Общите събрания не трябва да изземат правомощия на председателите

Общите събрания не трябва да изземат правомощия на председателите

Намирането на баланс между съдийското самоуправление, което е основен акцент на реформата, и носенето на отговорност, се превърна в една от основните теми на извънредното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС) за измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Едно конкретно предложение в проекта обедини тримата големи, нещо, което отдавна не се беше случвало. Става дума за идеята в ЗСВ да се запише, че  "общото събрание на съда може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя, при направено изрично предложение от не по-малко от една трета от съдиите".

Пръв темата повдигна председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, който изрази опасения, че може да се стигне до колективна безотговорност. "Доколко едно такова решение е конституционосъобразно", попита той и се позова на решение 13/2002 г. на Конституционния съд, в което е посочено, че общите събрания не са органи, предвидени в основния закон и не може да бъдат превръщани в кадровици на системата. "Трябва да бъде намерен балансът между отговорност, лидерство в системата и самоуправлението", посочи Панов. И даде пример как в районен съд от трима души, двамата ще могат да си свикват общи събрания и да решават въпроси за управлението на съда, а отговорността ще я носи председателят.

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева също изрази резерви и се дистанцира от този текст, като посочи, че той граничи с колективна безотговорност. От думите ѝ не стана ясно защо тогава е влязъл в проекта, а само, че е бил предложен от работната група.

"Възлагаме на председателя цялата отговорност – административна, финансова, а в същото време управлява общото събрание. Поставете си въпроса как бихте работили с една администрация, която постоянно може да бъде блокирана с решение на общото събрание", заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Той посочи, че е едно общите събрания (ОС) да дават становища по избора на зам.-председатели и да избират шефове на отделения, но друго е да изземат правомощия на председателя. 

Към становището на Панов и Цацаров се присъедини и председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Той обаче определи като абсолютно неприемливо ОС да избират шефовете на отделения. "Започва да се размива ясната структура, минаваме в режим на комунално управление и нещата стават трагични", каза Колев. Той определи правомощието на ОС да определя натовареността на председателя като абсолютно неприемливо. "Административните ръководители имат и дисциплинарни функции и излиза, че същите хора, които подлежат на санкционна процедура, ще да избират ръководители. Това е меко казано съмнително", продължи изказването си Колев.  

Юлия Ковачева напомни, че става въпрос за решения само по организационни, не и по кадрови въпроси. Калин Калпакчиев пък заяви: "Съдиите и председателят не са в отношения на власт и подчинение. Това, че той налага най-леките наказания, не го прави техен началник. Не смятам, че ще се стигне до контрадикторни виждания между него и събранията за организацията на съда. Нито има опасност да се стигне до война за правомощия".

Захариева обаче отчете, че все пак в организацията на съда се включват финансите и назначенията на служителите. "Трябва да видим дали не отиваме твърде далече и вместо да изпишем вежди, да извадим очи", каза тя.

Когато се вземат спорни управленски решения, съдиите да имат възможност да изразят своята позиция, предложи Ковачева и бе подкрепена от колегата си Галя Карагьозова. На финала се постигна консенсус, че ще се даде право на общите събрания да изразяват становища по организацията на дейността на съда, но не и да решават вместо председателя.

Иначе дискусията по измененията в ЗСВ започна с други теми. Те бяха поставени от главния прокурор. Той посочи, че няма забележки по измененията, свързани с държавното обвинение и премахването на централизацията в прокуратурата. Затова се спря на проблем в Кодекса за социално осигуряване, който позволява на следователите да се пенсионират на 57 години и до навършаване на 65-годишна възраст да получават пенсия и заплата. "Проблемът не е в това, че получават едновременно заплата и пенсия. За мен обаче е много несправедливо това да съществува за следователи, а не за съдии и прокурори и трябва да бъде ликвидирано", заяви Цацаров. После повдигна въпроса с предложението за проверка с детектор на лъжата на експертите в Инспектората на ВСС. "Не може да изследваме експерти като престъпници", каза той. И допълни, че има възражения срещу участието на общинските съвети при избора на съдебни заседатели. "Това е скрита форма на политическо и квотно влияние", заяви Цацаров.

Тримата големи само измежду действащите магистрати

Главният прокурор изрази съмнение, че с две други нови разпоредби на ЗСВ се залагат конституционни проблеми. "Срамежливо сте скрили в §71 от проекта, че за председател на ВКС, ВАС и главен прокурор се назначава действащ съдия, прокурор или следовател. Колев, Панов и Цацаров нямат проблем с това. Но в Конституцията такова изискване няма. Моля да не отиваме в крайности, които звучат много добре, но ще сложат мини в закона, които някой после ще използва", заяви Цацаров.

Шефът на Съвета за съдебна реформа и бивш конституционен съдия Благовест Пунев го попита: "Може ли да не си написал едно решение и да оглавиш върховния съд?" А главният прокурор отговори, че е напълно съгласен, но се залагат мини. Тук думата взе Георги Колев, който призна, че е автор на идеята само действащи магистрати да застават на трите най-висши длъжности в системата. "Впоследствие се консултирах с конституционни съдии и вече считам, че така необосновано ще се стесни кръгът на хората, които биха могли да заемат тези длъжности", заяви председателят на ВАС.

Цацаров критикува и новата ал. 5 на чл. 167. Тя гласи: "Длъжностите административен ръководител на съд и прокуратура, могат да се заемат не повече от два последователни мандата в един и същ орган на съдебната власт. След приключване на мандата лицата се връщат на предходно заеманата длъжност." И попита дали той трябва да се върне в Окръжния съд в Пловдив, Лозан Панов във ВАС, а Георги Колев в Софийския градски съд.

След коментара му започна на нов глас старата дискусия за това колко мандата като административен ръководител може да изкара един човек и дали, след като е бил 10 години начело на един съд, може да оглави друг. Тя не намери ново решение. Благовест Пунев изказа мнението си, че от начина, по който е написана разпоредбата в Конституцията, е ясно, че не може да изкараш два мандата на една и съща ръководна длъжност. 

Командировка или наказание

Една от големите дискусии при обсъждането на измененията в ЗСВ беше свързана с разликите при атестирането и командироването на съдиите и прокурорите.

Магдалена Лазарова посочи, че ѝ е направило впечатление, че за първи път се предлага нещо, което сега не съществува като възможност - прокурор от по-горестояща прокуратура да бъде командирован в по-ниска по степен такава. Например обвинител от апелативно ниво да бъде изпратен в окръжна прокуратура. Това е заложено в чл. 147 от проекта за изменение на ЗСВ.

"Не е ли това вид санкция, понижаването в длъжност е дисциплинарно наказание", заяви Лазарова. И допълни: "Без негово съгласие прокурорът може да бъде командирован за срок от 3 месеца и то в цялата страна, не само в апелативния район". Тя посочи още, че командироването за максимум 6 месеца, както се предлага в проекта, ще препятства работата по тежките наказателни дела, чиято досъдебна фаза често е над година. От МП обещаха да помислят сериозно по въпроса с командироването в по-ниско ниво.

"Искам да изразя принципно несъгласие с двойния стандарт при атестирането - централизиран атестационен орган за съдиите, а в прокуратурата едни помощни комисии, които и в момента ги имаме. Знаем какъв е крайният резултат – неравнопоставеност на атестираните и субективизъм. Аз съм против този модел на атестиращи органи в прокуратурата", заяви пък Юлиана Колева.

Беше ѝ обяснено, че това е направено по настояване на прокуратурата, тъй като обвинителите от ВКП, върху които ще падне основната тежест при атестирането, се били откъснали от пряката прокурорска работа и имали повече аналитични функции.

Незабравка Стоева разкритикува серия от предложенията, свързани с новите проверки за почтеност и конфликт на интереси. Румен Георгиев се спря на проблеми при уредбата на електронното правосъдие. Милка Итова - на казуси с конкурсите и атестирането.

Юлия Ковачева постави въпроса защо възстановяването на членовете на ВСС и на инспектората след края на мандата им става по различни правила.

Едва на финала на близо 5-часовата дискусия думата взе Ясен Тодоров. И изненадващо постави въпроса за "една магистратска организация", която не е включена в съвета за реформа, а в него влизали всякакви НПО. "Нека поне да се обсъждат становищата, които тази организация изпраща", призова той без да назова Българската съдийска асоциация, ръководена от Богдана Желявска.

Галя Георгиев също избра края на заседанието, за да направи своя коментар. Той беше посветен предимно на отнемането на правото на членовете на ВСС да правят предложения за образуване на дисциплинарни производства, за да не са едновременно обвинители и съдници на магистрата. Самата Георгиева е изпадала в ситуация да е едновременно предложител, член на дисциплинарния състав, а и дори негов председател, и след това да гласува на заседанието на ВСС за санкцията.    

"Това изменение ограничава възможността на съвета за контрол върху дейността на магистратите, особено като виждаме, че има нарушения. И при положение, че членовете на съвета за изключени от предложителите, си мисля, че е добре да бъде изключен и министърът на правосъдието. Участието му вкарва един политически привкус", заяви Георгиева. 

Още по темата

Отказваш да си продадеш гласа... и отнасяш глоба

Предишна новина

Прокурори се събират на пролетна академия за трафика на хора

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 15
  До 14 | нерегистриран
  0
  -1

  Когато си гнила ябълка , си гнила ябълка . Какъвто и НС и МС да имаш , няма да се промениш . Така че работи честно и недей прехвърля отговорности на друг.

 2. 14
  до 12 | нерегистриран
  6
  0

  Обърнете се към МС и НС,каквито закони правят там с такива работим.А там един капацитет!Само гледай Кунева.Такива ми ти работи.Ъхмм!

 3. 13
  ..... | нерегистриран
  10
  -1

  Ех тези правомощия....Съдилищата правораздават.Съдиите следва и могат да се организират и управляват сами.Председатели с правомощия служат само на ВСС и изпълняват политически поръчки.Съдът може да бъде председателстван от всеки съдия за определен период от време на ротационен принцип.Друг е въпроса ,че има такива колеги ,които не стават - ами просто да си отиват,но и тук се намесват правомощията на Председателите ,избирани и подкрепяни от ВСС.

 4. 12
  До4 с приказки не става , искат се решения | нерегистриран
  2
  -2

  Направете го 4 нали това сте учили и работите. Колко още трябва да чака народа, за да получава справедливост, когато се обърне към съда?

 5. 11
  до №7- | нерегистриран
  3
  -4

  Какъв е този АС? Ако е Апелативен съд се съкращава АпС, ако е Административен съд - АдмС.Успешно взет приемен изпит по литература?!

 6. 10
  Марий , Сула , Крас | нерегистриран
  4
  0

  кои са тия трима големи , не мога да се сетя -тодор живков ,дзержински и невидимия ?

 7. 9
  | нерегистриран
  19
  -1

  Ей, ВСС, способни сте всяка форма да лишите от съдържание ! Въртите, сучете и все към себе си, велики и достойни, дърпате чергата: голяма ни е тревогата къде ще работите - властвате, след изчерпването на мандатите, а пък кой ще ни атестира членовете на ВСС и на Инспектората най ни е болка. Кипи безсмислен труд - атестации, конкурси, Общи събрания и прочие. Какви Общи събрания, неуважаеми, дето излъчват такива като Галя, Каролайна, Соня, Камен, Даниела и ....

  Президентът е притеснен, че суверена - народа, имал въпроси и счита същите за противоконституционни; членовете на ВСС са притеснени, че съдиите, съставляващи Общо събрание, могат да пре-формулират административните политики на председателите; министер председателят счита, че матриала народен не му съответства , и т.н. и т.н.

  Страшен елит сте, няма що !!! Другите - Франция, Англия, с елит, и ние така !!! Нотабил до нотабила, майнольо !

 8. 8
  | нерегистриран
  25
  -2

  Предвидимостта в кариерното израстване изчезна с въвеждането на конкурсите, обратно на очакванията на псевдо - демократите.

  С конкурсите избуя див и варварски кариеризъм.

  Колеги с професионален стаж от 5-6 години "спечелиха" конкурси за по - високи инстанции, изпреварвайки - единствено кариерно, но не и професионално, колеги с много по - дълъг стаж.

  Вярвайте си колкото искате, че 6-ците на акселератите са обосновани и справедливи, но делата им изобщо не свидетелстват за това. Това безкомпромисно мачкане на колеги от една страна демотивира системно прескачаните, от от друга страна, мачкащите продължават и на горе да мачкат хора - страни по дела, колеги адвокати и магистрати, вместо да правораздават. Използвайки вече усвоените прийоми на по 40-45 годишна възраст са вече съдии във ВКС, където, изморени от кариерните си напъни, започват да си "почиват" или да осребряват позициите си и така до пенсиониране.

  Шлагера "кариерно израстване" отвращава и развращава.

  Все се питам кога членовете на ВСС и 3-мата ГОЛЕМИ ще започнат да се вълнуват и да дискутират как дейността на съда и прокуратурата въздейства на обществото; удовлетворяват ли кариерите ни нуждите на социото.

  Вторачени в пъповете си, лицемерно самовъзпроизвеждащи се и самодостатъчни !

  Изпитвам неудобство от темите и тезите на диалозите ви. Питам се къде останаха читавите хора и читавите юристи ?!?

  От предложения като Топаловите единствения извод, който се налага от само себе си, е, че в СГС с зает от години щат от 40-50 съдии, няма и двама качествени съдии, които да бъдат предложени и избрани за зам.председатели на съда, а не на Топалов. Значи, че тези 40-50 съдии, на които не може да се разчита, защото са недостатъчно компетентни, посредствени, вероятно и поразложени /гнили/, поради което и негодни да бъдат зам.председатели, ще продължат до пенсия да са съдии и, макар и да не стават за зам.председатели, народа ще се задоволи именно те да правораздават за него !

  Само на мен ли това ми изглежда скандално ? Ами, като не стават за зам.председатели, те още по - малко за съдии стават, колеги ! Все си мисля, явно наивно, че най-важната работа на съда е съдийската, от което следва, че централна за системата е личността на съдията. Омръзна ми да ни навирате в лицата важността на административните и зам. административните функции и най-паче важността на упражняващите ги лица; случайното разпределение на делата и пр. простотии, които не гледат дела и не разрешават споровете на страните по тях.

  Оруелски абсурд ! Бразилия !!!

 9. 7
  | нерегистриран
  16
  -1

  А при безхаберен председател (АС Варна)? Каква ще е уредбата? Щото е носител на мандата. Няма идея какво да прави. Ревнив е към всичко. Не иска друг ъкъл да му даде. Пишете комисията, че много съдилища са в тази ситуация, а това води до демотивация! Не е ли по-добре да има възможност ОС да снеме доверие публично при конкретни факти - лоша организация на работа, създаване на напрежение, уронване престижа на институцията и да иска от ВСС предсрочно прекратяване на мандат? Мислете, че АС Варна е сринат, а вероятно и други са в същата ситуация!

 10. 6
  | нерегистриран
  5
  0

  четете по добре де факто легал, по - обективен е

 11. 5
  Кумове и сватове... | нерегистриран
  15
  -3

  Как ли приемат предложението колегите от СГС Ради и Биби от СРС да бъдат гласувани за заместници направо в СГС. Нима новия ЗСВ не премахва това, което показва какви трябва да са обществените отношения. Бързаме в 12 без 5 да гласуваме калинки, машинки...

  http://defactolegal.bg/2016/05/13/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8/

 12. 4
  123 | нерегистриран
  30
  0
  До коментар #2 от " | нерегистриран":
  Не знам какво е що е , но трябва да се изчистят гнилите ябълки от системата иначе си оставаме най-бедната държава на света.

  Дамм, защо като учих преди 20 кодини Конституционно право, Снежана Начева ни казваше, че една от гаранциите за независимост на магистрата е предвидимостта на кариерното му израстване....

 13. 3
  Леле | нерегистриран
  26
  -2

  Цацаров се притеснил къде ще работи след изтичане на мандата му. Ха ха ха

 14. 2
  | нерегистриран
  16
  -3

  Не знам какво е що е , но трябва да се изчистят гнилите ябълки от системата иначе си оставаме най-бедната държава на света.

 15. 1
  охо бохо | нерегистриран
  24
  -5

  Всяка промяна свързана с демократизацията и реалната независимост на българската съдебна система е обречена на неуспех.  Причините за това са много и комплексни ,но най-главните според мен са :  1.Финансовата и властова зависимост на съдебната система от изпълнителната власт чрез финансирането,

  2.Партийните лобита във ВСС,

  3.Партийните лобита в центъра и по места относно ръководителите на съдилища и прокуратури можещи да подкрепят или да възпрепятстват магистрати ,които не са зависими от тях и не са склонни да им "сътрудничат",

  4. Прекалено големите по видове и обем правомощия ,които имат ръководителите на звената на съдебната система и

  5. Спомагането на т.нар."карийрно развитие"на определени магистрати за сметка на останалите и стопирането с опции за изхвърляне чрез легални и нагласени методи на всички различни,имащи смелостта да отстояват каквато и да била лична или обща за съдебната система кауза. Примери много и най-различни по т.5 ,които не е необходимо да се изброяват.  Номерът е да се симулира реформа и да се бастисат няколко районни съдилища,които нямат лобита във ВСС,но народът по места няма да го позволи и ще се вдигне на бунт ако това се случи...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.