Невярна e информацията за теч на данни от Търговския регистър

Невярна e информацията за теч на данни от Търговския регистър

Агенция по вписванията съобщи за невярна информация за теч на данни от Търговския регистър. 
 
По повод постъпил сигнал в Агенция по вписванията, относно оплакване, че в Google се откриват индексирани лични данни от сайта на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Агенция по вписванията (АВ), информира че:
 
Съгласно Закона за Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистърът е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите. Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел. За преглед на информацията съдържаща се в сканираните документи, потребителите следва да се идентифицират посредством електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.
 
За преглед на документите, които по силата на нормативен акт, подлежат на обявяване (например Годишни финансови отчети, Покани, Учредителен акт, дружествен договор и др.) не е необходимо потребителите да се идентифицират с КЕП или сертификат, издаден от агенцията т. е достъпът е напълно свободен. Потребителите могат, но не са задължени, да предоставят документите със заличени лични данни. В случай че не го направят, те се съгласяват данните да бъдат достъпни за трети страни свободно.
 
По повод разпространената, невярна информация, относно теч на данни от Търговския регистър, от страна на Агенцията е извършена проверка по всички посочени способи. В тази връзка, следва да се съобрази, че преди 01.01.2013г. достъпът до всички документи, съобразно действащото тогава законодателство, е бил изцяло публичен, свободен и неограничен. За преглед на сканираните документи, потребителите не е било необходимо  да се идентифицират с КЕП или сертификат. А за другата част от документите визуализирани в справката по посочения метод (Годишни финансови отчети, Покани, Учредителен акт, дружествен договор и др.), уточняваме, че те са такива, които по силата на закон се обявяват и са публични  и респективно са свободно достъпни без идентификация. 
 
Дори и при търсенето по име в Google / интернет търсачката на конкретен потребител, документ може да се отвори от страницата на Търговския регистър само с КЕП или със сертификат за регистриран достъп. 
 
Персоналните записи в интернет търсачката на всеки отделен потребител пазят история за предходно отворени документи с КЕП или сертификат. Всъщност, ТРРЮЛНЦ поддържа верификация и пази следа, че към момента на достъпването на съответен документ, актуално и валидно са въведени КЕП или сертификат, следователно ако нещо съществува в интернет пространството, то е исторически добито по установения ред.
 
Именно благодарение на гарантираната в закона възможност за достъп до данните и документите в ТРРЮЛНЦ, всички заинтересовани лица могат да установяват интересуващите ги данни и обстоятелства, за статута на субектите, която възможност е използвана и в подадения сигнал, допълват от АВ.
 

Прокурори, следователи и служители на съдебната власт от цялата страна изразиха публична подкрепа за Иван Гешев

Предишна новина

Цветан Василев агитира следовател Бойко Атанасов да бъде издигнат за главен прокурор

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.