Освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а НК и правата на потърпевшите

Освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а НК и правата на потърпевшите
снимка:БГНЕС

В рамките на Европейския съюз са установени минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС на европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.). В новия Наказателно процесуален кодекс (НПК), в сила от 2006 г., за първи път правният статут на пострадалия беше уреден в отделна Глава VIII.

В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

В съдебната фаза на наказателния процес, в производствата за престъпления от общ характер, ако иска да участва, пострадалият трябва да се конституира като частен обвинител и/или граждански ищец, което му дава възможност да бъде страна в процеса и да участва активно в него.

Гарантирани ли са тези права на пострадалия във всички съдебни производства? 

Не. През 1982 г. в Наказателния кодекс (НК) е въведен института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание - чл. 78а. Целта е бързо и ефикасно реагиране срещу извършителите на маловажни престъпления. Освобождаването от наказателна отговорност прекратява наказателното правоотношение между престъпника и държавата, като го трансформира в административнонаказателно. Последствията са, че лицето не се третира като осъждано за извършеното престъпление. Това не заличава факта на извършването, но дееца се третира като освобождаван от наказателна отговорност и това е пречка при пълнолетните институтът да бъде приложен повторно.

За да бъде приложен чл. 78а НК и едно пълнолетно лице да бъде освободено от наказателна отговорност от съда и да му бъде наложено административно наказание трябва да са налице едновременно следните условия: за престъплението да се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред; причинените от престъплението имуществени вреди да са възстановени.

Освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а е вид прекратяване на наказателното производство, което се извършва с постановление на прокурора или решение на съда. 

Когато прокурорът установи, че са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, той внася делото в съответния първоинстанционен съд с мотивирано постановление, с което прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Особеност на това производство е че в него не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител. Т.е. потърпевшият е лишен от възможност да участва като страна в производството. 

Съдът разглежда делото еднолично в открито съдебно заседание, за което се призовават прокурорът и обвиняемият. Неявяването на страните, които са редовно призовани, не е пречка за разглеждане на делото.  Често, с внасянето на делото в съда, прокурорът се дезинтересира от него и не участва в заседанията. Така, при невъзможността потърпевшият да участва като частен обвинител, няма кой да поддържа обвинението и везните се накланят в полза на защитата. На практика производството престава да бъде състезателно и вероятността за «служебна победа» на обвиняемия е голяма.

В хипотезите на прекратяване на наказателното производство е предвидена възможност за потърпевшия да обжалва съответния акт на прокурора пред горестоящия прокурор или съда, а съдебният акт по реда на инстанционния контрол, в случая с освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а такава възможност отсъства.

В това производство потърпевшият е лишен от всякакви права. Той не може да обжалва постановлението на прокурора, не може да участва като страна и в съдебната фаза на наказателното производство, не може да обжалва съдебното решение.

Според Директива 2012/29/ЕС държавите членки трябва да гарантират, че жертвите имат право на преразглеждане на всяко решение да не се провежда наказателно преследване. Също така, според директивата жертвите имат право да бъдат изслушани. В производството по чл. 78а това им право не е гарантирано, особено в ситуацията, когато прокурорът е решил да не участва в процеса. Срокът за транспониране на директивата в националното законодателство, който е бил до 16 ноември 2015 г. отдавна е изтекъл. След като държавата не е изпълнила задължението си гражданинът, поне на теория, по силата на вертикалния директен ефект, може да се позове пряко на директивата.

В тази връзка, а и с оглед на въвеждане на изискванията на Европейското право, не е ли време за по-пълно и изчерпателно уреждане на правата на пострадалия?

Още по темата

Не спряхме нито за минута въпреки рисковете*

Предишна новина

Протести у нас срещу удължаването на мерките

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  Йорист | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #3 от "Не ще и съмнение, че авторът е академик | нерегистриран":
  Моля само да посочи в коя адакемия е учил, преоадавал или създал. И кое го е принудило да се упражнява точно тук. Директива 2012/29/ЕС има актуализация.

  Кирил Андреев - адвокат от ВТАК

 2. 5
  RRR | нерегистриран
  1
  -4

  Не се занимавам с кариеристични напъни и излияния, имам си други занимания извън занаята.

 3. 4
  +- | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #2 от "RRR | нерегистриран":
  Пак упражнение на тема, как пишем свободни съчинения без да мислим.

  Напиши ти нещо по-така де!
  Само хейт е много лесно.

 4. 3
  Не ще и съмнение, че авторът е академик | нерегистриран
  7
  -9

  Моля само да посочи в коя адакемия е учил, преоадавал или създал. И кое го е принудило да се упражнява точно тук. Директива 2012/29/ЕС има актуализация.

 5. 2
  RRR | нерегистриран
  12
  -7

  Пак упражнение на тема, как пишем свободни съчинения без да мислим.

 6. 1
  двоен аришн пред закона-за властници, и лица без власт | нерегистриран
  10
  -14

  Друг проблем е двойния аршин на чл 78а-в зависимост дали престъплението е извършено от например полицай, магистрат и тн., или "обикновен" човек,без власт. Чл. 78а ал .7 има текст "както и при множество престъпления както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт", не се прилага чл 78а ал 1 -6. Текстът е "СПРЯМО орган на власт", но липсва текст, ако престъплението е извършено ОТ орган на власт. В резултат, при престъпление на властник(например полицай)-се отървава по чл 78а, каквато възможност няма, ако потърпевш е властник-що така двоен аршин(по дефиниция-засилена наказателнопрпавна защита значи и засилена наказателна отговорност-а ал. 7 на чл 78а е отстъпил от това азбучно правило). Както и с последващите проблеми , описани в статията за гражданите, потърпевши от полицейска престъпност-цитирам статията-при приложение по чл 78а (например по отношение на обвиняем полицай)да са "лишени от всякакви права"(повтарям-ако потърпевш е полицай-чл 78а -НЕ СЕ ПРИЛАГА-вж ал 7, но ако престъпникът е полицай-чл 78а се прилага).

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.