Обструкция на Олга Керелска по промените в ЗСВ взриви заседанието на Съдийската колегия

Обструкция на Олга Керелска по промените в ЗСВ взриви заседанието на Съдийската колегия

Становище на члена на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), пълно с обструкции към внесените в Народното събрание промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), взриви заседанието на кадровиците този вторник. Скандалът еволюира до там, че се стигна до лични нападки и колебания дали процедурата за дейността на ВСС изобщо да се спази.

Становището на Олга Керелска

Самото становище на кадровика е негативно спрямо три нови предложения на депутатите, внесени между първо и вторто четене от законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ. Те се отнасят до даването на допълнителни кариерни бонуси и парични обезщетения за съдебните кадровици, след изтичане на мандатите им.

Според Керелска, с първото предложение освен предвидения до сега кариерен бонус, който даваше възможност на изборния член на ВСС след приключване на мандата да заема друга равна по степен длъжност в органите на съдебната власт (по негов избор), се добавя още един - да може да заема по-висока от заеманата преди избора длъжност (също по негов избор).

Втората забележка на Керелска е свързана с предложението изборните членове на ВСС да се приравняват на действащите съдии, прокурори и следователи с повече от 10 години стаж, в правото им при освобождаване от длъжност да получат еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат в органите на съдебната власт, но не повече от 20, на базата на получаваното от тях възнаграждение в качеството им на изборни членове на ВСС като времето, през което са заемали тази длъжност, се счита за време, прекарано на длъжност съдия, прокурор или следовател.

"С третото предложение на практика се дава възможност изборен член на ВСС да е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен, по сватовство до трета степен вкл. или във фактическо съжителство, с административен ръководител на орган на съдебната власт, стига той да е избиран от колегията на ВСС, на която не е член.Тоест не би имало пречка, ако изборният член на ВСС е в състава на съдийска колегия, неговата съпруга, баща или дете и пр. да бъдат избирани за административни ръководители в прокуратурата или следствието от Прокурорска колегия и обратното", смята още Олга Керелска.

Според становището й, направените след първото гласуване на внесения законопроект предложения противоречат на принципите и обхвата на гласувания на първо четене законопроект. "Очевидно е, че посочените по-горе предложения за изменение на ЗСВ, постъпили след първото гласуване на законопроекта, излизат извън обхвата на внесения такъв. С оглед на това, тяхното разглеждане и гласуване би било в противоречие с цитираната разпоредба и би довело до заобикаляне на Закона за нормативните актове", сочи кадровикът в становището си.

След като Керелска просторно представи пред Съдийската колегия мнението си, председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков логично предложи становището й да бъде изпратено до Пленума, който всъщност има правомощия да се произнася и да изпраща подобни мнения до Народното събрание, още повече, че в случая се засяга и интересът на прокурорите и следователите. От своя страна Боряна Димитрова заяви, че няма да участва в подобен дебат по същество и напусна залата, като преди това изрично уточни, че ако кариерни бонуси и обезщетения бъдат записани в закона, то тя по никакъв начин няма да се възползва от тях.

Скандалът

Дебатът по въпроса, при това разгорещен, стартира с изказване на Севдалин Мавров, че процедурата трябва да бъде спазена, без значение от мнението на всеки от кадровиците по темата, по същество."Категорично "против" съм всякакви кариерни бонуси както за инспектроите, така и за нас. Не може да има такива при положение, че става дума за една напълно административна дейност. Но трябва да се каже, че Съдийската колегия не може да излезе със свое собствено становище в каквато и да било посока. Това трябва да направи Пленумът на ВСС", заяви Севдалин Мавров.

Изненадващо председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, вместо да изрази своето мнение по въпроса, призова конкретно Даниела Марчева да се изкаже, въпреки че по закон няма такива правомощия.

Марчева очаквано замълча и излезе от залата, но пък в монолога на Панов се намеси Драгомир Кояджиков. "Г-н Председател вместо да водите заседанието както му е редът, вие започвате отново с "тинтири-минтири". Вие защо по определени теми не давате своето становище, а се изнизвате като... ще ви кажа насаме какво", заяви шеговито Кояджиков, след което и той напусна залата.

"Очевидно е, че тези кариерни бонуси трябва да бъдат внедрени в българското законодателство от политическата класа. Опитите да се измислят процедурни причини за отлагането на въпроса доказва това. Темата за кариерните бонуси съществува отдавна, иначе казано от хората, които са в Съдийска колегия имат възможост да се изкачат в нивата. Въпросът е и от морално естество.", заяви Лозан Панов и намекна, че в случая иска мнението на колегите му в кадровия орган, които са избрани от политическата квота, тъй като бонусите се предлагали от депутатите едва ли не заради тях.

Коментарът на Панов сериозно предизвика възмущението на Вероника Имова, която подробно изясни, че няма никакво значение дали членовете на ВСС са избрани от политическата или магистратската квота, стига да си вършат работата, за която са постъпили в състава на кадровия орган, както и че темата за кариерните бонуси не е нова и не е на дневен ред от вчера."Темата за кариерните бонуси винаги е била много чувствителна. Аз лично, когато този въпрос беше повдигнат от предходния ВСС, съм изразявала отрицателно становище. Ще го изразя днес – не съм съгласна властови позиции да се използват като кариерни бонуси. Аз не очаквам нито един член на Съдийската колегия да приветства да се самонагради с бонуси. Кариерното израстване следва да се дължи на професионалните, морални и етични качества на всеки един от нас. Лично аз бих гласувала "против" такова предложение. И все пак трябва да кажа – да спрем да се делим на избрани от политическата квота и такива от магистратите. Ние не представляваме политически сили. Ние сме избрани с доверието на българския народ. Разликата между нас е съдържанието на нашия морал и вот. Еманацията на българската демокрация е Народното събрание. Ако това не ви харесва, напуснете съдебната власт и влезте в политиката. Категорично се противопоставям на разделението между членовете на Съдийската колегия. Стига с това противопоставяне, то не е продуктивно, а е пагубно за съдебната система. Хората от нас искат резултати. Това противопоставяне на базата на една неудовлетвореност на определени кръгове, които искат да управляват съдебната система, но не успяват – моля да го направят по демократичен начин. Повдигнатият дебат по внесените промени в ЗСВ следва да премине процедурата по чл. 30 ал. 2 т. 13, тъй като той се отнася до правомощието на Пленума да даде становища по законопроекти, в противен случай в този й формат повдигнатата тема звучи доста популистки и преднамерено", заяви и Вероника Имова.

От своя страна Лозан Панов контраатакува и предложи Съдийската колегия да наруши закона и вместо да предостави на вниманието на целия Пленум становището на Керелска, както изискват правилата, директно да го изпрати в Правна комисия на парламента. "Само да ви кажа, г-н Панов, че не сте прав. Тук става дума да спазим процедурата. Нека ви напомня редица случаи, в които, когато към Вас има зададен въпрос, Вие питате "в каква процедура сме", след което напускате залата. Нека процедираме еднакво. Ние трябва да спазим закона и процедурата", отвърна Георги Чолаков на поредния опит на Панов да вкара Съдийската колегия в интрига.

След близо 2 часа разногласия, спорове и нападки, Съдийската колегия реши все пак да спази закона и въпросът да премине през Пленума. 

Съкратеното следствие отпада официално ден преди местния вот

Предишна новина

Удостоверения да се издават от всички общини без значение от адреса

Следваща новина

Коментари

35 Коментара

 1. 21
  | нерегистриран
  1
  -5

  Копърков ли си,тролчо ли си, не знам и не искам да знам, но ти за хурки не говори, че аз ако почна с на дядо ти хрърчилото и любимият ти Бойкикев, и Наска, няма да ти помогнат! Ясно, ли е?

 2. 20
  Копърков | нерегистриран
  5
  -3
  До коментар #19 от " | нерегистриран":
  Копърков са го активизирали рано днес! Неморално и нередно е ,защото съдия на районно или окръжно ниво това ,което тя е получила ,НИКОГА няма да му се случи. Няма да коментирам заплатата, която аз получавам и която тя .

  Активирали са на баба ти хурката, както казват древните... Те много закони са "неморални" и "нередни", според различните хора и техните интереси, но се изпълняват. Както казах, имала е право - ползвала е. Да си ползвала и ти - чл.6. Иначе точно заплатите коментирай бе, джанъм... Какво ни занимаваш с глупости?! Направо съм потресен на какво ниво сте повечето коментиращи, не виждате по-далеч от носа си. И това ми било магистрати... И за мен е неморално и нередно разликите в заплатите между инстанциите да са в пъти, както и натоварването, но в обратна посока, но още не съм чул някой много морален от богоизбраните да се е отказал от малка част от своята в полза на бедния си и претоварен по-долен колега...

 3. 19
  | нерегистриран
  4
  -5

  Копърков са го активизирали рано днес! Неморално и нередно е ,защото съдия на районно или окръжно ниво това ,което тя е получила ,НИКОГА няма да му се случи. Няма да коментирам заплатата, която аз получавам и която тя .

 4. 18
  Копърков | нерегистриран
  7
  -4
  До коментар #17 от " | нерегистриран":
  Същата Атанаска е. Само че ,нали помните, че ползвала толкова дълго ведомственото жилище с малкия наем понеже била претенциозна и не можела да подбере от свободния пазар.Та мъжът й затова влагал пари в имоти в провинцията

  До коментар [#16 #400908] от "":  И това какво общо има с темата? Яд те е, че ти не си ползвала ли? Ами ИМАЛА Е ПРАВО - ползвала е. Не е направила нищо НЕРЕДНО и НЕЗАКОННО. След това промениха правилата и се съобрази с тях. А някои други хора си купуваха овощни градини на данъчна оценка, като уговаряха неустойка в размер на платената цена, което определено е НЕЗАКОННО, но всички си мълчите като да не казвам какво, по примера на Кояджика...

 5. 17
  | нерегистриран
  10
  -6

  Същата Атанаска е. Само че ,нали помните, че ползвала толкова дълго ведомственото жилище с малкия наем понеже била претенциозна и не можела да подбере от свободния пазар.Та мъжът й затова влагал пари в имоти в провинцията

 6. 16
  | нерегистриран
  8
  -6

  Атанаска Дишева, дето години наред ползваше ведомствено жилище при нисък наем, като нуждаеща се,а в същото време съпругът й, адвокат от дружинката на Хр.Иванов пазаруваше имоти на килограм,си мисли, че всичко е забравено? Ще ме скъса от смях принципната Наска

 7. 15
  | нерегистриран
  8
  -2

  Правят впечатление еднаквите коментари под новината в различните правни сайтове. Проявете малко въображение в негативизма, "колеги".

 8. 13
  ВКС | нерегистриран
  13
  -10

  Дали е морално върховни съдии, някои от които прескочиха повече от една инстанция, за да стигнат до върховен съд, други в невръстна възраст и с помощта на майките си прелетяха по инстанциите, и в голямата си част не са държали конкурс или поне не истински такъв, дали е морално точно те да говорят против кариерни бонуси?! Дали ако не бяха върховни съдии щяха да се правят такива популистки изказвания?

  Страшни лицемери, ей! Оставка!

 9. 12
  | нерегистриран
  13
  -8
  До коментар #11 от "Иванов | нерегистриран":
  Няма да е лесно за принципни колеги като Керелска да защитават принципни позиции !

  Нямат място в дискусията зслословните коментари и манипулативни внушения и направо лъжи, които се повтарят copy-paste - явно от активни тролове ... позорно.  Керелска и принципи! Боже опази! Принципна е да, но защо ли тези принципи са всеки път различни?!

  А и друго- как е възможно върховен съдия да е толкова професионално неграмотен? Предложенията към законопроект не били част от законопроекта!! Тази жена дали се чува какви ги говори?! Срамота!

 10. 11
  Иванов | нерегистриран
  14
  -11

  Няма да е лесно за принципни колеги като Керелска да защитават принципни позиции !

  Нямат място в дискусията зслословните коментари и манипулативни внушения и направо лъжи, които се повтарят copy-paste - явно от активни тролове ... позорно.

 11. 10
  | нерегистриран
  10
  -8

  Е, браво, ненагледни !

  Три години нищо за съдебната система, за колегите си, за потребителите на правосъдия, за обществото, не свършихте, защото нямате време от това да уреждате себе си и избраните от политическите върхушки !

  Терминал 1, Терминал 2 ...

  Няма живот и спокойствие на тази територия !

 12. 9
  | нерегистриран
  39
  -1

  Кои от членовете на ВСС вече получават пенсия заедно със заплатите си?

 13. 8
  | нерегистриран
  22
  -31

  Милата Имова, тази българска майка,много думи, малко смисъл! Спор за привилегии, тя си бае срещу Панов!

 14. 7
  | нерегистриран
  27
  -7

  Кояджика отново се изходи на метеното. Не е ли сладур. Да ме простят джендърите...

 15. 6
  до 5 | нерегистриран
  31
  -13

  Керелска, сама си написала тази похвала! :-

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.