Особености на правораздаването в Софийския съдебен район

Особености на правораздаването в Софийския съдебен район

Прикачени файлове

Адвокати, които чакат с часове за съдебно заседание, нямат достъп до делото и не получават преписи от книжа, общуват с анонимни и груби деловодители, а когато застанат пред съда, той им казва набързо да изложат тезата си и да дадат писмени бележки и ясно показва, че за първи път отваря папките и не познава казуса.

Това е част картината за адвокатската работа в Софийския съдебен район, която обрисуват група адвокати в анализ изпратен на министъра на правосъдието Христо Иванов  и на Висшия съдебен съвет (ВСС) (виж пълния текст в прикачения файл).

Юристите, изготвили анализа, са Велислав Величков, Александър Пелев, Мариана Митова, Евгения Григорова и Петромир Кънчев. По тяхна инициатива Общото събрание на Софийската адвокатска колегия прие декларация, в която накратко бяха маркирани проблемите, който са подробно изложени в анализа. Величков беше сред адвокатите, които разказаха пред ВСС какво се случва в Софийския градски съд. 

Адвокатите не са се ограничили само в това да сочат проблемите, но и са написали и как може да бъдат решени. Те заявяват, че са на разположение за обсъждане на конкретни мерки за подобряване на администрирането и организацията на СГС, както и за изготвянето на законодателни промени.

Първият голям проблем, за който съобщават адвокатите в анализа си е достъпът до делата и деловодствата. Според тях той е изключително затруднен, защото делата престояват с месеци в кабинета на съдията или във вещи лица и се появяват в деловодството едва в деня преди заседанието.

Този проблем може да бъде решен с приемане на действия в две насоки, пише в анализа. В него се предлага да се създава отделен екземпляр на делото за експертите, а оригиналът винаги да е на разположение на страните. Другото решение е да се създаде електронно досие на всяко дело.

Адвокатите критикуват практическата липса на електронни услуги в съдилищата в столицата. На страницата на Софийския районен съд (СРС)  липсва основна информация за движението на делото и за актовете по него, а често написаното е подвеждащо. Сайтът на Софийския градски съд (СГС) е нефункционален, изисква регистрация, а информацията в него не се актуализира своевременно. "В нарушение на чл. 64 от ЗСВ актовете на СРС и СГС не се публикуват незабавно на интернет страницата на съда с обезличени лични данни. Често се чака със седмици публикуването на съдебни актове, които при това се налага да се търсят в общата система за публикуване на съдебни актове на ВСС (където също отсъстват), а не в специализиран съдебен регистър на СРС и СГС, какъвто явно не съществува или е с блокиран достъп!", пише в анализа. В него се критикува и създадената от ВСС Единна система за публикуване на решенията в съдилищата в България, която според тях не съдържа и 10% от постановените актове. На това отгоре сайтът е почти неоткриваем в интернет.

Друга голяма тема за адвокатите са протоколите - липсата на звукозапис на заседанията, изискване на съдии да се подава отделна молба за препис, вместо лесно да може да бъде прочетен в интернет. Освен това деловодителите в СГС и САС отказват да издават преписи на каквито и да е било документи без разпореждане на съдията докладчик. В анализа пише: "Изисква се подаване на нарочна молба и заплащане на такса за незаверени копия, включително от документи представени по делото лично от самата страна, която иска копията. Не се предоставят делата на адвокатите за работа извън деловодствата, а същевременно в няма адвокатски стаи, в които да се работи и водят записки по образувани, но ненасрочени дела".

За самите деловодства адвокатите сочат, че там няма никакви условия да си водят записки и го правят на крак. В адвокатските стаи, където ги има, пък не е възможно да четат на спокойствие. Те се оплакват, че със заповед на председателя в СГС е наложено скъсено и неудобно работно време на деловодствата - само до 14 ч. "Това е нарушение на чл. 143, ал. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата справките, според който справките се извършват без прекъсване от 9 до 17 ч.", пише в анализа. В него се изтъква, че в СГС няма дежурни гишета.

Адвокатите изтъкват, че често съдебни служители имат грубо и неуважително отношение към тях и им отказват дължимото съдействие. В анализа се сочи и грубо държане от страна на определени съдии по време на заседания. "Не се познават и редовно се нарушават разпоредбите на чл. 29 и чл. 31 от Закона за адвокатурата, според които на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия", пише в документа. В него те сочат, че съдебните служители трябва да носят баджове и да има информация за ръководителите им, за да може да се сигнализира за недопустимо поведение.

В анализа се коментира и практиката по насрочване на делата.

"Насрочват се множество заседания ­ между 4 и 10 (във ВАС дори между 15 и 20) за един и същ час или в рамките на един или дори половин час. Това налага в преобладаващия брой случаи чакане пред зала от поне един час (а понякога и повече от два часа) и редовно нарушава графиците ни на работа и явяване по дела в други съдилища. Едновременно с това, делата се разглеждат "набързо", на адвокатите се обяснява, че няма възможност да бъдат слушани, че съдът има множество заседания и няма време. Казва ни се ­ "седмичен срок за писмени бележки", но така се нарушава правото ни на пледоария по същество и се ограничава правото на защита, доколкото може да се вземе становище и реплики по казаното по същество от другата страна, особено в положението на ответник по иска. След това на практика сме лишени от възможността да се запознаваме с бележките на другата страна, дори и да имаме определен "съответен срок", тъй като делото се намира при съдията до постановяване на съдебния акт. Тази масова практика води до порочна съдебна практика, свързана с постановяването на неправилни съдебни решения и некачествено правораздаване", пишат адвокатите.

Според тях този проблем може да се преодолее, ако съдът се съобразява с процесуалните действия, които предстои да се извършат в рамките на дадено заседание по делото и необходимото време за извършването им и така всяко от заседанията се насрочи през подходящ интервал ­ през 15, 30, 45 или 60 минути. "Тази практика е усвоена в голям брой съдилища в страната и е в полза както на страните, така и на съда, но изисква повече организираност на съответния съдия", казват адвокатите.

"Масово явление в СГС е съдебни заседания да се насрочват през 6-7 месеца в нарушение на принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. По наказателните дела от частен характер насрочванията се извършват през 3 до 5 месеца, без оглед на по­-кратката давност, и се отделят по 30 минути на заседание, без да се отчита липсата на досъдебна фаза. Още по­фрапираща е практиката на някои състави от Специализирания наказателен съд в София да насрочват по три дати за един месец при явно нежелание за съобразяване с графиците на адвокатите и тяхната ангажираност по други дела, като се изтъква, че този съд е преимуществен пред останалите", разказват адвокатите.

Те сочат, че често в столичните съдилища се нарушава един от основните принципи в Кодекса за етично поведение на българските магистрати - за вежливост и толерантност към страните и техните адвокати. "Често съдии държат само към една от страните неприемлив, агресивен, груб тон на висок глас, понякога преминаващ дори в крясъци, съпроводени с ръкомахане и отправяне на гневни думи, нападки и квалификации за адвокатите и страните. Това създава усещане за неравенство на страните в процеса и уронва престижа на професията ни. Подобен тип недостойно за магистрат поведение води до злепоставяне на адвокатите пред техните клиенти и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност на магистрата, но е невъзможно то да бъде доказано, тъй като в протокола от заседанието не се вписва нито едно от направените от съда волеизявления, а същевременно липсва звукозапис или видеозапис. При искане да се документират определени думи или устни "съвети" на съдия към адвокатите или страните, съдебният секретар не прави това, докато не получи изрично разрешение от съдията. Често, пак по указание на съдия, в протокола не се вписват и наши изказвания и реплики по делото", пише в анализа. 

Делото "Цонев, Сантиров и Попов" е емблематичен пример за провокация към подкуп

Предишна новина

Пострадалите барети остават анонимни в делото срещу стрелеца от Лясковец

Следваща новина

Коментари

79 Коментара

 1. 80
  | нерегистриран
  7
  -2

  Всичко това е добре, но някъде в анализа пише ли, че голяма част от проблемите се дължат на огромната натовареност на съда? Ако този проблем се реши ще се решат и много от другите по-скоро досадни проблеми в системата.

 2. 79
  адв.Мариана Митов | нерегистриран
  7
  0  До коментар [#59] от "Езоп":  Пожелавам си, колега да има повече обективни хора като Вас. Пожелавaм на гражданите да имаме повече достойни адвокати и мъдри съдии.

 3. 78
  | нерегистриран
  6
  0

  До коментар [#59] от "Езоп":  Пожелавам си, колега да има повече обективни хора като Вас. Пожелавaм на гражданите да имаме повече достойни адвокати и мъдри съдии.

 4. 77
  иван | нерегистриран
  2
  0

  Сори, ама не знам как се копира предния пост няколко пъти!

 5. 76
  иван | нерегистриран
  1
  0

  На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?

  Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!

 6. 75
  иван | нерегистриран
  1
  0

  На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?

  Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!

 7. 74
  иван | нерегистриран
  1
  0

  На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?

  Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!

 8. 73
  иван | нерегистриран
  1
  0

  На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?

  Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!

 9. 72
  | нерегистриран
  2
  -4

  До коментар [#70] от "Даца":  " да въведа някой промени в работата "  Правилното е някоИ.

 10. 71
  Лукчо до 70 | нерегистриран
  3
  0

  В стила на изказ няма анонимност. Ведага си личи норманото усещане за правилност и редност. А какво стана със становището за присъждане на адвокатските възнаграждения, когато е птопуснато отразяване, че хонорара е внесен и колизията с присъждане на разноски за представителство от юристконсулти без данни да им се плаща за това. Обещанието запомощ е още в сила.

 11. 70
  Даца | нерегистриран
  13
  -1

  До коментар [#56] от "адв. Александър Пелев":  Винаги досега съм излизала с името си, когато коментирам. Злополучният ми опит от това не ми позволява да изляза с името си. Всеки магистрат, който напише името си, е нападан от тролове по доста неприятен начин - стил ПИК. Приемете, че съм изключително добронамерена към Вас и единственият ми упрек е, че мълчахте досега, както и че сте твърде малко смелите. Единственото нещо, което мога да направя е да въведа някой промени в работата на моя състав като се съобразя с някой от забележките в писмото Ви. Разбира се в голямата си част те изискват далеч по-голям ресурс и не са във възможностите ми. За съжаление не съм голям оптимист в изпълнението на това мое намерение, защото тук имат роля и служители на съда, над способностите на които нямам влияние.

 12. 69
  ПИСНА МИ!!! | нерегистриран
  6
  -2

  НА ВАС КОЛЕГИ НЕ ВИ ЛИ ПИСНА?  Това се разпраща по имейл на хиляди хора, а е забранено от закона!  Български Правни Услуги - отделя специални усилия в посочените области /ако поемем дело - получаваме хонорар само при успешното му приключване/:  НАП , МИТНИЦИ , ОБЩИНИ , КОМИСИИ

  Откази за приспадане на ДДС, нереалност на доставката, липса на материална обезпеченост, недължимост на лихви , такси, акцизи, данъци, глоби, актове и др.  МОНОПОЛИСТИ – ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН, ТОПЛОФИКАЦИЯ, ВиК

  Корекции на сметки - за „кражби" на ток , манипулирани електромери , начисляване на сметки за минали периоди, претенции за погасени задължения и много др.  МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ , ТЕЛЕВИЗИИ

  Неустойки по договори. „Надписани" сметки. Невключени отстъпки.Непрекратени договори. Обаждания и заплахи от „събирачи на вземания". Повечето от потребителите даже са доволни защото надписването на сметката им е незначително – то обаче следва да бъде санкционирано .  ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

  Всеки пострадал в ПТП има право на обезщетение. Всеки втори отказ за изплащане на застрахователно обезщетение е неправомерен / без значение от вида на застраховката/  БАНКИ

  Незаконно повишаване на лихвени проценти. Несправедливи договори. Искове срещу Поръчители. Несъстоятелност, изпълнителни производства.  ЕСПЧ , СЕС , ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

  Законодателството на ЕС е над националното право и решенията на националните съдилища. Благодарение на членството на РБългария в ЕС , вече разполагаме с инструменти които ни позволяват да преодоляваме „силата" на несправедливи национални практики. Преюдициални запитвания, жалби и представителство пред СЕС, / Съда на Европейски Съюз/ , ЕСПЧ / Европейски съд за правата на човека/ , ЕК / Европейската Комисия/  БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ УСЛУГИ /Bulgarian Legal Services/

  гр. София

  бул. Княз Александър Дондуков 9

  (вход от ул. Бачо Киро – Венус Конферентен Център)

  + 359 2 944 28 31

  + 359 888 20 78 78

  + 359 888 09 16 20

  legal@bulgarian-legal-services.eu

  www.bulgarian-legal-services.eu

 13. 68
  ADVOKAT SAK | нерегистриран
  5
  0

  До коментар 4

  Моят въпрос,колега, е след като съм недоволна от някой от съставите на Въззивно отделение или вкупом и от двата състава на Брачно отделение, на кого да се оплача - на Владка или на Богданка?

 14. 67
  адв.Гигова | нерегистриран
  25
  -3

  Намериха се достойни колеги адвокати да направят анализ и да посочат конкретни проблеми,които дават "лош имидж" на съдебната система, както би се изразил и новият председател на ВКС. Не бива в рамките на дискусията на проблемите да се противопоставят "адвокати" на "съдии" и да се разменят злонамерени коментари, защото, както има "гнили ябълки", така има подготвени, честни и достойни юристи във всички правни общности. Нека този път заедно да се опитаме да променим нещата към по-добро, като за начало просто подкрепим инициативата на колегите. Поздравления, колеги, за куража да кажете публично истината, която всички знаем, но често премълчаваме, защото все сме заети с по-важни неща...

 15. 66
  | нерегистриран
  7
  -1

  Може ли и юристи-неадвокати да подкрепят, или идеята е само адвокатската общност да подкрепи?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.