Цветинка Пашкунова, член на ВСС:

Не искаме медиен комфорт за съдиите, а да няма груб натиск в работата им*

Не искаме медиен комфорт за съдиите, а да няма груб натиск в работата им*
Цветинка Пашкунова, член на ВСС, снимка: в-к "24 часа"

Г-жо Пашкунова, вярно ли е, че със стандартите за независимост на съдебната власт, които вие и други членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) изработихте, целите медиен комфорт за съдиите?

Разбира се, че не е вярно. Стандартите, които изработихме, представляват обобщение на принципни положения, залегнали в доклади, анализи, становища и декларации на авторитетни европейски и международни институции. Те са с образователна стойност, инкорпорират правила за поведение с препоръчителен характер и съдържат насоки за дейности, регулиращи отношенията на органите на съдебната власт с представителите на изпълнителната и законодателната власт, медиите, страните и участниците в процеса, както и с останалата част от гражданското общество. Нашата идея беше да създадем възможност и условия те да работят спокойно при нормални условия. Това не означава, че ние имаме намерение да ограничим критиката срещу съдебната система, изразяването на несъгласие от действия на магистрати, свързани с правораздаването или с постановени от тях съдебни актове.

Не целим медиен комфорт, при който съдията да може да прави каквото си поиска, т.е. да нарушава закона, да не се подчинява на етични норми и никой да не може да го укорява. Стремежът ни е да предпазим съдиите от несъстоятелни нападки, от произволни внушения за некомпетентност, за непочтеност, за корупционни практики, които не се основават на факти. Ние уважаваме свободата на словото и медиите, които имат обществения дълг да информират. 

Отнасяме се и с респект към представителите на другите власти и същевременно носим отговорност за това, което ни е възложено от конституцията и закона като правомощия.

Как обаче може да защитите съдиите от злонамерени атаки, така че това да не се сметне за цензура?

В този стратегически документ за работа на ВСС и органите на съдебната власт ние сме посочили кои са критериите, при които се счита, че авторитетът на съдебната власт е накърнен. Това са актове, действия, изявления на публични личности, общественици, публикации, които засягат конституционно установения модел на функциониране, управление и финансиране на съдебната власт, както и регламентирания статут на магистрата.

Форма на неправомерна намеса са и оскърбителният език към магистратите, клеветите, преднамерени и голословни внушения за некомпетентност.

Въз основа на това сме набелязали комплекс от нормативни, образователни и организационни мерки. Става дума за промени в закони, в кодекса за етично поведение на магистратите, за набор от информационни програми за повишаване на правната грамотност на населението, както и изработване на кодекс за взаимодействие между медиите и органите на съдебната власт. Предвидили сме и създаването на консултативен орган с участието както на съдии, така и на представители на медии, които да обсъждат затрудненията на журналистите при отразяване на съдебни дела.

На нож обаче се прие идеята ви за промени в Наказателния кодекс (НК), с които да се криминализират злонамерените атаки срещу магистрати.

Да, включително имаше коментари, че ние искаме затвор за журналисти, които критикуват съда. Въобще не сме обсъждали санкции. Ние сме юристи и знаем, че естеството и тежестта на предвиденото наказание за определено престъпно деяние е важен фактор при преценка на пропорционалността и съответността на ограниченията спрямо свободата на словото. Това е една идея за промяна в НК, най-общо формулирана, която внимателно ще бъде обсъдена и задълбочено прецизирана, ако има политическа воля за криминализиране на "намесата в работата на съда" като посегателство против правосъдието чрез конкретен престъпен състав.

Става дума за груба намеса, за силови и радикални атаки, за упражнен натиск по конкретно дело чрез клевета. Когато съдът разглежда едно дело и в рамките на процеса се правят публични изказвания, които очертават правилния изход от него, това неминуемо рефлектира върху свободата на формиране на вътрешното убеждение на съдията. Това е злонамерена атака. Нали разбирате колко е трудно един съдия да може да постанови съдебен акт въз основа на доказателствата и подчинявайки се на закона, когато има протест под прозорците на съдебната зала и когато се чуват скандирания: "Смърт за убиеца!" или "Съдията е корумпиран".

Представете си, че обвинението е за най-тежкото престъпление, а доказателствата сочат, че е необходимо да се приложи институтът на неизбежната отбрана, който изключва обществената опасност на деянието. Съдиите също сме хора и когато доброто име, честта на един магистрат е поставена под съмнение, когато има заплахи, отправени към членове на семейството му, когато съдията е жертва на негативна кампания, няма как това да не рефлектира върху упражняването на правораздавателната дейност. Подобни прояви накърняват и компрометират независимостта на съдебната власт, препятстват способността на магистратите да изпълняват възложената им от конституцията и законите роля. 

Преекспонираха се някои от мерките, предложени в стандартите. Изведе се неправилно заключение, че искаме да превърнем съдиите в недосегаеми и желаем нови привилегии за тях. Към момента в НК има специална закрила за магистратите- квалифициран състав за убийство, за нанесена телесна повреда, за принуда, за обида и клевета. Целта ни е да бъде охранено правосъдието – основна ценност на всяка правова държава, и съдийското съсловие като негов гарант да се ползва с нужното доверие, за да изпълнява предоставените му функции, което безспорно е в полза на обществото.

Във вашата практика като съдия изпитвали ли сте подобни усещания?

Да, както голяма част от съдиите. И аз съм имала дела, от които е имало недоволни, засегнати. Полагала съм усилия да не се поддавам на публични внушения и обществен натиск. Това е без значение, другото е важно - да се разбере, че всеки може да критикува правораздавателната дейност, наказателната политика на съда, да изрази несъгласие с професионалната дейност на магистрат по конкретно дело или постановен съдебен акт.

Ако задам въпрос на съдия: "Чува се, че няма да решите делото според доказателствата и закона, вярно ли е?", това може ли да се сметне за оказване на влияние върху правосъдието?

Как се чува и откъде? На мен лично ми се струва некоректен въпрос, защото, когато има някакво твърдение без доказателства, то трябва да е проверено чрез няколко източника. Но ако вие имате факти, че съдията се поддава на подобни влияния, това е полезно да бъде оповестено, защото може да доведе до отвеждане на съдията по делото и да се гарантира справедлив процес. Нека не се формират нагласи, че съдебната система работи във вреда и ущърб. Аз не казвам, че ние сме безупречни и не допускаме грешки, но съм убедена, че в голямата си част прокурорите и съдиите са почтени и спазват закона.

Председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов каза, че когато обидата и клеветата са били престъпление, преследвано от прокурор, имало репресия срещу журналисти.

В минал период НК предвиждаше преследване по общия ред на обидата и клеветата по отношение на длъжности лица като престъпления против честта и достойнството. При отправяне на нецензурни думи или разпространяване на позорни обстоятелства спрямо магистрат, представител на изпълнителната или законодателната власт и наличие на достатъчно доказателства прокурорът беше длъжен да образува производство и да повдигне обвинение срещу извършителя. Законът беше променен и при съблюдаване на практиката на Европейския съд по правата на човека се прие, че това ще остане престъпление, което се преследва по реда на частното обвинение. 

Публичните личности трябва да имат по-висок праг на търпимост, да са по-малко чувствителни към критики, негативно изразени мнения и коментари. Ние нямаме идеи да се връща старата уредба за този вид престъпления против личността. Що се отнася до възможности за злоупотреба със закона, водеща до недопустими репресии, необходимо е да се каже, че при създаването на една правна норма, законодателят изхожда от принципите за добросъвестност и професионализъм на компетентните органи, които я прилагат.

*Интервюто препечатваме от в-к "24 часа".

Още по темата

Гаф беляза искане за отстраняването на главния прокурор на Румъния

Предишна новина

Сменят се съдебни заседатели в разрез със закона*

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

 1. 10
  СтатуквоТо | нерегистриран
  2
  0

  Благодарение на Америка за България се раждат такива "умнотии", от които и на децата става ясно, че ВСС е в пълен тупик и трябва в спешен порядък да се закрие.

 2. 9
  Стандартите | нерегистриран
  0
  0

  Толкова стандартно по стандарта на стандартите им, че вече няма повече накъде

 3. 8
  Мухата Цеце | нерегистриран
  5
  0

  Абе направо по общия ред и в кауша за обаждане на тема съдии! Какво само ще се лигавим.

 4. 7
  | нерегистриран
  8
  0

  Идеята е да се въведе цензура, за да може спокойно да се оказва натиск върху съдиите за да издават поръчкови решения.

  Като ще се борят с натиска върху съдиите, защо не се искат някои други законови промени:

  1. Оказва се, че у нас един съдия не може да напусне работа, ако не изпълни спусната му поръчка. Това е оформено в привидно красива фасада - преди да напусне съдията трябва да напише решенията по приключените негови дела, за да не се наложи процесът да започне отначало. Само дето в много случаи съдиите напускат точно защото не искат да напишат такова решение, каквото някой им нарежда, защото то противоречи на съвестта им.

  2. Оказва се, че из съдебната власт безнаказано пърха един Черен лебед и неговия и.д. мъж, но мерки за нарушаване на етичния кодекс - никакви. В замяна на това вървят дисциплинарки за просрочени решения, но се крие от обществото, че ако решението се постанови в срок, то няма начин съдията дето го е писал да е прочел делото докрай, заради големия брой томове.  Вярно, че медиите не са ни читави, по-точно журналистите в тях са поръчкови. Но от друга страна обществото има право на информация. Втори е въпросът, че многото медии у нас реално принадлежат на няколко клана и когато на някой от тях му скимне нещо неговата "група от медии" започва да пуска порой от дума по дума еднакви статии. Но цензурата не е решение, а обществено доверие в изпълняващия поръчки НИП е никакво.

 5. 6
  Уикилийкс | нерегистриран
  13
  -7

  Цвете, смири се малко! Яхна ските на старите муцуни дето си го избраха, а сега сложи и ваксата "журналистите в затвора по общия ред". Понеже разваляли рахата. Ама нали знаеш, че добрият старец има за всички вас подаръци и на всяко прасе му идва Коледата!

 6. 5
  Борче Борчевски - Мъкодонския | нерегистриран
  12
  -6

  Безсрамница!

 7. 4
  Един от Враца, | нерегистриран
  10
  -5

  на 20.12.190г.цивилни ченгета от Враца,без образувано сл. дело и дознание ,без жалби и без да кажат какво търсят за да го предадем извършват зрелищно претърсване,на ЕТ за машинописни услуги , разбиват вратата на домът ни и изземват ” документи, “/празни молби декларации ползвани от фирмата за издаване на задгранични паспорти ,които по късно "документи"върнаха. Едновременно претърсиха и домът ни , държаха се през цялото време изключително агресивно и грубо , без да съобщат какво вършат.Държаха ме близо час пред сградата в и.ц. на Враца закопчан с белезници пред погледите на живеещите в квартала , транспортираха ме в сградата на РПУ гр.Враца , същия ден бях задържан за срок от осем часа в арестантското помещение на РПУ .. Действията на милиционерските органи по претърсване и изземване, сочеха, че съм разследваното лице,без да има образувано полицейско производство. Беше образувано наказателно дело №570/91г.Рс Враца,клонирано в нох д. № 166/96г.Рс Враца за тежки престъпления,по чл.325 ал.2 и 1 НК за които се предвиждат много тежки наказания .С присъда№ 125/97г.на Рс Враца ,бях оправдан по чл.325 ал.2 НК,но оставиха и влезе в з.с. присъдата по чл.325 ал.1 НК,потвърдени от окръжен съд Враца .Оправдан по реда на надзора с решение от 16.02.1998г. по н.д. №735/97г.ВКс,2 н.о.,от мотивите по делото на ВКС,е видно ,че ОА на Рп Враца,е следвало да бъде по чл.270 НК,/противоправно пречене на орган на власт да изпълни задълженията си,/УБДХ/, ОСЕМ ГОДИНИ БЯХ обвиняван и съден в престъпление, по чл.325 ал.1 НК, , което не съм извършил, й неизбежни ограничения в личния и обществения живот, в сравнително млада възраст и с чисто съдебно минало й отлични характеристични данни от държавните предприятия където съм работил, заради извършвани действия от съд и прокуратура Враца , извън правнорегламентираните . Въпреки ,че по образуваното по ЗОДВПГ гр.д. №115/2002г.на монтански окръжен съд с ответниците Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца, които имат отношение към постановената осъдителна присъда,по чл.325 ал.1 НК, отменена след това по реда на извънреден способ за съдебен контрол е била възникнала солидарна отговорност, респ. задължение да обезщетят за причинени в резултат на незаконната присъда вреди, с решение от 25.02.2003г. по гр.д. №115/02г.на монтански окръжен съд ,сме осъдени от МОс заедно със съпругата ми в тяхна полза и сметка на 4%ДТ по ГПК в размер на 1860.64 лв.,,,а срещу съпругата ми в размер на 840лв. потвърдени с гр.д.674/2006г.на апелативен съд София,потвърдено от ВКсъд.

  Изпълнителните листи СА изпратени на АДВ-НАП Враца,които описаха домът ни.,сумата нерегламентирано е преведана на висшия съдебен съвет,без без присъдени ДТ в полза на държавата, без ВССда притежава изпълнително основание,и без да е бил страна в исковото и изпълнителното производство. 8. 3
  яде боб | нерегистриран
  13
  -13
  До коментар #1 от "Езоп | нерегистриран":
  Поздравления. Професионално и точно казано. Когато някой журналя "правораздава" чрез медията си във висящ процес, трябва да си понесе отговорностите пък били те и в СЦЗ. Стига вестникарски лъжи, стига олигархични манипулации! А Атанасов просто заработва поредния грант.

  На лъжата краката са къси! Съдиите в България, въпреки че в по-голямата си част са просто непригодни за призванието си, са СВЕЩЕНИ КРАВИ. Те не грешат, не лъжат, не мажат, не клеветат и имат бедни роднини на първа линия на Черно море. Те са просто КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ от медиен конфорт, понеже скоро недоверието в българската, родната, милата съдебна система ще стане 101%. Как се избират съдиите - дайте поне един пример за общ конкурс до 2004 г. за съдии, а преди и след това - за конкурс с непредизвестен краен резултат. Няма такива, всичко е "синджир марка". Да не говорим за висшето образование "по право", къде, колко и как. Дори и на службата за сигурност беше абсолютно ясно, че кака Венче Марковска /с покровителството на К.Пенчев/ лично и предварително беше определила КОЙ и КЪДЕ ще осъществява административното правосъдие. Йовчев после беше председател на ДАНС и след като напусна, като началник на кабинета на президента - го насърчи да направи онова което трябваше - спрямо онази чийто любовник беше "директор във ВАС". Затова, мълчанието е златоТО. Понеже светлината ... какво каза Радев на немски ...  На калпави, криви, корумпирани и некомпетентни съдии - медиите им пречат! И затова др. Пашкунова се е превърнала в законодател осъществяващ законодателна инициатива. Понеже "ножът е опрял до кокала". Само че, просто си е сбъркала стола и трябвало да се яви на последния избор за народни представители.[[_75428_]]

 9. 2
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 1
  Езоп | нерегистриран
  22
  -17

  Поздравления. Професионално и точно казано. Когато някой журналя "правораздава" чрез медията си във висящ процес, трябва да си понесе отговорностите пък били те и в СЦЗ. Стига вестникарски лъжи, стига олигархични манипулации! А Атанасов просто заработва поредния грант.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.