната предпоставка на чл. 70 ал.1 т.2 от НК, изискваща периодът на фактическото изтърпяване на наказанието лишаване от свобода да не е по-малък от 2/3 от размера на наложеното наказание.

На следващо място САС е счел, че данните по делото безпротиворечиво и еднозначно сочат, че към настоящия момент с поведението си осъденият Васил Маникатов е дал достатъчно по обем и съдържание доказателства за своето поправяне.

Този извод, че към момента поправянето и превъзпитанието на Маникатов е завършено и пълно, се основава най-вече на констатациите и становищата в доклада на ИСДВР ЗО „Казичене“ Антоанета Страхилова, че е осъществена материалната предпоставка за прилагане на УПО, тъй като са налице достатъчно доказателства за успешно провеждана и приключила корекционна работа, вследствие на което е понижена в достатъчна степен оценката на риска от последващо осъждане и същата е с ниски стойности и тъй като целите и задачите, заложени в индивидуални план на присъдата, са изпълнени в тяхната цялост.

Този извод на апелативния съд се основава и на положителното становище относно молбата на Маникатов за условно предсрочно освобождаване, изразено от инсп. Замфир Драганов – НС ЗО „Казичене“, в което изрично е отбелязано, че наказанието е постигнало своята възпитателна роля спрямо лишения от свобода. В това становище е предложено при условно предсрочно освобождаване на осъдения Маникатов да бъдат наложени пробационни мерки.

Изводът на САС, че корекционният поправително-възпитателен процес спрямо осъдения вече е приключил, се основава и на показанията на служители на затвора София, работили с осъдения Маникатов в ЗО „Казичене“, а именно - свидетелите Антоанета Страхилова, Замфир Драганов, Свилен Апостолов и Илиана Димитрова. Разпитани пред въззивния съд, всички те еднопосочно и непротиворечиво заявяват, че Маникатов се е поправил - св. Страхилова счита, че към момента няма какво повече да се работи с него, тъй като той е дал достатъчно доказателства за поправяне на поведението си; св. Драганов сочи, че възпитателната дейност с него се е изчерпала и е приключила; св. Апостолов счита, че при него е приключил процесът на превъзпитание и че всичко останало ще бъде излишно, както и че целите и задачите по последния  препланиран план на присъдата са изпълнени; - св. Димитрова също счита, че възпитателният процес по отношение на осъдения Маникатов е приключил.

От особено съществено значение за обосноваването на извода за поправянето на осъдения Маникатов, апелативният съд е преценил обстоятелствата относно положителната му трудова характеристика по време на изтърпяване на наказанието и многократното му награждаване, включително и с домашен отпуск (през 2016 г. – веднъж с 2 денонощия и веднъж с 3 денонощия; през 2017 г. – два пъти по 5 денонощия и веднъж с 2 денонощия; през 2018 г. – веднъж с 5 денонощия и веднъж с 3 денонощия; през 2019 г. – веднъж с 4 денонощия и веднъж с 5 денонощия), като по време на ползването на всичките тези награди не е допуснал нито едно отклонение или нарушение.

Въззивният съд е преценил всички установени по делото факти относно поведението на осъдения Маникатов като достатъчно показателни за настъпила трайна и необратима промяна в мисленето, нагласите и вижданията му в положителна насока. А това е дало основание да се приеме, че към настоящия момент поправянето на Маникатов е завършено и пълно, респ. че осъденият е дал достатъчно доказателства за поправянето си.

В частност предвид данните за отсъствието на проблемни зони при корекционното въздействие и значително намаленият /в ниски стойности/ риск от рецидив, както и с оглед на отчетените необратими положителни резултати от проведената поправително-възпитателна дейност и приключилия корекционно-възпитателен процес САС е направил несъмнен извод, че към момента е налице действително поправяне на Маникатов.

По тези съображения и след като е приел, че са налице всички предпоставки по чл. 70 ал.1 от НК за постановяване на предсрочно условно освобождаване по отношение на осъдения Васил Маникатов, съставът на САС е намерил молбата му за основателна.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване.

"Правен свят" - Видео обзор (31.07.2020)

Предишна новина

Италианската прокуратура се включи в разследването срещу Бобокови за опасния боклук

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.