Опитът за е-адвокатура създава повече въпроси, отколкото отговори

Опитът за е-адвокатура създава повече въпроси, отколкото отговори
снимка:ВАдвС

Опитът на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за въвеждане и изграждане на изцяло е-адвокатура чрез публикуването на Наредба за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри изглежда, че няма да изпълни очакваните резултати. Този извод се налага от прегледа на проекта на нормативния акт и съпоставката му с мотивите към него.

От мотивите към проекта на Наредба става ясно, че той си поставя няколко доста амбициозни задачи, като: внедряване и използване на най-съвременните информационни и комуникационни технологии;  електронно сезиране – осигуряване на функционалност през уеб-страницата на Висшия адвокатски съвет на безплатно подаване по електронен път на изявления от адвокатите и гражданите, сезиращи Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети; безхартиен обмен – осигуряване на безхартиен обмен на документи, включително вписванията в регистрите, дисциплинарни преписки, кореспонденция между органите на адвокатурата, адвокатите и всички заинтересовани лица;  електронно подписване и удостоверяване на време и съдържание – интегриране на портал за електронно подписване на документи от страна на адвокатите и органите на адвокатурата, адресирани до държавни органи и органите на съдебната власт, включително чрез електронно удостоверяване на времето на създаването им и съдържанието им, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014; разработване на системните възможности за съгласуване на адвокатските регистри с регистрите поддържани от Висшия съдебен съвет и Националното бюро за правна помощ; разработване на системните възможности за съгласуване на адвокатските регистри с регистрите, поддържани в средата за междурегистров обмен “RegiX”.

Част от тях до известна степен обаче създават повече въпроси относно това дали в скоро време ще имаме цялостно е-правосъдие и контакт на адвокатурата с останалите институции и органите на съдебната власт, отколкото отговори. Последното се извежда и от предвиденото „интегриране на портал за електронно подписване на документи от страна на адвокатите и органите на адвокатурата, адресирани до държавни органи и органите на съдебната власт, включително чрез електронно удостоверяване на времето на създаването им и съдържанието им, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014“, което на практика означава създаването на напълно нова платформа, за която обаче до момента няма никаква публична информация. Нещо повече – бъдещето изграждане на подобна система би изисквало и допълнителен ресурс – както финансов, така и кадрови – а реалното случване на е-адвокатурата в обозримото бъдеще в случая е поставено под въпрос.

Така, с публикуването на проекта на Наредба от ВАдвС реално ще постигнат единствено надграждане на вътрешните си механизми за електронна комуникация между отделните колегии, но висящ остава въпроса кога този модел ще бъде приложим и към контакта с всички останали институции, каквато всъщност е идеята на реалната е-адвокатура.

А в самия проект на нормативен акт е записано, че, ако той бъде приет, ще бъде създадено “електронно досие” на всеки адвокат; ще се разшири  обемът на публичната информация, която се предоставя на трети лица, както и на всеки един адвокат; ще бъде подобрено графичното оформление на публичната част на регистрите.

Въведени са и електронни производства по първоначално вписване на адвокати, младши адвокати, чуждестранни адвокати, адвокатски сътрудници, адвокатски дружества и адвокатски съдружия, вписване на промени по партидите им и отписването от регистрите; както и възможност при наличие на съответни решения на Висшия адвокатски съвет за събиране на такси при използване на данни от регистрите от трети лица (външни за адвокатурата).

Въведени са и възможности за електронна персонификация на адвоката, както и всеки адвокат да получи достъп до съдържащото се в регистрите негово лично електронно адвокатско досие; въведена е възможност за получаване на автоматизирани справки по конкретни заявки.

Електронно ще се получават и статистически данни за нуждите на адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет, по различни показатели, ще се отразява платеният членски внос и задължителна професионална застраховка от адвокатите, както и изпълнението на задълженията им за повишаване на квалификацията.

Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок да предоставят предложения и становища по публикувания проект и съпътстващите го документи.

Още по темата

ВАП сезира министъра на земеделието да извърши незабавна проверка за сеч на вековна гора край Котел

Предишна новина

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане бе подписана между България и Нидерландия

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Само припомням | нерегистриран
    1
    0

    Този състав на ВАдвС е свалено доверие, т.е. той е de facto нелигитимен! De jure се крие зад настоящия закон за адвокатурата, на който е многократно задължаван да представи през ОСАС - алтернативен законопроект. Уви. Представя ни се някаква измислена "наредба" за е-полусъединител с институции които не могат да я интегрират! Имитира се някаква дейност, само и само да добутат мандата и да продължат да стрижат адвокатите с вноски, които обръщат в петцифрени заплати. Позор!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.