Окончателно се отменя увеличението на адвокатските хонорари

Окончателно се отменя увеличението на адвокатските хонорари

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави частично в сила решение на тричленен състав, с което през октомври 2019 г. бяха отменени изменения и допълнения от 2014 година на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет /ВАдС/.

При служебно извършената проверка касационната инстанция е установила, че преди постановяване на обжалваното съдебно решение част от оспорените разпоредби са били изменени и допълнени - ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г. и ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г. Следователно, тези разпоредби вече не са били действащо право, поради което не могат да бъдат предмет на съдебна проверка за законосъобразност.

След като част от оспорените разпоредби са престанали да бъдат действащо право поради техните последващи изменения и допълнения, то съдебното решение, с което се отменят тези разпоредби, е недопустимо и следва да бъде обезсилено в частта, с която са отменени § 4, т. 3, § 5 в частта на изменението на чл. 8, ал. 2, т. 4 и 5, § 6, т. 1, 2 и 3, § 7, т. 1, 3, 4 и 5, § 13, т. 1, § 16, § 24, т. 2, § 26 и § 28 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

В останалата част решението на тричленния състав на ВАС е оставено в сила.

"Правен свят" припомня, че с промените от 2014 година, размерът на минималния хонорар на адвокатите скочи двойно, като в тях беше записано, че за изготвяне на касационна жалба с основания за допускане по чл. 280 ГПК без явяване на адвоката се дължат 75% от хонорара за процесуално представителство, но не по-малко от 600 лв., а за отговор на такава жалба минимумът е 500 лв.

През 2019 година ВАС прие, че хонорарите са били увеличени, без да има публикуване на предложенията заедно с мотивите.  Установено е нарушение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и на чл.28, ал.2 и 3 от закона, свързани с изискването проектът на нормативен акт да бъде публикуван на интернет страницата на ВАдС, заедно с мотивите, съответно доклада, преди приемането му, за да се даде възможност на заинтересованите лица да предоставят в 14-дневен срок предложения и становища, както и към него да има изготвени мотиви, съответно доклад, с изискуемото съдържание по чл.28, ал.2 ЗНА. В случая тези изисквания не са изпълнени.

Още по темата

Поведението на председателя на ВКС представлява опит за груба намеса в работата и независимостта на съдиите

Предишна новина

Съдят Бриджит Бардо за расистки изказвания

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  Объркан | нерегистриран
  0
  0

  Оплакванията на ВАдвС за недопустимост на съдебния акт касаят частта относно оспорването .........и Н.Д.Т като се твърди, че съгласно представено по делото решение на ТЕЛК лицето страда от ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ, което е пречка не само да полага труд, а и да разбира свойството и значението на постъпките си. ...........................
  От представената от ВАдвС справка се установява, че за продължителен период Т. не е упражнявал АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ поради здравословни причини. Касационната жалба е подадена непосредствено след ВЪЗОБНОВЯВАНЕ на дейността му като МЛАДШИ АДВОКАТт, като към датата на подаването на касационната жалба не е изтекъл срокът, за който с решение на ТЕЛК е установено, че лицето е с трайно намалена работоспособност 77 %. Из решение РЕШЕНИЕ 5419/08.05.2020 на ВАС

  Чл. 5 от Не може да бъде адвокат: лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия - ЗА

 2. 5
  | нерегистриран
  5
  0

  Какво увеличение...трябва да се намалят тези хонорари!

 3. 4
  отдолу да се чете | нерегистриран
  1
  0

  ВАдмС с решение по дело 287 от 2020 записа,че ВАдвС да длъжни да предоставят достъп до писмените изпитни работи на кандидат адвокатите.

 4. 3
  напишете статия и за другата съдебна загуба на ВАдвС | нерегистриран
  2
  0

  ВАдвС с решение по дело 287 от 2020 записа,че ВАдвС да длъжни да предоставят достъп до писмените изпитни работи на кандидат адвокатите.

  Това решение важно, защото години до сега ВАдвС отричаше и отказваше достъп до писмените работите на кандидат адвокатите.

  Изобщо този адвокатски изпит много апокрифен. Съмненията зе нещо скрито-покрито остават.

  Не е законно след този адвокатски изпит кандидат -адвокат да е държан в неведение какво и защо е сбъркал на изпита.

  Съветвам всички кандидат -адвокати след изпита да си преглеждате работите, за да си видите грешките, които според комисията сте допуснали. Това ще става като подадете писмено искане с х. ночмер в деловодството на ВАдвС,че искате да си видите писмената работа. Ако ви откажат-жалба до КЗЛД.

  Изобщо за 10 дни-две съдебни загуби на ВАдвС.  -------------------------  Това не е ли основание да бъде поискано извърнредно общо събрание на адвокатурата? С оглед обстановката-може да бъде проведено и дистанционно-по интернет, без физическо присъствие. Защо да не може, а и да не може, какво пречи законодателят да запише 1 изречение в ЗАдв и да го уреди?

 5. 2
  недоразбрал | нерегистриран
  12
  -1

  А кой ще поеме отговорност за беззаконието с наредба номер 1?

 6. 1
  Адвокат | нерегистриран
  10
  -1

  Мда.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.