Анна Александрова:

Новият Наказателен кодекс ще е готов до края на годината

Новият Наказателен кодекс ще е готов до края на годината
Анна Александрова, председател на Комисията по правни въпроси към НС, депутат от ГЕРБ; снимка: БГНЕС

С края на юли месец идва и краят на деветата сесия на 44-тото Народно събрание, която вероятно ще се окаже последна в сегашната пленарна зала. Очакванията са от септември законодателният орган да се премести в нов дом на адрес пл. „Княз Александър I“ №1, сградата на бившия Партиен дом.

Изминалите пленарни заседания от първата половина на 2020 година ще останат в историята под сянката на коронавируса. С появата на заразата депутатите разглеждаха, дебатираха и приемаха законопроекти в извънредна обстановка, с променен правилник за работа на парламента и след строга дезинфекция. Основните промени в продължение на месеци касаеха разписването на разпоредби в нормативни актове, които да уредят новия начин на живот. Появи се и нов Закон за действията и мерките по време на извънредното положение, обявено от парламента на 13 март 2020 година. Точките и алинеите, нужни и след него, останаха в сила, но в други актове на българското законодателство.

В приемането на голяма част от разпоредбите активна дейност имаше и Комисията по правни въпроси към Народното събрание. Появата на вируса у нас наложи взимането на спешни решения, които да избегнат правния хаос в държавата.

Месеци след като общественият и социален живот се върнаха в сравнително нормалния си ритъм, дойде ред на равносметката. Правим я с Анна Александрова, председател на Комисията по правни въпроси и народен представител от ГЕРБ.

Г-жо Александрова, изтече и деветата сесия на Народното събрание, която можем да определим като единствена по рода си. Ако трябва да я опишете с едно изречение, какво ще бъде то?

Изключително, сама по себе си, тежка и доста натоварена сесия, по време на която за първи път в историята въвеждаме извънредно положение заради пандемията от COVID-19, в която и Правната комисия работи изключително съвестно и отговорно през цялото време и смея да твърдя, че ще се запомни за цял живот.

Вие сте председател на Комисията по правни въпроси. Какво успяхте да свършите през изминалите месеци? Какво показва Вашата равносметка?

Свършихме доста, но имаме още много, много да свършим. По всичко личи, че не сме изчерпали възможността да гласуваме още добри законопроекти. За сесията повече от девет законопроекта бяха приети в цялост, някой от тях на първо и второ четене, някой от тях на първо четене, които предстои да бъдат разгледани и през следващата сесия. На първо място в края на годината и началото на 2020 година приехме изменения в Закона за съдебната власт, които смятам, че зададоха доста добри възможности по отношение на помощните атестационни комисия към Комисията по атестиране на съдиите към ВСС. Те съществуваха преди години, след това имаше период от време, в който ги махнахме към 2017 година, но установихме, че не работи добре механизмът и начинът, по който изменихме закона и веднага предприехме действия по това да бъдат преодолени пропуските в законопроекта, като бяха въведени в правомощията на Инспекторатът на Висшия съдебен съвет възможност да проверяват декларации за имотно състояние, за банкови и осигурителна информация по отношение на магистратите, което да дисциплинира от твоя страна предсрочното погасяване на кредити. На следващо място приехме Закон за изменение на Наказателния кодекс.

Кои са законите, които можем да определим като най-важни, които разгледахте в Комисията?

Има много внесени законопроекти към момента, разгледани на първо четене, но един от тях, който приехме и на второ четене, това е изменението на Наказателния кодекс по отношение на деянието, извършено по време на пандемия или извънредно положение, знаете за престъпление против народното здраве, а именно във връзка със Закона за мерките по време на извънредното положение. Това е най-важния законопроект, който приехме през тази сесия. За мен това е най-важният закон, който е изцяло нов и беше приет и уреди именно извънредните мерки на територията на Република България с цел да предпазване, ограничаване и преодоляване на последствията от разпространението на заразата. Тежко беше, знаете, проследили сте работата ни, но пък смятам, че успяхме да се справим с основната задача, която беше да приемем законодателство и много от нещата регламентирахме по времето на пандемията.

И логично – за кои законопроекти не остана време?

Не остана време по отношение на това да приемам законопроекти, които към момента разгледаждаме. Например, на първо място обединихме два законопроекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, на Министерски съвет, които са изключително добри. С единия се създава автоматизирана информационна система за единен регистър на вещите лица, от което отдавна има нужда, знаете и по отношение на реформата в съдебната система. Това ще надгражда досега съществуващия регистър с осигуряването на подход при избора на вещи лица. А пък другият законопроект касае поддържането и изграждането на информационна система за изпълнителните дела и формирането на единна централизирана база данни. В тази връзка ние приехме законопроект на Агенцията по вписвания в Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Там също въведохме добра административна мярка за бизнеса и за хората, които се занимават с въвеждането на тази централизирана административна информационна система. Така отчетите на дружествата могат да се качват на едно място и от там всички институции могат да си дърпат информацията, която им е необходима. Не ни стигна време за Закона за съдебната власт, приехме промени на първо четене. Също така измененията в Гражданския процесуален кодекс. Добър законопроект, с който се създава нормативна уредба за използване на видеоконференция и иновации, които се въвеждат в правосъдната система и възможността да работят магистратите по-лесно, по-модерно. Оказа се, че имаме нужда от това да се образоваме и да напредваме в този смисъл.

Поглед и към последните акценти в работата на парламента. Визирам промените в ГПК и 10-годишната абсолютна давност на частните дългове, приета на първо четене в Закона за задълженията и договорите. Редица юристи изразиха позиция, че идеята не е добра. Да очакваме ли изменения между двете четения и нов елемент наесен?

По този повод инициирахме голяма работна група още в понеделник  с доценти, с професори по облигационно право, по гражданско право, по търговско право, в същото време и съдии от Върховния касационен съд и адвокати от Висшия адвокатски съвет, колеги народни представители, с представители от Министерство на финансите и Министерство на правосъдието. Така предложен текстът би следвало да претърпи изменения, разбира се, най-малкото, защото нямаме начало и край на тази абсолютна погасителна давност и защото у нас този елемент не е познат и следва да бъде уреден много добре по отношение на добросъвестните длъжници, защото ако се злоупотреби с него, това би довело до много други нарушения и изменения, които ще претърпим - най-малкото увеличение на лихвения процент по кредитите. Поради тази причини инициирахме тази работна група. Преди ден удължих и срока за предложения между първо и второ четене на три седмици, дадох максимално по-дълъг срок, за да работим по това и да видим в крайна сметка, тъй като по законопроекта има седем постъпили становища, като и седемте са отрицателни. Ще преценим дали ще остане в този вид и дали ще бъде приет на второ четене, кога ще бъде приет, може би по-дълго време ще ни трябва. В повечето държави, там където се прилага абсолютната погасителна давност или личният фалит има регистър на подобни длъжници, който следва да бъде въведен и да бъде проследен във времето, защото най-малкото, ако се случи подобно приемане, без да имаме такъв регистър към момента, това би довело до злоупотреби. По законопроекта, който ние входирахме, за защита на потребителите. С него въвеждаме ясни и точни правила за прехвърляне на потребителските вземания към дружествата, занимаващи се със събиране на вземания, именно колекторските фирми. Уреждаме един режим, в който следва да стане ясно кога могат да се събират те, могат ли да се прехвърлят, да няма възможност да прехвърлят без знанието на длъжника, да няма възможност да прехвърлят няколко кредитора, респективно това да натоварва с разноски, да има задължение колекторът да си събира вземането в определени часове, без да притеснява длъжника на работното му място. Според мен този законопроект ще е много, много в полза на българските граждани. Въвежда се и регламент за режим на бързите кредити, които да се дават по банков път. Не успяхме да го разгледаме до момента, но се надявам, че веднага след ваканцията ще бъде подложен на обсъждане и се надявам да бъде по-бързо приет.

Кога предстои да бъде „облечена в закони“ новата концепция за наказателна политика, защото доста експерти твърдят, че наказателният процес се нуждае от ремонт?

Абсолютно вярно. Наказателният процес има нужда от ремонт, а това го доказа и новата наказателна концепция. Имам уверението, че до края на тази година най-вероятно ще бъдем готови с новия Наказателен кодекс. Работим с Министерство на правосъдието, работи и работна група по него. Много се надявам в новата 2021 година преди изборите да имаме готовност и да можем да се похвалим с това.

И в този ред на мисли – Вашата оценка за работата на Народното събрание през изминалата вече сесия!

Изключително много уважавам институцията, не защото съм народен представител, а защото уважавам всяка институция. Смятам, че парламентът се справи в тази тежка ситуация, в която попаднахме в България и други държави. Успяхме да приемем важно законодателство, да регламентираме и да успеем да задържим живота в държавата, защото той се промени наистина и трябваше да помогнем на хората точно в тази тежка ситуация. Трудно беше за всички, но смятам, че работим повече експертно, отколкото политически, което е по-добре за хората.

Пандемията от коронавирус наложи нов режим на работа на парламента в извънредното положение, но показа ли той някакви недостатъци, останали скрити до момента и нужно ли е обновяване на работата на законодателния орган занапред?

Разбира се, че винаги има, още повече че живеем в 21-ви век, където нещата са много напреднали. Въпросът е и да е съобразено с Конституцията, да е в рамките на закона. Има изисквания да гласуваме лично, от място и доколкото имам информация от началото на септември ще бъдем в новата обновена сграда на Народното събрание, където ще бъде изпълнено всичко, което се изисква по отношение на дистанцията. Също така по отношение на електронните форми за заседание, както и за събранията на комисиите, което трябва да се подобри, но всичко трябва да е в рамките на закона. Така или иначе следва да вървим напред.

От утре Народното събрание ще почива, но в последните години се налагаше спешно да се гласуват закони. Има ли готовност и тази година, в случай на нужда, да се съберете за извънредно заседание през летните месеци?

Винаги имаме готовност. Особено аз и в качеството на депутат, както и на председател на Комисията по правни въпроси, както и членовете на моята комисия. Още повече, че работим и по изменения в Изборния кодекс. Следва да предложим на българските граждани машинно гласуване, да го обезпечим, да го осигурим и да го разпишем. Надявам се в края на август или началото на септември да сме готови със законопроекта. Готови сме и за извънредно заседание, ако това се наложи и смятам, че следва да имаме такава, защото това ни е работата.

На финала на нашия разговор няма как да не Ви попитам и за ситуацията с протестите. Виждаме, че граждани излизат, изразят различно недоволство. Какъв е Вашият коментар?

Имат право. Това е формата на демокрация и имат право да изразят различно мнение и да протестират. Имат право да не са доволни. Ние имаме и грешки. Винаги съм казвала, че освен, че много правим и постигаме, ние имаме и грешки, които аз лично за себе си отчитам най-много по отношение на контрола. Там са ни основните грешки. Ако всеки от нас, който заема съответна позиция си върши работата както трябва, разумно, ние няма да имаме никакви проблеми. Особено в държавният и общински сектор. Следва да поправим грешките си и се опитваме с политиките, които правим и сега с икономическите, социалните и здравните пакети, които приемаме и представиха министрите. Правим всичко възможно. Това е нашата работа, да работим в полза на хората.  

Още по темата

Близкият до Иванчева Петър Кърджилов нападна пенсионерка на Орлов мост, отказал проба за наркотици и алкохол на полицаите

Предишна новина

Главният прокурор обсъди борбата с корупцията с магистрати и служители от Специализирана прокуратура

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 22
  | нерегистриран
  2
  0

  Като се е почнало с проектите ето и един проект за девиз на ГЕРБ: Не разбираме какво правим, но го правим, въпреки че всеки път се получава едно нищо!

 2. 21
  | нерегистриран
  2
  0

  Наказателния процес има нужда от промяна, но пишем нов НК. Къде е НК, къде НПК? Боже!

 3. 20
  КОЙ ? | нерегистриран
  5
  0

  НЕ РАЗБРАХ КОЙ ЩЕ ПИШЕ ПРОЕКТА за нов НК ? Да не е някоя фирма/от тези , които точат ДДС/ по спечелен търг за обществена поръчка , която никой никога няма да е виждал на седалището и адреса си за управление ? Въпросът е достатъчно сериозен.

 4. 19
  | нерегистриран
  3
  -1
  До коментар #16 от "112 | нерегистриран":
  До предния: оставам с впеачтлението, че си страстен джебчия-наркоман, пристрастен към порното, сколнен към хулиганство, изтърпяващ ефективно лишаване от свобода, неуспял да избяга от затвора, но надяващ се на условно предсрочно освобождаване и на перспективна работа, след това? Познах ли? :)

  Порното му е простено-човещинка си е от време на време...виж другото вече е проблем

 5. 18
  ************************************************************************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 17
  Възторжен | нерегистриран
  1
  -1

  Приветствам приемането на нов НК. Само да не е проекта на Стойнов,че той си е опростен вариант на стария от 1969г. Поне в общата част.

 7. 16
  112 | нерегистриран
  7
  -1

  До предния: оставам с впеачтлението, че си страстен джебчия-наркоман, пристрастен към порното, сколнен към хулиганство, изтърпяващ ефективно лишаване от свобода, неуспял да избяга от затвора, но надяващ се на условно предсрочно освобождаване и на перспективна работа, след това? Познах ли? :)

 8. 15
  предложения | нерегистриран
  1
  -6

  1.Декриминализиране на порнографията! В Цяла Европа порното с пълнолетни актьори , участващи доброволно е легално. Дали ще гледаш порно или не е личен, а не държавен въпрос!!!!! Да не коментираме,че в сегашната дефиниция за порнография в България НК влизат и произведения на изкуството. Например картината Голата Маха на Гоя влиза в дефиницията за порнография, според българияския НК, тоест подлежи на унищожаване, ако тази картина попадне в България.
  2. Намаляване наказанието за кражба. В цяла европа наказанията са административни, а ако са ефективни-максимумът е 3-4, дори 2 години, а не 8.
  3. Премахване наказанието за дрога за лична консумация. Както е в цивилизования свят.
  4. Премахване на тествете за хулиганство. Всъщност това е формулата за преследване на недоволните от властта. Къде на запад, в техните НК има преследване на хулиганство, и то толкова неясно описано? Имаше достатъчно хора съдени и осъждани,че са хулигани, заради протести срещу беззаконията на престъпната власт. Тестовете за хулиганство служат за разправа срещу недоволни от властта.
  5. За лица със -засилена наказателна защита да има и засилена наказателноправна отговорност. Например има по-тежки наказания за телесена повреда на магистрат, но НЯМА засилена отговорност за телесна повреда , нанесена от магистрат. Не е единствения пример, а това е червена нишка в целия НК. Същото е и при принудата и тн.
  6. Условно предсрочно освобождаване да се допуска при изтърпяване на една пета от присъдата. Както е в Европа. Изобщо силна редукция на наказанието лишаване от свобода-както е в Европа. За сметка на административни глоби и пробация-ако толкова ще има наказателна репресия.
  7. Осъждането да не бъде пречка за работа. Да се спре практиката при кандидатстване за работа да се искат свидетелства за съдимост. В Испания няма такова! Като си итърпиш присъдата-всичко приключва. В България остракирането е доживотно.
  8. Премахване на наказанието за бягство от затвор. В Германия няма наказание за това. Осъдение има право на стремеж към свобода,, а затворническата администрация следва да не допусне бягство.  Сегашния Българиски НС е свиреп и жесток-като гледате размерът на наказанието, сравнени със западни наказателни закони. Намерете на английски например швейцарския НК. Наказанията са значително по-леки. Толкова тежки наказания за кражба го няма в Европа. Но има и наказания за деяния , които не са забранени в България-странно-липсва текст за зоофилия, а на запад-такива текстове са задължителни.

 9. 14
  113 | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #8 от "112 | нерегистриран":
  Аз, лично, съм против нов НК:
  - основните проблеми с криминогенната обстановка са функция от ниска социапна култура на наеселението и недалновидна държавна политика към малцинствата - тях НК не може да ги реши;
  - старият НК може да е стар, ама е писан от знаещи и можещи хора - сега такива не пишат закони. В резултат на това, ЗИД на НК ще бъде приет, още на следващата седмица, след обнародването на Кодекса. И още един ЗИД, и още един, и още един...

  Аз лично съм "ЗА". По-добре късно, отколкото никога! Разбира се че има огромна промяна в обществените отношения във времето от 1968г. по време на т.нар. Димитровска конституция и днес когато т.нар. Демократична конституция е просто неадекватна на потребностите. НО, ако я пишат тез ... по-добре да върнем Шариата!

 10. 13
  Фриц Клингенберг | нерегистриран
  2
  -2
  До коментар #5 от "Новаков | нерегистриран":
  Трябва не само нов НК, но и нови хора, които да го прилагат.

  И Кои са тези "нови кадри", че не се сещам? Сега по РПУ-та, градинки и пързалки, в т.ч. РП и прочие ПрикриваТури се назначаваха безотказно от създаването на т.нар. "независим" ВСС само калинки, пуцаджийки и рода на родата понеже всички сме братовчеди както казваше един експремиер. Вместо нов НК /който беше актуален към края на 1989/90 г. сега трябва нова Конституция /и без ВНС/, а като Живковската - на референдум. И точно тук е ролята на Льотчика - да я тури "на масата" и зад нея и зад него ще застанат поне 70% от цялото приходонаселение! Пълна изборност и мандатност на всички съдии и прокурори; президентска република; образователен ценз за народен представител плюс Психо; Сметна палата със съдебни функции и прокуратура към нея /за връщанка/; Социален и икономически съвет в Конституцията, а не по закон; изпълнителна власт изборна и отчетна към Президента; закриване на пръкналите се като гъби след 10.11.89 г. ПУЦ-ове, бивши АОНСУ; партиите с партийната дейност и живот с регламент в Конституцията; тотална административна реформа и КАЛИНКИ - ВЪН!

 11. 12
  Мунчо | нерегистриран
  3
  0

  Ха ха ха ха ха ха. Само ни оставете ОЩЕ МАЛКО да работим по него, че досега ...

 12. 11
  Обективен | нерегистриран
  9
  0

  Нереалистичната идея до края на годината да има нов НК е впечатляваща.Кой ще напише проекта ? Някой от правната комисия на Парламента ли ? Там изобщо има ли някой авторитет , а още по-малко специалист в тази материя ? Да не говорим ,че говорим не просто за някакъв закон , а за кодекс.Времето за подобен нов нормативен акт отмина.Това трябваше да стане преди т.нар."Преход".Сега следва да има всенародно обсъждане, какво общество е създадено/или не е създадено/ в България в резултат на т.нар.Преход , да се осмисли ценностната система,за да е ясно в обществото дали ще се защитават една шепа хора и техния престъпен капитал за сметка на останалата част от обществото.Така се прави нов НК , а не с медийни съобщения в телеграфен стил.Няма как един нов НК да се натрапи на общество и юристи,без да е ясно какви цели ще преследва той , а това не става от днес за утре.Накратко - НЕ СТАВА ПО ТОЗИ НАЧИН !

 13. 10
  Дръндорков | нерегистриран
  12
  -1

  Ако е като новия ГПК, по-добре не си давайте много зор...

 14. 9
  | нерегистриран
  13
  0
  До коментар #8 от "112 | нерегистриран":
  Аз, лично, съм против нов НК:
  - основните проблеми с криминогенната обстановка са функция от ниска социапна култура на наеселението и недалновидна държавна политика към малцинствата - тях НК не може да ги реши;
  - старият НК може да е стар, ама е писан от знаещи и можещи хора - сега такива не пишат закони. В резултат на това, ЗИД на НК ще бъде приет, още на следващата седмица, след обнародването на Кодекса. И още един ЗИД, и още един, и още един...

  Съгласен съм,че НК е писан от знаещи юристи... то е същото като тълкувателната дейност на ВКС. Няма място за сравнение на тази дейност от минали години с настоящата. Винаги казвам на младите колеги да четат практиката на ВС и от преди 89г. ,че много от важните и сега положения са напълно актуални.

 15. 8
  112 | нерегистриран
  16
  0

  Аз, лично, съм против нов НК:
  - основните проблеми с криминогенната обстановка са функция от ниска социапна култура на наеселението и недалновидна държавна политика към малцинствата - тях НК не може да ги реши;
  - старият НК може да е стар, ама е писан от знаещи и можещи хора - сега такива не пишат закони. В резултат на това, ЗИД на НК ще бъде приет, още на следващата седмица, след обнародването на Кодекса. И още един ЗИД, и още един, и още един...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.