ЗАКОН за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Oбн., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г.

Член единствен. Ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписан в Женева през 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.