Оправдателна присъда за обвиняемите за покушението срещу Кирил Киров - Японеца

Оправдателна присъда за обвиняемите за покушението срещу Кирил Киров - Японеца

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила оправдателната присъда от юли 2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС) по делото за опит за убийството на Кирил Киров, известен още като Японеца, съобщиха от пресцентъра на ВКС. Решението не подлежи на обжалване.

С първоинстанционната присъда част от подсъдимите бяха признати за виновни и осъдени по различни обвинения. Йосиф Йосифов и Ивайло Симеонов получиха 17 г. "лишаване от свобода", съответно за  опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина и за за опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина и за държане на радиосредство – заглушител на сигналите на мобилните оператори, което излъчва в етера, без да има писмено разрешение за това. Марян Атанасов получи наказание 2 г. "лишаване от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от 4 г. по обвинение за държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение.

С първоинстанционната присъдата подсъдимите са признати за невиновни и са оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения за следните престъпления: Йосиф Йосифов – за образуване и ръководене на организирана престъпна група (ОПГ), Ивайло Симеонов, Вергил Славов, Марян Атанасов и Александър Йорданов – за участие в организирана престъпна група.

С въззивната присъда на АСпНС подсъдимите Йосиф Йосифов и Ивайло Симеонов са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатото им обвинение за опит за предумишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина. Потвърдена е първоинстанционната присъда в останалата й част.

След протест на Апелативната специализирана прокуратура срещу въззивната присъда на АСпНС, съдебният състав на ВКС "намира касационния протест за неоснователен", и смята, че има  "недоказаност на обвинението по несъмнен начин".

Решението на ВКС налага присъди на Ивайло Симеонов – 8 месеца "лишаване от свобода" и глоба от 300 лв. за държане на радиосредство, което излъчва в етера, без да има писмено разрешение за това и на Марян Атанасов – 2 години "лишаване от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от 4 г. за държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение.

Съдебният състав на ВКС намира касационния протест за неоснователен. В мотивите е посочено, че АСпНС е провел съдебно следствие и е допълнил доказателствената съвкупност, като е уважил направените искания в тази насока както на подсъдимите и техните защитници, така и на прокурора. Върховните съдии не приемат критиката към въззивния съд за липсата на процесуална активност и за игнориране или неоснователно неуважаване на направени искания от представителя на обвинението, с което той да е бил ограничен при изпълнение на функциите си.

Според състава на ВКС са неоснователни доводите в протеста срещу въззивната присъда, с която е потвърден първоинстанционният съдебен акт за признаване на подсъдимите за невиновни по обвиненията за организирана престъпна група. В мотивите пише, че СНС е установил доказателствен дефицит, необходим за установяване на лидерската роля на Йосифов като ръководител на ОПГ и на останалите четирима подсъдими като участници в нея, след като е подложил на внимателна проверка събраните в тази насока гласни доказателства, които е анализирал поотделно и съпоставил в тяхната съвкупност. В резултат на тази си дейност съдът е стигнал до изведеното заключение, че не са налице достатъчно доказателства, които по несъмнен, ясен и категоричен начин да установяват през инкриминирания от обвинението времеви период съществуването на въоръжена организираната престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 115 и чл. 142 от НК. По това обвинение АСпНС е приел изцяло установените от първоинстанционния съд фактически положения, допълнително е направил собствен анализ на доказателствената съвкупност и е извел заключението за законосъобразност при оправдаването на подсъдимите поради неговата доказателствена необезпеченост.

Върховните съдии са категорични, че изложената от въззивната инстанция подробна аргументация обуславя несъстоятелност и на доводите на прокурора за грубо незачитане на процесуалните предписания при очертаване на фактическите положения за несъпричастност на Йосифов и Симеонов към опита за убийство на Кирил Киров и за пренебрежително отношение към значими обвинителни доказателствени източници.

В мотивите на решението на ВКС се подчертава: "Съгласно чл. 303, ал. 2 от НПК е недопустимо постановяването на осъдителна присъда при недоказаност на обвинението по несъмнен начин. Поради това само когато всички факти, включени в обсега на причинно- следствения процес на престъплението и неговото авторство бъдат напълно изяснени и установени, съдът може да обяви осъдителен съдебен акт, който не може да почива на несигурност, на предположения и колебливи изводи относно обективните и субективните признаци на престъпното деяние и участието на извършителя в него. Неизменна и последователна е правната теория и съдебната практика, че осъдителната присъда може да почива и само на косвени доказателства, стига по безспорен начин да е установена тяхната неразривна фактическа и логическа връзка, при която да не е възможен друг извод освен единствения – за извършеното деяние и неговото авторство. Тази връзка обаче в конкретиката на случая, не е налице".

Заплата като на върховни съдии, прокурори и следователи за всички магистрати, членове на КАК

Предишна новина

КПКОНПИ установи конфликт на интереси на бивш зам.-председател на Комисията за финансов надзор

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.