Номинации за главен инспектор се внасят до 2 април в правната комисия на НС

Номинации за главен инспектор се внасят до 2 април в правната комисия на НС

Предложения за кандидати за главен съдебен инспектор могат да се внасят до 2 април т.г. в парламентарната комисия по правни въпроси. Предложенията трябва да са в писмена форма, мотивирани и придружени от набор от документи: писмено съгласие на кандидата по образец, приложен към решението; подробна автобиография; ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование; декларация,че не е налице несъвместимост по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт; документи за стаж, свидетелство за съдимост и т.н.

Това става ясно от гласуваното днес от парламента решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване и избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). На практика, с приемането на това решение процедурата по новия избор стартира от днес

Всеки кандидат трябва да представи на Комисията по правни въпроси концепция (на хартиен и електронен носител) за работата си като главен инспектор в ИВСС, ако бъде избран, както и декларация за имотното си състояние и за произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в ИВСС и представените от тях документи. В случай, че Комисията по правни въпроси установи, че даден кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява да стори това в срок от 5 дни от уведомлението.
Комисията ще изслуша само допуснатите кандидати по поредността им в списъка. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 мин. На кандидата се дава възможност в 15-минутно изложение да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепция си за работа като главен инспектор. Депутатите ще могат да задават въпроси към кандидата, включително и поставени от неправителствения сектор в изпратените становища от НПО, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути.
При обсъжданията днес се изказа единствено депутатът от ГЕРБ Веселин Вучков, който заяви, че, за да се изключат упреците в задкулисие, до 2 април трябва да се проведат срещи с представители на неправителствения сектор, задължително със Съюза на съдиите в България, представители на Асоциация на прокурорите.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) момента продължава да събира номинации за кандидати за главен съдебен инспектор по специално създадена и обявена процедура. Срокът бе удължен до 28 февруари, т.е. до утре, след което се очаква ССБ официално да обяви номинациите, зад които застава. Според информация от началото на седмицата до момента в рамките на тази процедура професионалната общност е номинирала 9 кандидати за главен инспектор.

До 9 март бе обявеният от ССБ срок да се задават въпроси към кандидатите, да се правят коментари и да се изразява подкрепа за номинациите. На 11 март 2014 г. ССБ ще покани представители на останалите професионални организации и водещи НПО, доказали активната си позиция по проблемите на съдебната система, за съвместно обсъждане на предложените кандидатури.

На 4 февруари лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изпратил писмо до председателя на ССБ Таня Маринова, в което заяви, че ГЕРБ ще подкрепи и ще внесе в парламента кандидатура за главен съдебен инспектор, излъчена от съсловната организация. УС на ССБ обаче заяви,че ще обяви пред обществеността кандидатите, на които гласува доверие, че в най-пълна степен отговарят на критериите на професионалната общност за заемане на длъжността главен инспектор.

"Отчетливият провал на проведените дотук процедури, оспорваните избори и отсъствието на политическа воля за промяна в статуквото, са все фактори, създаващи недоверие у почтения магистрат в способността на Парламента да проведе достоен избор", заявява днес в интервю пред Агенция "Фокус" съдия Весислава Иванова от СГС, член на ССБ .

Още по темата

Правната комисия в парламента отхвърли предложението на президента Росен Плевнелиев за провеждане на национален референдум. Според председателя на комисията Четин Казак от ДПС, въпросът за допускане на референдум зависи от Народното събрание. По думите му

Предишна новина

Венцислав Спирдонов: Пускаме таен клиент за имотите и фирмите*

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  JIVKOV | нерегистриран
  0
  0

  A DANO IZBERAT BURZO GLAVEN INSPEKTOR 4E DA MOJE DA NAKARA MURZELIVCITE OT INSPEKTORATA DA ZARABOTIAT DEISTVITELNO A DA NE SE OPLAKVAT 4E BILI PRETUPANI OT RABOTA STIGA STE SPELI.

 2. 3
  когато правната наука говори и форумните тролове да мълчат | нерегистриран
  2
  0

  С плюсове и минуси не става.

 3. 2
  Отчетливият провал на ССБ | нерегистриран
  2
  -7

  До коментар [#1] от "Отчетливият провал на ССБ":
  За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и нравствени качества. С ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., беше обявена за противоконституционна в частта "съдия, прокурор или следовател, който" с РКС № 10 от 2011 г. - ДВ, бр. 93 от 2011 г. Съюзът на съдиите в България извършвайки номинации и вътрешносъсловни консултации за излъчване на подходящи кандидатури за главен съдебен инспектор на ВСС тежко нарушава Конституцията и Закона за съдебната власт, Устава на Съюза на съдиите в България (че Съюзът осъществява дейността си съобразно нормите на Конституцията на Република България, действуващото в страната законодателство), както и Решение № 10 от 2011 г. по к. д. № 6 от 2011 г. Понятието "юристи" обхваща всички юристи - лицата, придобили образователна степен "магистри" по право, и не може Съюза на съдиите в България да въвежда ограничения по тесен профилиран белег на юридическата професия - кандидатурата за главен съдебен инспектор във Висшия съдебен съвет да е съдия излъчен от Съюза на съдиите в България (ССБ). Чрез промени в Конституцията (ДВ, бр. 12 от 2007 г.) бе създаден нов, независим орган - Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Разпоредбата на чл. 132а от Конституцията, създадена с четвъртата й поправка (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), пестеливо урежда на конституционно ниво състава на Инспектората към ВСС, начина на избор и срока на мандата на главния инспектор и инспекторите. За разлика от условията за избор към членовете на ВСС, които са конституционно закрепени в чл. 130, ал. 2 от Конституцията, в чл. 132а от Основния закон не са предвидени условията за заемане на длъжностите главен инспектор и инспектори. Правомощието да уреди условията и реда за избирането и освобождаването им чл. 132а, т. 10 от Конституцията предоставя на законодателя и това е сторено със Закона за съдебната власт. По подобие на чл. 130, ал. 2 от Конституцията чл. 42, ал. 1 и 2 ЗСВ въвежда за избор на главен инспектор същите изисквания като за член на ВСС, а именно да е юрист с високи професионални и нравствени качества и с 15 години юридически стаж като допълнителен критерий за професионализъм. Не е задължително обаче за професионализма на главния инспектор непосредствено преди избора му той непременно да работи като съдия, прокурор или следовател. Заемането на посочените длъжности в съдебната система към конкретен момент само по себе си не е абсолютна гаранция за професионализъм и за най-добро познаване работата на съда, прокуратура и следствието едновременно. Доводите при обсъждането на оспореното изменение, отразени в стенографските дневници на Народното събрание от 30.12.2010 г., са, че съдиите, прокурорите и следователите познават в по-голяма степен действащите процесуални закони и организацията на съдебните органи. Те не се споделят от Конституционния съд, защото органите на съдебната власт осъществяват различни дейности, поради което специализираният стаж в някой от тях е предимство в работата на главния инспектор, но не може да се твърди, че само действащите съдии, прокурори и следователи имат актуални познания за всички органи на съдебната власт. Понятието "юристи" обхваща всички юристи - лицата, придобили образователна степен "магистри" по право, и не може със закон да се въвеждат ограничения по тесен профилиран белег на юридическата професия (вж. Решение № 3 от 1992 г. по к. д. № 30 от 1991 г.). Разпоредбата на чл. 6 от Конституцията прокламира равенството на всички граждани пред закона и недопускането на никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на лично и обществено положение. Създаването на неравни права на определена група юристи - съдии, прокурори и следователи, е дискриминационна мярка и представлява неравно третиране на останалата по-голяма част от юристите, които притежават високите професионални и морални качества и необходимия минимален общ и специален стаж за заемане на длъжността главен инспектор. Противоконституционно е да се третират нееднакво различните юристи, като се привилегирова една група и се създават ограничения за останалата голяма част по критерий вид на упражняваната професия, и то преценен към определен момент. По горните съображения разпоредбата на чл. 42, ал. 2 ЗСВ беше обявена за противоконституционна в частта "съдия, прокурор или следовател, който", защото нарушава принципа за равенство на гражданите пред закона по чл. 6, ал. 2 от Конституцията по признака обществено положение. Като последица от това за противоконституционна беше обявена и разпоредбата на чл. 50 ЗСВ в частта "съдия, прокурор или следовател". Не само съдийската общност може да излъчи достоен кандидат за главен съдебен инспектор. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изпращайки писмо до председателя на Съюза на съдиите в България (ССБ) Таня Маринова, в което заявява, че партията му ще подкрепи и ще внесе в парламента кандидатура за главен съдебен инспектор, излъчена от съсловната организация, за пореден път демонстрира некомпетентност, липса на елементарна правна култура и е поредното му незачитане и неспазване законите на страната.

 4. 1
  Отчетливият провал на ССБ | нерегистриран
  1
  -7

  Видно от гласуваното днес от парламента решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване и избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, Съюза на съдиите в България не може да издига и провежда номинации за кандидати за главен съдебен инспектор по специално създадена и обявена от Съюза процедура. Българската перверзия, наречена правова държава, българската перверзия наречена “ Съюз на съдиите в България“. Председателят на ССБ Таня Маринова е редно ясно да заяви, че тежко се нарушава Устава. Таня Маринова, в Устава на Съюза на съдиите в България не е записано, че Съюза на съдиите в България (ССБ) извършва номинации и вътрешносъсловни консултации за излъчване на подходящи кандидатури за кариерно израстване. На сайта на ССБ как се появи уведомление, че Управителният съвет е решил да удължи срока за номинации за главен съдебен инспектор до 28 февруари като съгласно Устава той: 30.1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 30.2. взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на Съюза и одобрява извършените от Председателя разпоредителни сделки с движими вещи и други права; 30.3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и приема текущи изменения в него; 30.4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза; 30.5. съхранява и води документацията на Съюза; 30.6. осъществява оперативно ръководство на Съюза; 30.7. определя необходимостта, броя, вида на сътрудниците на Съюза и техните възнаграждения; 30.8. приема и изключва членове на Съюза; 30.9. избира от състава си Председател и Изпълнителен секретар и ги освобождава от длъжност и отговорност; 30.10. утвърждава вътрешни правила с мнозинство от 3/5 от членовете си; 30.11. създава фондове и помощни органи; 30.12. взема решения за свикване на Общото събрание по предложение на Председателя на Управителния съвет; 30.13. взема решения по всички въпроси, които по Закон или според Устава не спадат в правомощията на друг орган. 20. Задължения на членовете на Съюза: 20.3. стриктно да съблюдават правилата на настоящия Устав и вътрешните правила за дейността на Съюза. Съюзът на съдиите в България (ССБ) не може да номинира, да задава въпроси и да изисква отговори на кандидатите за главен инспектор, а още по-малко да прави и своя вътрешна проверка на кандидатите. Съюзът на съдиите в България е САМО една българска неправителствена организация, представляваща професионално сдружение на български съдии, съдействаща за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси, и за укрепване на престижа на съдилищата в България. Доброволна, професионална организация на българските съдии. Учредена е като юридическо лице с нестопанска цел. Почти 1000 души е членската маса на Съюза на съдиите в България (ССБ), а общият брой на съдиите в България е около 2300. Съюзът на съдиите в България (ССБ) не може нито официално, нито нелегално да открива или да закрива процедура за номиниране на кандидати за главен съдебен инспектор от средите на професионалната общност. Публичното право се основава на принципа „разрешено е само това, което е изрично предвидено в закона”. Република България би трябвало да е правова държава и да се управлява според Конституцията и законите на страната. Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон. Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят не от Сульо и Пульо от Съюза на съдиите в България или от Марульо от форумите, а от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред специализираната постоянна комисия на Народното събрание. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността "Право". Съюзът на съдиите в България на какво правно и нормативно основание откри процедура за номиниране на кандидати за главен инспектор? УСТАВ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 1. Съюзът на съдиите в България (Съюзът) е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща съдиите в България и съдействуваща за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси, за укрепване на престижа на съдилищата в България. 4. Дейността си, Съюзът осъществява съобразно нормите на Конституцията на Република България, действуващото в страната законодателство и своите цели, без да разпределя печалба. II. Цел и средства 5. Целите на Съюза са: 5.1. да обединява съдиите в България в общо цяло за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси. 5.2. да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на съдилищата в България; 5.3. да работи за повишаване на квалификацията на съдиите и да подпомага професионалната им реализация; 5.4. да подпомага създаването и приемането на законопроекти, касаещи ефективната дейност на съдебната система; 5.5. да съдействува на Министерство на правосъдието и на другите държавни органи при въвеждането на нови методи и средства за усъвършенствуване на съдийския труд; 5.6. да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции; 5.7. да се грижи за проучването и поддържането на историческите правни традиции в Република България, както и на историята на съдилищата. 6. За осъществяване на своите цели Съюзът: 6.1. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация; 6.2. провежда, възлага и финансира изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му; 6.3. организира симпозиуми, семинари , конференции и други национални и международни форуми; 6.4. публикува и разпространява материали в областта на своята дейност; 6.5. изгражда и поддържа звена за изследвания и подготовка на кадри, както и за постоянен достъп до информация.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.