ТЪЛКУВАТЕЛНА НАРЕДБА-ЗАКОН на законите за амнистии от 8 и 19.09.1944 г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 15.02.1945 г.

Член единствен. Разпоредбите на законите за амнистии от 8 и 19 септември 1944 г. не се отнасят до престъпни деяния, извършени от военни или приравнени лица спрямо военнопленници.