Отменете Закона за социалните услуги

Отменете Закона за социалните услуги

Светият синод поиска да се отмени новият Закон за социалните услуги. Това се посочва в негово становище, прието на 13 ноември. Законът бе приет през пролетта, а една от целите, които си постави, бе до 1 януари 2021 г. да се закрият домовете за деца, лишени от родителска грижа, и тези за медико-социални грижи
 
В становището на Синода се посочва, че "деинституционализацията е процес с непредвидими последствия за българското общество, а новоприетият закон създава възможности и предпоставки за социално инженерство, което може да доведе до пълна подмяна на отношенията между родителите и децата и до трайното дестабилизиране на семейството". В документа се заявява, че "в продължение на години се осъществява подмяна на християнските ценности чрез въплъщаване в законодателството на идеи, които не са част от душевността на българина, от българската народопсихология и традиции и са в конфликт с устоите на православната ни вяра".
 
В част от разпоредбите на тази законодателна уредба са въплътени идеите на обсъжданата и неприетата поради широкото обществено недоволство национална стратегия за детето 2019-2030 г. Този закон се явява продължение на вече нормативно регулирана материя с много нововъведения, които същностно променят механизма на финансиране на социалното подпомагане и правните субекти, на които държавата възлага извършването на социални услуги, се казва още в становището. Новата нормативна уредба е ясен сигнал, че чрез нея не се цели преодоляване на демографската криза чрез подпомагане на родителите в семейството за отглеждането и възпитанието на детето, посочват от БПЦ. Според митрополитите се създава опасност за множество български граждани неопределен брой правни субекти – частните доставчици на социални услуги, да проявяват субективно и ненаказуемо отношение при упражняване на дейността си. Приети са правни норми с неясни понятия, които дават възможност за нееднозначно тълкуване. Такива са: "дете в риск", "най-добър интерес на детето", "закрила на детето" и много други, посочват от Синода.
 
Според Синода новата нормативна уредба "създава нова конструкция в социалните отношения с водеща роля на частните доставчици на социални услуги – основно НПО, които могат да бъдат и проводници на чужди интереси, вредни за обществото ни". Извеждането на частните доставчици на услуги като основни правни субекти за предоставянето им създава пазар на тези услуги – превръща най-важните дейности, свързани с оцеляването на народа ни, в търговия!
 
В становището се припомня за системата "Барневернет" в Норвегия и срещу която има дела в Европейския съд за правата на човека. "Случайна ли е тази връзка и има ли основание да се приема, че новата законодателна уредба включва елементи от нея", питат от синода.
 
"Коментираната нормативна уредба повдига въпроса за основателността на страховете на българите за децата им. Действително ли могат да се отнемат необосновано деца? Кой ще печели от това? Действително ли Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е въплътена със своите антихристиянски идеи в нормативната уредба?", питат още от Синода. Според БПЦ новият закон създава "предпоставки за социално инженерство", за един модел на незаконна и ненаказуема намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби. Като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му или основното му преработване след широка обществена дискусия, пише в-к "24 часа".
 
Преди година и половина Българската православна църква се обяви и срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция от българския парламент.
 

ЧСИ не запорират заплати и пенсии

Предишна новина

Длъжникът се превърна в положителен герой, а това изначално е дълбоко погрешно*

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.