Окончателно: Без обиди и хули в исковите молби, иначе процесуалните действия се приемат за нередовни

Окончателно: Без обиди и хули в исковите молби, иначе процесуалните действия се приемат за нередовни

Народното събрание (НС) окончателно реши един дълго обсъждан въпрос, който стои на дневен ред пред поколения съдебни състави. Става дума за опитите за възпиране на непристойното поведение на някои от страните в съдебната зала, както и отправянето на обиди, хули и нецензурни думи в част от жалбите и исковите молби до съда.

Сега, по предложение на БСП народните представители окончателно приеха на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които в закона се вписва, че нецензурен език, обиди, хули и заплахи в молбите до съда ще правят процесуалните действия нередовни. За това изрично съдът ще уведомява страните, за да изчистят нередностите при желание за това.

С направените изменения, в закона вече пише:

„чл. 100а, ал. 1. Процесуалните действия не може да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации. В този случай те се считат за нередовни.

ал. 2 Алинея 2 не се прилага, когато използваните посочените заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането“.

В сряда, промените бяха приети в парламента без особен дебат, но сред мотивите на вносителите бяха обстоятелствата, че „употребата на недопустим съдебен език не разкрива просто и само липсата на възпитание у извършителите на подобни действия, съответно подателите на подобни актове“. “Често използването на непристойни изрази е показателно за случаи, при които страната всъщност не търси реална защита и съдействие за упражняването на свои права, а действията й по сезиране на съда основно са насочени към причиняване на вреда на насрещната страна или към нарочно затруднение на работата на съда. Ползването на такъв език и последващото непристойно поведение в съдебната зала при разглеждане на делата може да се определи като грубо неуважение към правосъдието, защото то противоречи на самата идея за търсене на защита от съда“, смятат вносителите.

Видеоконференцията в съдебния процес също се хареса като идея на депутатите

Междувременно, народните представители приеха в сряда и други две изменения и допълнения на ГПК, но на първо четене. Първото е предложено от Министерски съвет, а второто от Валери Симеонов и група депутати от Обединени патриоти.

Според проекта на правителството, през преходните и заключителни разпоредби на ГПК трябва да се направят съответните промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които целят създаването на нормативна уредба на използването на видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес. Депутатите приеха на първо четене, че видеоконферентна връзка вече ще може да се използва за провеждане на разпити и изслушвания в гражданските и административните производства, при които административният орган или съдебният състав и свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците сe намират физически на различни места на територията на страната. Към момента съдебните производства по граждански дела и административни дела обичайно се извършват в съдебните зали, като всички участници присъстват лично (физически). Гражданският процесуален кодекс и Административнопроцесуалният кодекс не съдържат специални разпоредби, предвиждащи възможност за използване на видеоконференция при провеждане на заседания на съда. В АПК не съществува възможност за използване на видеоконференция и в производството по издаване на индивидуални административни актове и оспорването им по административен ред.

С проекта се дава възможност и за видеоконференция при провеждането на отделни действия по разследването и отделни съдопроизводствени действия в случаите, при които участниците в досъдебното производство, съответно съдебното производство се намират на различни места на територията на страната или извън страната, за да бъде предоставена на органите на досъдебното производство и съда по-голяма гъвкавост при произвеждането на наказателния процес.

Както „Правен свят“, идеите за регламентиране на употребата на видеоконферентна връзка в съдебния процес всъщност са на тримата членове на ВСС Даниела Марчева, Вероника Имова и Боряна Димитрова, които ги представиха пред кадровия орган и ги изпратиха на изпълнителната власт, в лицето на правосъдния министър Данаил Кирилов, който веднага ги възприе. „Съществува проблем към този момент, свързан с въпроса за съдебните заседания чрез видеоконферентна връзка чрез интернет платформите, които колегите провеждат в условията на пандемия и той налага спешна реакция“, коментира през май месец Даниела Марчева пред колегите си от ВСС.

Доброволно изплащане на дълговете без съд одобриха на първо четене депутатите

След приемането на първо четене на други промени в ГПК, предложени от Валери Симеонов и негови колеги от Обединени патриоти, пък вече за гражданите ще съществува възможност за доброволно погасяване на дълговете без съд.

С предложените промени се предвижда при парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител да може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. За целта кредиторът подава искане до съдебния изпълнител, което може да бъде подадено и по електронен път с квалифициран електронен подпис. Съдебният изпълнител при получаване на искането е длъжен да изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжника, която съдържа уведомление, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението и предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред, пишат в мотивите си вносителите.

Законопроектът предвижда процедурата да бъде прекратена, когато длъжникът писмено оспори вземането или ако са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение без да са постъпили плащания по посочената в поканата банкова сметка.

При пълно или частично събиране на вземането кредиторът дължи възнаграждение на съдебния изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от една десета от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането кредиторът дължи държавна такса в размер на една десета от събраната сума.

Още по темата

Еленко Божков от Стратегическия съвет на президента също е обвинен за саботажа в метрото - засега държавният глава няма намерение да го отстранява

Предишна новина

Окръжен съд – Бургас попълни екипа си от съдебни заседатели

Следваща новина

Коментари

8 Коментара

 1. 8
  иво | нерегистриран
  0
  0

  КАК СЕ ПРИЛАГА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА ПО -ВРАЧАНСКИ.

  Изпращам Ви допълнителна изчерпателна информация по нох.д.№522/98г.на РС Враца:

  С присъда № 245/9.7.99г. на Районен съд Враца по нох.д. № 522/98г.съм осъден на Осн.Чл.148 НК, на осем месеца лишаване от свобода и обществено порицание,за това ,че чрез печатно произведение съм преписал подкуп на Б.А. в качеството на длъжностно лице на н-к Грао при общ Враца.Присъдата е оставена в сила с внох.д.№358/99г.на Окръжен съд Враца ,и с Решение №166/10.май 2000г. по н.д. № 50/2000г.ВКС,1 н.о. Издаден е изпълнителен лист да заплатя на Б. А.,-щети сумата 700лв. ,ведно със законната лихва от 1996г. до окончателното изплащане,като е посочен личният му адрес ,( ВМЕСТО на община Враца ) , въпреки ,че сумата е следвало да бъде присъдена на общината,(тъй като след влизане на присъдата на ВРС в сила публикацията не е повлияла на Б.А. и на заеманата от него длъжност ),и не е бил освободен за това от общината ,което е .видно от писмо на Кмета на общ Враца с № 94-С-33/от 27.9.2000г.,относно мотивите за отстраняването на Б.А.от работа ,а именно : :””” отношенията ви с господин Б.А. по никакъв начин не са повлияли на решението на общинската управа за освобождаването му от заеманата от него длъжност –н-к Грао.””””””След което Б.А.започва да съди община Враца ,все едно ,че е бил уволнен ,че съм му преписаното престъпление –ПОДКУП, А в същност ЗА ДА СЕ ПРИКРИЕ ,ЧЕ ПРИСЪДЕНИТЕ МУ ЩЕТИ СА МУ подарени от ВРС ,като ЧАСТНОТО ЛИЦЕ ,а не по повод службата му, вместо сумата 2516лв,ведно с лихвата да бъде присъдена на община Враца.
  Главният прокурор внася Искане №1377/от 22.4.2008г. до Върховния касационен съд,за възобновяване на к.н.д. №50/2000г. по описа на ВКС,да отмени Решение № 166/2000г. в частта с която се потвърждава Решение № 191/99г.на Окръжен съд Враца ,постановено по внох д.№358/99г. относно наложеното наказание.Като на осн.чл.78от НК ,да бъда освободен от наказателна отговорност и ми се наложи административно наказание.Което искане е оставено без разглеждане-с решение №302/10.7.2008г. по Н.Д.258/2008г. на ВКС-2-ро н.о.
  Уведомявам ви,че още преди н-к Грао,Б.А. ,да подаде жалба до РП Враца срещу мен вх.№1573/10.4.96г., е следвало да бъде разгледан сигнала ми срещу н-к ГРАО,при общ Враца поместен в регионален вестник под заглавие “БЕЗЧИНСТВА във Враца”,и чак тогава при липса на данни за корупционни действия и данни извършени от него по време на службата му в общ Враца , ,да бъде образувано наказателно производство по чл.148 НК ,срещу мен,което умишлено не е направено ,и без да има разследване срещу него направо е образувано гореописаното наказателно производство срещу мен.

 2. 7
  | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #5 от "иво | нерегистриран":
  КАК СЕ ПРИЛАГА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА ПО -ВРАЧАНСКИ.

  С присъда № 245/9.7.99г. на Районен съд Враца по нох.д. № 522/98г.съм осъден за това ,че чрез печатно произведение съм преписал подкуп на Б.А. в качеството на длъжностно лице на н-к Грао при общ Враца,като на осн.Чл.148 НК съм осъден на осем месеца лишаване от свобода и обществено порицание.
  Издаден е изпълнителен лист да заплатя на Б. А.,-щети сумата 700лв. ,ведно със законната лихва от 1996г. до окончателното изплащане,като му е посочен личният адрес ,( ВМЕСТО на община Враца ) , въпреки ,че сумата е следвало да бъде присъдена на общината,(тъй като публикацията след влизане на присъдата на ВРС в сила не му е повлияла на заеманата от него длъжност ),и не е бил освободен за това от общината .Видно от писмо на Кмета на общ Враца с № 94-С-33/от х27.9.2000г.,относно мотивите за отстраняването му от работа са: :””” отношенията ви с господин Б.А. по никакъв начин не са повлияли на решението на общинската управа за освобождаването му от заеманата от него длъжност –н-к Грао.””””””,след което Б.А.започва да съди община Враца ,все едно ,че е уволнен заради преписаното му престъпление –ПОДКУП, И ЗА ДА СЕ ПРИКРИЕ ,ЧЕ ПРИСЪДЕНИТЕ МУ ЩЕТИ СА подарени от ВРС на Б.А,като ЧАСТНОТО ЛИЦЕ ,а не по повод службата му, вместо сумата 2516лв,ведно с лихвата да бъде присъдена на община Враца.

  Иво, случаят ти е много интересен...дай още информация максимално подробна и по-изчерпателна!!!

 3. 6
  ЧИТАТЕЛ | нерегистриран
  1
  0

  ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА ГО ВЪВЕДАТ ПЪРВО ЗА ВСС, ГЛЕДАЙТЕ ИМ ЗАСЕДАНИЯТА, ЩЕ СЕ ИЗЯДАТ.

 4. 5
  иво | нерегистриран
  0
  0

  КАК СЕ ПРИЛАГА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА ПО -ВРАЧАНСКИ.

  С присъда № 245/9.7.99г. на Районен съд Враца по нох.д. № 522/98г.съм осъден за това ,че чрез печатно произведение съм преписал подкуп на Б.А. в качеството на длъжностно лице на н-к Грао при общ Враца,като на осн.Чл.148 НК съм осъден на осем месеца лишаване от свобода и обществено порицание.
  Издаден е изпълнителен лист да заплатя на Б. А.,-щети сумата 700лв. ,ведно със законната лихва от 1996г. до окончателното изплащане,като му е посочен личният адрес ,( ВМЕСТО на община Враца ) , въпреки ,че сумата е следвало да бъде присъдена на общината,(тъй като публикацията след влизане на присъдата на ВРС в сила не му е повлияла на заеманата от него длъжност ),и не е бил освободен за това от общината .Видно от писмо на Кмета на общ Враца с № 94-С-33/от х27.9.2000г.,относно мотивите за отстраняването му от работа са: :””” отношенията ви с господин Б.А. по никакъв начин не са повлияли на решението на общинската управа за освобождаването му от заеманата от него длъжност –н-к Грао.””””””,след което Б.А.започва да съди община Враца ,все едно ,че е уволнен заради преписаното му престъпление –ПОДКУП, И ЗА ДА СЕ ПРИКРИЕ ,ЧЕ ПРИСЪДЕНИТЕ МУ ЩЕТИ СА подарени от ВРС на Б.А,като ЧАСТНОТО ЛИЦЕ ,а не по повод службата му, вместо сумата 2516лв,ведно с лихвата да бъде присъдена на община Враца.

 5. 4
  Колектор | нерегистриран
  7
  0
  До коментар #3 от "Сараите | нерегистриран":
  10 процента минимално възнаграждение, това е мутренски ценоразпис

  Че ние взимаме и до 50 процента и то като лъжем хората, че сме ЧСИ и ще им вземем къщата, колата, жената...
  Иначе за дълг 30 лв 10-те процента са 3 лв., не съм виждал такъв адвокатски хонорар, но щом казваш, че са много сигурно живееш с други доходи.
  Лошото е че всичко е за сметка на кредитора, а трябва да е за платените драскачи

 6. 3
  Сараите | нерегистриран
  8
  -5

  10 процента минимално възнаграждение, това е мутренски ценоразпис

 7. 2
  | нерегистриран
  12
  -2

  Не трябва да забравят обаче осн.принцип в нак. Процес за непосредственост , защото както са я подкарали ще стигнем до изцяло скайп процеси, което би било меко казано неразумно.

 8. 1
  Брр | нерегистриран
  8
  0

  Горкият Ваня Начков...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.