Отписваме се в КАТ като собственици на стари коли до 2023 г.

Отписваме се в КАТ като собственици на стари коли до 2023 г.

Хората, продали автомобилите си преди 27 декември 2017 година, ще могат да се отписват  в КАТ до края на 2023 година. Това реши окончателно Народното събрание с приемането на второ четене на промени в Закона за движение по пътищата.

С промените се цели решаването на проблеми, свързани с прекратяването на регистрацията на пътни превозни средства, чиято собственост е сменена преди влизането в сила от 27 декември 2017 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. За случаи, когато има недобросъвестен купувач допреди това нямаше законов ред, по който продавачът да защити правата си, като в регистрите на моторните превозни средства бъде отразена промяната на собствеността и се прекрати регистрацията на превозното средство. Според депутатите, са налице дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с пътни превозни средства, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията на вече регистрираното пътно превозно средство. 

Цитираните промени от 2017 година предвидиха, че прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в България се извършва след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство, както и че служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. След законовите промени, в случай, че от страна на властите на друга държава бъде поискана актуална справка за собствеността на превозното средство, лесно би могло да се установи, че лицата, привлечени в качеството на обвиняеми и подсъдими в наказателното производство, не са собственици и не упражняват фактическа власт върху вещта. Промяната на закона обаче имаше действие занапред и не обхващаше заварените случаи.

Именно в тази връзка сега депутатите приеха настоящите законови изменения, с които вече се дава възможност на лица, извършили продажба на пътни превозни средства преди 27 декември 2017 г. да сигнализират органите на МВР за настъпилата промяна в собствеността, като се допусне отразяване на промяна на собствеността на пътно превозно средство по искане на продавача. Регистрацията на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок от придобиването, ще се счита за служебно прекратена след представяне от прехвърлителя в отдел/сектор „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на МВР на копие па документ, удостоверяващ прехвърлянето. На прехвърлителя, по негово искане ще се издава удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността и датата на служебното прекратяване на регистрацията от съответното звено „Пътна полиция“. По този начин се създава възможност продавачът да защити правата си.

Още по темата

Премиерът нареди: „Зелен коридор“ за всички желаещи да се ваксинират

Предишна новина

4 години затвор в Китай за подправяне на световноизвестни брандове и нарушения на авторските права

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.