Ответник: Република България


Следващите 30-ина дни биха били изпълнени с професионален адреналин за експерта по европейско право и асистент в Софийския университет адвокат Станислав Костов, ако не трябваше да се подготвя защитата по дела, които България има всички шансове да загуби. Между празниците асистентът от Софийския университет спечели обществената поръчка на Министерството на околната среда и водите за "Предоставяне на процесуална защита" по първите две дела в сферата на екологията, които Европейската комисия заведе срещу България. Едното по случая "Калиакра" за това, че съществуването на птици там беше леко неглижирано, а другото заради това, че страната все така не затваря старите си сметища. Стойността на договора с Костов е за общо 280 хил. лв. без ДДС, а първата задача е да се изготви писмената защита до средата на следващия месец и тя да бъде изпратена до съда на Европейския съюз, където вече са стигнали казусите.Юристът категорично отказа да коментира предстоящата си задача, както и от кого ще бъде подпомаган, с аргумента, че половината проблеми по този род дела произтичат от прекомерната им публичност. Шумът обаче е неизбежен. Липсата на модерни депа е обществен проблем. Спрените пари по Оперативна програма "Околна среда" и финансовите корекции, които ще трябва да бъдат покрити от общините, правят казуса все по-малко розов, а уверенията, повтаряни през последните години, че докато се стигне до съдебно решение, проблемът ще бъде решени, са все по-безпочвени. Скандалите с проектите на "Калиакра" не са напускали медийното пространство поне пет години назад. А топката, дори на прага на съдебната зала, все така се прехвърля публично между настоящи и бивши правителства, контрол на терен и съдебна система. Така наскоро зам.-министърът на екологията Чавдар Георгиев заяви, че отговорността за делото за "Калиакра" е на директорите на РИОСВ - Варна, одобрявали ветроенергийните проекти. Нищо че директорите на екоинспекциите се назначават и уволняват от министъра, както и че той е зам.-министър за втори път, като наказателната процедура срещу България заради увреждане на района на Калиакра започна именно по време на първия му мандат в правителството на тройната коалиция – през 2008 г. Не на последно място - санкциите срещу страната, определена от съда, ще бъде платена от гражданите, а начинът, по който държавата се защитава по принцип, е важен, тъй като срещу нея има общо 46 висящи процедури (виж карето). Така идеята страната да ползва добра професионална защита, когато е изправена пред риск от сериозни санкции, принципно не е лоша. Тя обаче не бива да бъде закъсняла, безсмислена и избрана по непрозрачни правила.

Без специалисти

Няколко юристи с които разговаряхме, определиха Станислав Костов като отличен специалист по право на ЕС. В действителност в богатата му професионална биография обаче не е посочено той да притежава експертиза в областта на екологичното право, в която сфера са двете висящи дела, по които той ще защитава България (любопитното е, че зам.-министърът на околната среда Чавдар Георгиев е хоноруван преподавател по екологично право в Софийския университет). В обявлението за сключване на обществена поръчка е посочено, че Станислав Костов е избран без конкурс, защото министерството "не разполага с квалифицирани специалисти в областта на европейското процесуално право". Може би при избора му са ценени неговите познания в сферата на европейското процесуално право, а не на специфичната материя на екологичното. Но не – според министерството той е избран и именно заради "отлични познания в областта както на самото право на Европейския съюз, така и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, в това число и в областта на опазването на околната среда. В случая обаче не става дума за професионализма на адвокат Станислав Костов, който по никакъв начин не може да бъде поставян под съмнение, дори напротив. Проблемът е в аргументите на министерството да избере тази процедура.На първо място е озадачаващо твърдението на МОСВ, че не познава европейското право - ведомството работи с европейската уредба още от периода на програма Phare/ISPA и управлява значителни по стойност проекти и е някак си абсурдно да признава, че няма експертиза в тази област. Дори и да приемем твърдението на МОСВ, че не притежава специалисти по европейско процесуално за самопризнание за професионална некадърност, това не изключва факта, че в Министерството на външните работи има отдел "Европейско право и процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз". На страницата му е посочено, че това е "единствената структура в администрацията на Република България, която представлява страната ни по делата пред съдилищата на ЕС в Люксембург", и то именно по дела "заведени от Европейската комисия срещу България поради неизпълнение от страна на България на задълженията, произтичащи от европейското право", какъвто без съмнение е случаят, по който е ангажиран адвокат Костов. През 2008 г. за повишаване капацитета на експертите и процесуалните представители в отдела са били инвестирани 600 хил. лв., които са били осигурени по Оперативна програма "Административен капацитет".Целесъобразността по сключването на договора за процесуално представителство е под въпрос и доколкото шансовете на България са минимални, защото става дума за формални нарушения – в единия случай за това, че е било позволено да се изграждат ветрогенератори в защитена местност, а в другия – че България продължава да съхранява отпадъците си в стари депа. "Тук няма правен спор", коментира юрист пред "Капитал": "Има издадени разрешения за ветрогенератори в защитена местност. Няма построен завод за отпадъци. Какво точно ще се пледира пред съда – че перките не са там където са? Или че в София има завод за отпадъци?" В същото време спецификата на производството е такава, че най-съществената част от него е досъдебната, защото именно тогава се извършва проверката и реално се събират доказателствата. Наетият от МОСВ юрист ще се яви във финалната фаза. "Статистиката ясно сочи, че в огромния кръг от случаи комисията печели делата в съдебна фаза, защото вече е събрала доказателствата", коментира специалист по право на ЕС. "Наред с това съдът прилага формална концепция за неизпълнението. Той цели да установи точното съдържание на правото и фактите относно неговото спазване/неспазване. Никакви други обстоятелства освен евентуално форсмажор не могат да изключат отговорността на държавата."

Имало едно постановление

От МОСВ отговориха пред "Капитал", че съгласно Постановление 85/2007 г. "процесуалното представителство на Република България по този вид производства се осъществява от правителствени процесуални представители, подпомагани от адвокати и съветници". Отговорът на министерството е озадачаващ, защото възможността за наемане на адвокатски кантори е отпаднала от постановлението още преди четири години. Когато тя е съществувала, изрично е било посочено, че обществената поръчка се провежда от Министерския съвет, а не от ресорното министерство, и това става за всеки отделен случай, а адвокат Костов е нает "ан блок" за две дела. В отговор на уточняващ въпрос от МОСВ отговориха, че са имали предвид чл.19 от Статута на съда на ЕС, койт казва най-общо: "Държавите-членки и институциите на Съюза се представляват пред Съда отпредставител, назначен за всеки конкретен случай; този представител може да бъде подпомаган от съветник или от адвокат", нещо което никой не оспорва.В отговор защо не е ангажиран адвокат, преди да се стигне до съда, от МОСВ отговарят: "...моля да имате предвид, че досъдебните производства по посочените две процедури датират още от 2008-2009 г. и съответно компетентните длъжностни лица би следвало да са положили всички усилия за избягването на неблагоприятни последици, излагайки ясно позицията на българската държава по тези въпроси." Твърдение, известно в народното творчество като "крадецът вика дръжте крадеца" - през 2008-2009 г. зам.-министър на околната среда и водите в кабинета Станишев с този ресор беше... Чавдар Георгиев.Възнаграждението, което адвокат Костов ще получи, юристи обявиха като "високо за българските стандарти". От МОСВ се мотивираха, че "стойността на сключения договор за обществена поръчка е определена с оглед нуждата от прецизна правна експертиза в областта на европейското процесуално право и опазването на околната среда; необходимостта от изключително спешна намеса от компетентен специалист в изключително кратките срокове, предоставени от Съда на Европейския съюз, за защита по две производства", като припомниха, че "евентуалните санкции за Република България биха били измерими в стотици милиони левове.""Не на последно място", казват още от МОСВ, цената е съобразена и с "всички разходи, в това число и разходите по пътувания и престои в чужбина". Последното твърдение е по-скоро нагло, защото по тези дела се провеждат максимум три заседания и разходите за път, хотел и командировъчни трудно могат да минат повече от няколко хиляди лева на пътуване. От отговора не стана ясно защо, щом държавата е била готова да отдели средства за защита по тези дела, не е ангажирала европейска кантора.

Commission v Bulgaria

Двете дела срещу България в полето на околната среда се движат почти в комплект. Исковете от страна на Европейската комисия са предявени на 24 март и на 27 март. С три номера по-напред в деловодната система е казусът "Калиакра". Наказателната процедура започва през 2008 г. заради недостатъчния обхват на зоната по директивата за птиците в рамките на "Натура 2000" и прекаленото многото проекти за вятърни паркове. Според Европейската комисия от 2003 г. досега властите са издали разрешителни за 3900 турбини, без да са направили оценка на общия им ефект. Чашата преля, след като през лятото на 2012 г. РИОСВ - Варна, даде зелена светлина на два огромни проекта за вятърни турбини, единият от които в непосредствена близост до Дуранкулашкото езеро. Разрешителните бяха отменени от министър Нона Караджова, но съдът ги обяви за валидни, като коментарът на Чавдар Георгиев по темата е "не носим отговорност за решението на съда". Сега ищецът Европейска комисия счита, че един друг съд, Съдът на Европейския съюз, следва да установи, че страната не е изпълнила редица свои задължения по три различни директиви. "Република България не е класифицирала територията на специалната защитена зона "Калиакра" до границите на орнитологично важнoто място "Калиакра", което представлява нарушение на Директивата за птиците. Като е одобрила редица проекти за икономически дейности в специалната защитена зона "Калиакра", специалната защитена зона "Белите скали" и в територията от значение за Общността "Комплекс Калиакра", Република България е нарушила Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Директивата за ОВОС, тъй като е допуснала унищожаването или същественото влошаване състоянието на приоритетни уникални местообитания и местообитания на видове и безпокойството на видове и не е взела предвид кумулативния ефект на голям брой проекти", гласят правните основания и главните доводи на комисията.Комисията се аргументира и със списък от проекти. Страната не изпълнява част от задълженията си по директивата за птиците, "като е одобрила проектите "АЕС Гeo енeрджи", "Уиндтех", "Брестиом", "Дисиб", "Еко енерджи" и "Лонгман инвестмьнт" на територията на орнитологично важното място "Калиакра". Тъй като не е оценен по подходящ начин и комулативният ефект на въпросните проекти, държавата е претупала и директивата за ОВОС. "Като е одобрила проекти ("Калиакра уинд пауър", "ЕВН Енертраг Каварна", "ЦИД - Атлас", "Вертикал - Петков и с-ие", Голф игрище и спа курорт "Трейшън клифс голф енд спа резорт") на територията на специалната защитена зона "Калиакра", територията от значение за Общността "Комплекс Калиакра" и специалната защитена зона "Белите скали" , Република България" пък не е изпълнила и всичките си задължения по директивата за местообитанията.Проблемът с отпадъците пък започна официално на 16 юни 2009 г. Тогава страната трябваше да е готова с изграждането на 57 модерни регионални депа, които да събират отпадъците на общините. Това означава, че трябваше да бъде променена схемата на всяко населено място да разполага със свое депо, а общинските сметища (по това време около 200 на брой) - закрити. Към 16 юни 2009 г. обаче България е далече от целите. Въпреки това Европейската комисия даде известен толеранс на страната и започна наказателната процедура едва през май 2012 г. когато е изпратено и официалното уведомително писмо. Към днешна дата "в отговорите на мотивираното становище (последните от 16 юли 2013 г. и 10 февруари 2014г.), българските държавни органи признават, че в Република България към тази дата са в експлоатация над 100 депа, без те да са били съответно приспособени към изискванията, предвидени в европейското законодателство".
Оттук насетне страната трудно ще докаже пред съда, че не е виновна, като единствената възможност за минимизиране на санкциите е да се премахне нарушението.В началото на октомври Националният съвет за биологично разнообразие взе решение да увеличи площта на защитената зона за птиците "Калиакра" с 5300 хектара, както и да обособи нова защитена зона за опазване на дивите птици "Било" с площ 8620 хектара. Ветроенергийният парк на консорциум "Уинд енерджи", който е близо до Дуранкулашкото езеро (един от двата големи проекта, заради които на практика ЕК заведе делото срещу България), попада частично в новата защитена зона, като от министерството се надяват по този начин да блокират това и други инвестиционни намерения, но не е ясно дали мерките ще са от полза пред съда. Колкото до депата, там скептицизмът е още по-голям поради спрените евросредства и съдебните спорове, които съпътстват изграждането на много от депата. Или както отговарят от МОСВ, на въпроса как е определен хонорарът на адвоката, "евентуалните санкции за България биха били измерими в стотици милиони левове". 

Осъдиха бивш полицай за отвличане

Предишна новина

Намаляват с 3 дни присъдата за всяка книга, прочетена от затворник

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.