Новият председател на СГС е Алексей Трифонов

Новият председател на СГС е Алексей Трифонов
Новият председател на СГС Алексей Трифонов, снимки: БГНЕС

Новият председател на Софийския градски съд (СГС) е Алексей Трифонов. Той получи подкрепата на девет от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет - Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Боян Новански, Стефан Гроздев, Севдалин Мавров, Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Вероника Имова и Боряна Димитрова. Другият кандидат в процедурата - Евгени Георгиев, който за втори път кандидатства за председател на най-големия окръжен съд у нас - получи едва четири гласа, тези на Лозан Панов, Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска. При предишния опит за избор на административен ръководител на СГС, Георгиев също не събра необходимата подкрепа от съдебните кадровици, но въпреки това отново се кандидатира. 

В самото начало на изслушването председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов докладва писмо от Евгени Георгиев, който настоява за отвод на кадровика Боян Новански, като е посочил, че го уважава като човек и адвокат, но смята, че е пристрастен към неговата кандидатура, след като в предишната процедура му е задал въпроси относно притежавани акции за над 20 000 лв. Според Георгиев тези факти са неистински и поради това настоява Новански да не участва в изслушването му в настоящата процедура.

От своя страна Новански поясни, че информацията, която е ползвал при изнасянето на тези данни, е единствено от декларациите, подадени от съдия Георгиев. "След като се запознах с декларациите на г-н Георгиев установих, че има разминаване в отразеното пред Сметната палата и пред Инспектората към ВСС в някои години. Зададох въпроси към г-н Георгиев за това несъответствие", каза Новански и припомни, че в предишната процедура Георгиев сам е допуснал, че е възможно, поради невнимание, да е пропуснал да впише в част от декларациите си визираните акции. Кадровикът поясни още, че наистина е бил притеснен от въпросното разминаване в декларациите, което го е накарало да изясни въпроса с кандидата за председател на най-големия окръжен съд у нас и в тази връзка не намира основания да се отведе от процедурата.

Боян Магдалинчев се намеси и заяви, че по припнцип съдебните кадровици затова са се събрали – за да задават въпроси. "По тази логика всеки, който се е изказал в рамките на процедурата, трябва да си даде отвод", заяви представляващият ВСС. В крайна сметка Боян Новански не се отведе и процедурата започна с изслушването на Алексей Трифонов.

"Опитът и стажът, който е зад гърба ми, биха ми помогнали да се справя със задачите си. За мен това е едно предизвикателство. Имам своите идеи за справяне с проблемите в СГС, които не са никак малко". Така Алексей Трифонов представи кандидатурата си. Той посочи, че най-наболелите проблеми в съда са огромната натовареност и недостатъчния сграден фонд. Според него в момента Съдебната палата не може да побере всички институции, които се помещават в нея, като решението в случая е да се търси алтернатива за нова сграда, а не вариант за извеждане на органи на съдебната власт. "Съзнавам, че приоритетът в момента е Специализираният съд да се премести в нова сграда, но смятам, че ще мога да се преоборя и за СГС", посочи кандидатът.

Трифонов заяви още, че безспорно са нужни и още щатове за съдии в СГС, което е основният вариант за намаляване на натовареността. Магистратът обясни, че приветства идеята на Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков за преместване на някои дела в по-малките съдилища в района, както и че е привърженик на електронното правосъдие, което по думите му е "бъдещето на съдебната система". Алексей Трифонов изрази позиция, че магистратите трябва да реагират винаги, когато са обект на нападки. 

Георги Чолаков го попита дали според него е нужно да останат наличните 6 щата за заместници на административния ръководител, а и как ще подбере екипа си, след като не правораздава в този съд. "Ако има възможност да се справя с по-малко заместници, бих се справил. Като тези бройки, които останат свободни, могат да бъдат трансформирани в щатове за редови съдии. Ако има и минимална възможност, бих се отказал от поне две такива длъжности за сметка на редовите съдии. Относно заместниците – първо ще разговарям с колегите – а профилът им трябва да е такъв, че да са по-балансирани хора, които да се справят с работата и да не влизат в конфликти. Би било добре да имат и известен административен опит. Не знам, разбира се, колко човека в момента в СГС биха се съгласили да изпълняват тази длъжност, което ще изисква разговори с колегите", отговори Трифонов.

Кадровиците го попитаха и дали се чувства политически обвързан, след като преди години е бил член на Централната избирателна комисия (ЦИК). Трифонов обясни, че няма политически зависимости. "Никакво задкулисие няма, казвам ви го директно. Нито съм ходил по партийни централи, нито съм агитирал някого. Нищо и никой не ме е мотивирал да се кандидатирам в тази процедура. Вярно е, не съм участвал в първата процедура, но все пак тя се провали. Този съд трябва да има председател и според мен трябва да вземете решение в тази посока, дори да не съм аз. Мен това не ме притеснява, все пак съм съдия в САС. Единственото, което си пожелавам, е да има избор", заяви Трифонов.

На въпрос дали съдиите трябва да излизат пред медиите и обществото и да обясняват актовете си, Трифонов обясни, че действително обществото е чувствително към наказателното правораздаване и според него една такава практика не противоречи на закона. Но дори съдия да излезе и да обясни защо е постановил една оправдателна присъда, например, това едва ли ще намали напрежението в обществото, което ще остане също така критично към съда. "Тази практика и сега съществува, някои съдии я практикуват и не противоречи на закона", категоричен бе Трифонов.

Вторият кандидат - Евгени Георгиев - бе по-пестелив в представянето на концепцията си, което бе очаквано, тъй като той вече я представя веднъж пред кадровиците. "Най-вероятно за част от вас съм достатъчно познат. Какво обаче се промени от 13 март досега, което може да ми помогне? Изготвени бяха правила за избор на председател от Общо събрание, които одобрихме, а колегите ме подкрепиха. Така подкрепата за мен бе потвърдена. Срещах се с колегите и разговарях с тях какво може да се направи за съда, за да работи по-ефективно. Същото направих и със съдебните служители. Очаквам това да ви помогне да ми се доверите, очаквам въпроси", обясни Георгиев.

Цветинка Пашкунова му зададе въпрос относно прекомерната натовареност в СГС – как ще наказва и поощрява колегите си спрямо постиженията им, също и как ще реагира и на необосновани атаки срещу съдии.

Според Георгиев, както отбеляза и Алексей Трифонов, натовареността е най-сериозният проблем пред СГС. Необходими са още 50 щата за съдии, за да се нормализира ситуацията, смята той. "Нямам фиксиран план, който да следвам. Проблемът ще бъде обсъден с колегите за бързото му решаване, но без напрежение", заяви Георгиев и подчерта, че към момента са нужни и допълнителни бройки за съдебни помощници, които да помагат на съдиите. А при евентуално намаляване на делата, то администрацията можело да бъде съкратена, тъй като е по-лесно, отколкото да се освобождават съдии.

Кандидатът за председател на СГС се противопостави на идеята на Даниела Марчева да се използват вътрешни резерви на кадри в съда, така че свободните щатове в Наказателното отделение да се трансформират в Гражданското и Търговското, където натоварването е в пъти по-голямо. Георгиев се оказа противник и на института на командироването. "Когато съдията не знае за колко време е командирован, се получава една връзка на зависимост, която е изключително опаснa. Ако съдията знае, че е командирован за определен период и определена работа, а след това се върне там, откъдето е дошъл, то тогава това може и да стане ефективен метод за намаляване на натовареността", смята той.

По въпроса за отстояването на независимостта на съдебната власт, Георгиев се оплака, че в предишната процедура, в която участва, е бил лично засегнат. "Несигурност, притеснение. Това го усещат родителите ни, децата ни, колегите ни, усещат го най-близките ни хора. Ще бъда изключително активен по отношение на защитата на независимостта на съдиите", заяви кандидатът и насочи разговора към несъответствието на притежаваните от него акции в декларациите му. Георгиев заяви, че се е почувствал много неудобно, след като в предишното му изслушване през март Боян Новански го е попитал дали е реализирал печалба от продажбата на акциите и откъде идва несъответсвието. Съдията увери също така членовете на ВСС, че след продажбата на акциите бил на загуба. 

Даниела Марчева му обърна внимание върху твърдението, че от миналата процедура досега е разговарял с много негови колеги за проблемите на СГС, но в настоящия избор се явява с дословно същата концепция, с която е кандидатствал и миналия път. Георгиев отговори, че проблемите, които са визирани в старата му концепция, били актуални и акцентира върху необходимостта от постигане в максимална степен на съдийското самоуправление.  

Георги Чолаков попита дали е необходимо да има шестима заместници на административния ръководител на СГС. Председателят на ВАС засегна и някои от интересните моменти в концепцията на Евгени Георгиев, в която се предвижда създаването на помощни органи (комисии и работни групи), които трябвало да поемат решаването на проблеми, чиято отговорност е на председателя на съда, като например управлението на бюджета и съдебните зали и кабинети, разпределението на делата и натовареността. Според Георгиев заместниците в СГС трябва да са поне петима, а създаването на комисии не вижда като прехвърляне на отговорност. "За мен е дразнещо съдия да разпределя дела. Не обичам да върша такава работа. Това е и форма на самоуправление", коментира Георгиев. 

След изслушването на двамата, първа думата за изказване взе Цветинка Пашкунова, която изрази абсолютната си подкрепа за съдия Георгиев. Според нея той перфектно познава проблемите на СГС и има ясна визия за решаването им, освен това е диалогичен, комуникативен, обективен и уважаван сред колегите си. Боян Магдалинчев обяви, че ще подкрепи Алексей Трифонов. "Независимо, че 9 години не е бил в СГС има ясно и дълбоко наблюдение върху проблемите в съда. Прави впечатление задълбочеността, с която осъзнава функциите на тази институция и има волята и желанието да промени голям брой неща", заяви Магдалинчев и подчерта, че е останал впечатлен от това, че съдия Трифонов е готов да решава всяка криза с диалог. Вероника Имова сподели становището на представляващия ВСС. "СГС трябва да има административен ръководител и ние днес трябва да направим този избор", категорична бе тя.

В дебата влезе и председателят на ВКС Лозан Панов, който вместо да говори по представянето на двамата кандидати, отново коментира нежеланието на Боян Новански да се отведе при гласуването. Панов заяви, че Евгени Георгиев е имал основания да иска отвод на кадровика и обяви, че очакванията му са гласуването да бъде опорочено. Председателят на ВКС изнесе близо 20-минутна патетична реч за качествата на Евгени Георгиев, който по думите му е бил "брилянтен" , за което трябва да му се гласува доверие. Панов нарече Георгиев "романтик", тъй като работил за въвеждането на медиацията у нас. 

Председателстващият заседанието подчерта, че Георгиев е бил подкрепен от Общото събрание на съдиите от СГС, тъй като е "вътрешен" за съда магистрат. Бившият съдия във ВКС Севдалин Мавров напомни на Панов, че като председател на Върховния касационен съд и той е бил "външен" за съда и го попита – дали се чувства по-малко добър ръководител по тази причина. Отговор не последва. Красимир Шекерджиев също сподели тезата, че щом съдиите от СГС са гласували доверие на съдия Георгиев, то той не може да даде вот в обратна посока. 

При последвалото гласуване кадровиците категорично подкрепиха съдия Трифонов. 

След като разбра, че отново не е избран, Евгени Георгиев коментира пред журналисти, че тепърва ще обмисля дали да обжалва решението на ВСС пред Върховния административен съд, заради отказа на кадровика Боян Новански да се отведе от дискусията и последвалото гласуване.

Ако обжалва решението, Георгиев може да блокира встъпването в длъжност на новоизбрания административен ръководител на СГС до произнасянето на ВАС.

Още по темата

Търсят начин да закрият ДАБЧ

Предишна новина

Задържаха мъж и жена със 133 кг метамфетамин

Следваща новина

Коментари

39 Коментара

 1. 12
  | нерегистриран
  25
  -15

  "Според Георгиев, както отбеляза и Алексей Трифонов, натовареността е най-сериозният проблем пред СГС".

  Само това стига, за да е ясно що за стока сте и двамата. Най-сериозният проблем в СГС е чудовищната корупция и търговия с влияние, ало-у-у-у! С едната Ченалова и откомандироването на няколко прованса ли решихте проблема?!

 2. 11
  Америка за България | нерегистриран
  22
  -16

  Предбанкрутно състояние. Язък за инвестицията.

 3. 8
  Само не разбирам, | нерегистриран
  30
  -20

  какво означава самоуправление в държавен орган? В армията има ли самоуправление и в какво се изразява? В полицията има ли самоуправление и как се осъществява?

  АМАН ОТ СЕСЕБЕЙСКИ, ПРОТЕСТЪРСКИ И БОЙКИКЕВСКИ ГЛУПОСТИ!

 4. 6
  Кефффф! | нерегистриран
  18
  -6

  Вече няма да пиша мотиви, само обясня, че така е решил съдът.

 5. 5
  ************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 4
  ********** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 3
  3478972 | нерегистриран
  21
  -6

  "Практиката съдиите да обясняват пред обществото присъдите си не противоречи на закона", какъв правно-филосовски пробив. Явно страниците на съответните съдилища и сайта на ВСС с постановените съдебни актове, не са публични. Те всъщност са свръх секретни, но българския народ има като национална черта супер хакерски умения и постоянно ги пробива.

 8. 2
  | нерегистриран
  15
  -5
  До коментар #1 от "ДПС | нерегистриран":
  Трифонов едно време беше свястно момче, но се ожени...

  Ми значи то ще да е....

 9. 1
  ДПС | нерегистриран
  21
  -10

  Трифонов едно време беше свястно момче, но се ожени...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.