Парламентът да каже дали Димитър Узунов има морални качества за член на ВСС

Парламентът да каже дали Димитър Узунов има морални качества за член на ВСС

Мнозинството във Висшия съдебен съвет отказа да каже дали Димитър Узунов лъже, напротив с отхвърляне на искането за оставката му, то реално подкрепи неистините, които той изрече в национален ефир.

Това е изводът от продължилия два часа дебат по второто искане за оставка на Узунов като представляващ ВСС, този път заради негови думи пред бТВ, в които обвинява колегата си Калин Калпакчиев, че "движи проект", от който ще вземе хонорар от 340 000 лева и че е участвал в повишението на съпругата си. Узунов е отправял и внушения за повишаването на Калпакчиев от Софийския районен съд в Софийския апелативен съд.

Въпросът за поведението на Узунов обаче няма да приключи с днешното гласуване. Той ще бъде отнесен до Народното събрание, което да даде своята оценка дали представляващият ВСС притежава необходимите по Конституция високи морални и нравствени качества, тъй като той е избран от парламентарната квота. Заявка за това направи Соня Найденова и призова който иска, да се присъедини към нейното предложение.

Оставката на Узунов бе поискана от самия Калпакчиев, който напомни на кадровиците, че ВСС със свои решения е посочил кой да бъде ръководител на проекта и това е Елка Атанасова, каза още, че няма да вземе 340 000 лева хонорар, това е предвиденият бюджет за възнаграждение на целия екип по проекта, добави, че дори още не е подписал договор като координатор на проекта. Напомни на всички, че жена му е участвала в конкурс и така е повишена в Софийския апелативен съд, а при самото гласуване, той се е отвел. После обясни и защо и как е бил повишен в САС - след публична закана на тогавашния шеф на СГС Светлин Михайлов, че Калпакчиев никога няма да бъде повишен в градския съд, защото имали конфликт. Тогава заместник-председателят на САС Галина Захарова е разговаряла с всички наказателни съдии в апелативния съд за предложението на Евгени Стайков за повишаването на Калпакчиев в САС, прегледани били негови актове и съдиите единодушно подкрепили шефа на съда.

"Изричането на тези лъжи уронва репутацията на целия ВСС. Не става дума за междуличностен конфликт или проява на недоразбиране или опит за въвличане в скандал, а за съзнателно разпространение на неверни факти целящи компрометиране на репутацията ми", каза Калпакчиев. Той цитира и няколко принципа в Етичния кодекс, според които магистратите и членовете на ВСС трябва да проявяват взаимно уважение, да не доносничат и интригантстват.

"Поведението на Димитър Узунов е недопустимо и в противоречие с изискванията в Конституцията. Реакцията е наложителна, защото е премината границата, отвъд която доброто и злото, почтеното и непочтеното, лъжата и истината се размиват. А това говори за окончателна разруха и в срив на доверието на обществото в съдебната власт", каза още Калпакчиев.

Добави, че за първи път член на ВСС си позволява да изрича лъжи и то умишлено. "До момента, независимо от различията между кадровиците, по-острата форма на изразяване, никой никога на тази маса не си е позволявал да изрича неверни факти. Това е в пълно противоречие с изискването на почтеност и с базисни нравствени качества, които трябва да има всеки магистрат. Димитър Узунов упорито разпространява лъжи по мой адрес", коментира Калпакчиев.

Ясен Тодоров каза, че ще подкрепи Калпакчиев, но при едно условие – ако отговори отрицателно на някой от въпросите, които зададе. И те бяха: участва ли Калпакчиев в проект; част от ръководния екип ли е; 340 000 лева ли е предвиденото възнаграждение на ръководния екип; лично неговият хонорар надвишава ли 50 000 лева; дейността по проекта не се ли припокрива с дейността на комисията за натовареност и съдебна карта, чиито председател е вече 4 години.

"Не участвам в проекта. Участие означава активни действия. До момента не съм имал каквото и да е участие. Не съм от ръководния екип, аз съм координатор на една от дейностите. Ръководител на проекта е Елка Атанасова, избрана с решение на ВСС. Предвидените възнаграждения за екипа са 340 000 лева, но Димитър Узунов не каза това, каза, че това е моят хонорар. Договор за възнаграждение не съм подписал и не зная какво ще получа. Разчитам, че на тази маса има юристи, макар не всички завършили университети, и знаят що е то договор. Дейността по проекта е допълваща се. Условията на ОПДУ са ясни, те не допускат припокриване", отговори Калпакчиев.

Главният прокурор Сотир Цацаров призова правосъдния министър Екатерина Захариева да пресича всякакви опити за дискриминация по отношение на това кой какво учебно заведение е завършил. "Да се внушава, че едни са висши, защото са завършили Софийския университет, други да са по-нисши, защото са завършили други университети, пък Димитър Узунов е от най-нисшите, защото е завършил Академията на МВР… Разбирам състоянието на Калпакчиев и доводите му, но всички са израни по някакъв начин около тази, независимо от това кой университет е завършил", каза още Цацаров.

Захариева поясни, че не се е почувствала засегната, въпреки че е завършила Пловдивския университет, но все пак апелира кадровиците да се въздържат от използването на квалификации и обиди.

После се фокусира върху темата за проектите. Заяви, че няма нищо лошо в тях. Сега разбирала, че участието по проектите е проблем. Каза, че по ОПДУ са осигурени 35 млн. лева за съдебната система, а вече имало забавяне по проектите, което е отбелязано и от Управляващия орган на програмата. Ако ВСС не желае да ги изпълнява, тогава да преразгледаме съдебната карта и проектите ще бъдат възложени на Министерството на правосъдието, каза още Захариева. И добави, че ако до средата на 2017 г. няма напредък по проектите, тогава средствата ще бъдат насочени към решаване на други проблеми, а съдебната система ще изгуби възможността на получаване на безвъзмездна финансова помощ. Каза още, че по проекти се плаща на база часова ставка. Това е труд извън работно време, и аз трудно намирам хора, заради това трябва да има стимули, за да работят по проектите, заключи Захариева.

Елка Атанасова на свой ред обясни, че ръководител на проекта е тя. В последните два месеца й се налагало постоянно да го разяснява. Разработването на проектното предложение започнало през февруари. "Калин Калпакчиев няма нито един час работа по този проект до момента. Неговият единствен ангажимент е за даване на съгласие да бъде координатор по съдебната карта. Има нормативна рамка за получаване на възнагражденията, съобразили сме се изцяло с насоките на Управителния орган. Има часова ставка, така се плаща. Заплатите ни са около 6000 лева, разделете ги на броя на дните и на часовете и ще получите около 30 лева на час. За това, което дискутираме и дебатираме, получаваме толкова пари на час. Изискването на ОПДУ е императивно и няма как произволно да се определи", поясни Атанасова. И тя заяви, че за момента няма нито един подписан договор с член на екипа, дори самата тя няма, следователно не може да се подпише такъв с никой от екипа.

Председателят на ВКС Лозан Панов върна темата към лъжите на Узунов и попита дали членовете на съвета знаят как те се отразяват на колегите магистрати. Усъмни се в качествата на Димитър Узунов и заяви, че в залата има много други достойни хора за представляващ като например Юлиана Колева, която може да бъде по-добра на този пост от сегашния.

Редица въпроси бяха поставени от Соня Найденова, на които, по думите ѝ, ВСС трябва да отговори – това ли са действията на Калин Калпакчиев по проекта, както твърди представляващия, какво отражение имат думите му върху авторитета на институцията и на съдебната власт, какъв е резултатът от тези неистини. И сама заяви, че е вредоносен, добави, че внушението, че дейността по проекти е укоримо, е опит да се измести действителната причина за исканата оставка, а именно действията на Узунов във връзка с определянето на членове на съвета за среща с европрокурорите. Когато представител на ВСС изрече неистини, те се институционализират, приемат се като истини, което е вредно, заяви Найденова.

Галя Георгиева измести пак фокуса като акцентира върху материалите на Калпакчиев в блога му, който тя редовно четяла. Та, в тези материали той критикувал ВСС, тя редовно реагирала на негови изявления, нямало да приеме подобни внушения.

"В нито един текст не съм излъгал. Изразявал съм личното си мнение, има свобода на изразяване, което понякога може да е в по-остра форма, може да съдържа оценки, но такова мнение не може да бъде сравнявано с лъжи. Никога не съм си позволявал да изричам или да използвам лъжлив факт за никого. Има голяма разлика. Въпросът е дали вие приемате за нормално, приемливо, допустимо член на ВСС да лъже. Това никога не е правено", отвърна Калпакчиев.

Главният прокурор се възползва от думите му и, след като мина на "ти", се обърна към Калпакчиев, цитирайки негов материал в списание "Икономист". "Ти си прав да не искаш спрямо теб да се изричат лъжи. Това го дължи всеки около тази маса. Когато го правим по отношение на други, не ни боли, премълчаваме. Заболя те, когато теб те засегна", започна Цацаров. После цитира материал на Калпакчиев в списание "Икономист", където е написал: "От самото начало главният прокурор прави опити да влияе на начина, по който протича мисията на европейските прокурори, като мисли, че така ще си гарантира удобен за него резултат. През месец май 2016 г. се наложи отлагане на мисията, поради опити да се  контролират лицата, с които експертите ще водят своите интервюта. Когато през месец юни проверката все пак започна се появи информация, че влизащите за среща с мисията са били обект на незаконно фотографиране."

"Аз съм този, който ти представи едва ли не като изпратил фотографи. Защо реагира така остро, когато те настъпиха, засегнаха лично, когато ти ги сипеш… Ти не можеш да бъдеш мишена за неистини, независимо че имаме тотално разминаване по редица въпроси. Имаш право на достойнство, но с този аршин, мери не само върху себе си", каза още Цацаров.

"Няма да си позволя да говоря на "ти" на г-н главния прокурор. Не е за това дали ме е заболяло или не, а за това дали е истина или не. Аз знам, че не е, колегите знаят, че не е. Неприемливо е за системата, недопустимо е. Знам, че ме разбирате. Узунов не спира, знае, че говори лъжи, но не спира. Необяснимо е от психологическа гледна точка. Изразеното в статията е лично мнение – стоя зад думите си. Това, което съм написал, не е лъжлив факт, това е оценка. Не съм казал, че сте сложили фотографите да снимат. Некоректно е позоваването. Аз съм изразил оценка, която не може да бъде вярна или не. Тя не е факт", отвърна Калпакчиев.

След призив на главния прокурор представляващият да вземе отношение, Узунов най-накрая се реши да каже две думи. Но не, той не се извини, какъвто призив имаше към него, не се и отказа от думите си. Отново каза, че според проектното предложение, разходът за възнаграждения е 340 000 лева, а Калин Калпакчиев е част от екипа, т.е. той ще взема решения, което пък означавало, че управлява проекта. "Когато Калин Калпакчиев каза, че няма да получи 340 000 лева, поисках да погледна финансовата обосновка, за да видя как са разбити тези пари. Възможно ли е един член на екипа да получи цялата сума? Напълно възможно е. Калин Калпакчиев няма да вземе цялата сума, а значителна част от тези пари", заяви Узунов и веднага след това се чу реплика от колегата му: "Кажете колко ще взема, защото аз не знам".

И представляващият отговори: "40.86 лева на час му е определено. Това е неоправдано висока ставка. Защо не е по-малка? За три часа допълнителен труд, ще вземе 120 лева. Хората работят два дни за 40 лева."

После се обърна към Лозан Панов: "Когато идвах в болницата да ви хвърля едно око, когато представих вашата кандидатура, вие не се съмнявахте в моите качества. По време на процедурата за избор, вие се криехте в моя кабинет."

Думата отново взе Цацаров, но само за да скастри Калпакчиев по повод репликата му: "Не прекъсвайте, не прекъсвайте Димитър Узунов, недостойно е, стига сте мърморил под сурдинка."

През 2014 г. Министерският съвет със свое постановление определя критериите и реда на заплащането на екипите по европроекти. Те са изцяло на база на възнагражденията, които по принцип получават на длъжността, която заемат. Часовата ставка на членовете на ВСС, участващи в проекти е въз основата на възнагражденията им като кадровици. И нито лев повече.

Така например часовата ставка на Светла Петкова, която има с най-висок клас, би била 45 лв. 

Сумите, определени по спорния проект, са одобрени от Управителния орган на ОПДУ. 

След изказването на Узунов, последва ново на Калпакчиев, който изрази силното си недоумение от обяснението на представляващия. "Вероятно имаме ментален проблем и не знам как ще разгледаме следващите точки, след като не правим разлика между истина и лъжа", заяви той.

Искането му за оставка бе отхвърлено с 14 на 8 гласа. 

След вота Магдалена Лазарова обясни защо преди седмица подкрепи оставката на Узунов, а сега – не. Това било своеобразен протест, защото колкото и гласувания да има, резултатът би все един и същ.

А Соня Найденова заяви, че ще сезира Народното събрание с искане да даде оценка на качествата на Узунов. Според Закона за съдебната власт, една пета от народните представители могат да поискат предсрочно прекратяване на мандата на член на ВСС от парламентарната квота. Ако решат въобще да се занимават с поведението на представляващия и се даде негативна оценка за него, тогава евентуално може да се пристъпи и към процедура за освобождаването му предсрочно.

 

Прокурорка забранила на катаджия да спира сина ѝ на пътя

Предишна новина

Прокурор отива на съд за принуда на свидетел да лъже по делото "Октопод"

Следваща новина

Коментари

47 Коментара

 1. 47
  гНЯВ | нерегистриран
  0
  0

  Вън този м...к и п...ц изобщо от съдебната система!

 2. 46
  Борн | нерегистриран
  23
  -3

  Целия съвет да подава оставка и да се маха.Колеги знаете ли колко милиони струват тези негодници на системата.И не само те-Инспектората,НИП и т.н.Затова няма пари за заплатите ни,защото тези от ВСС и Инспектората взимат по 7000лв само за длъжност,съвета има администрация над 200 души.Когато е бил първия ВСС администрацията е била 15 човека.Да не говориме за парите които взимат по проекти,за наеми на жилища,за привилегиите които ползват.

 3. 45
  ССБ спи зимен сън. Нека да покаже кой защитава. | нерегистриран
  17
  -1

  Защо ССБ досега не са поискали процедурата по чл.312, ал. 4 от ЗСВ за всички споменати в Янева гейт - Милка Итова, лобираща за спасяването на Янева и Галя Георгиева. ССБ или нямат членска маса 1/5 от съдиите и ги е шубе че ще им лъсне реалната бройка или искат такива оцапани като тези двечките да ги представляват в съвета и да резилят цялата съдебна система. Сега е шанса на ССБ да покаже от кои е.

 4. 44
  Пълна некомпетентност | нерегистриран
  23
  -5

  Да кажеш,че експерт от екип за изпълнение на Проект по ОПАК можел да вземе определените пари за работа и логистика на целия екип в този проект е доказателство за Пълна Некомпетентност. Очевадно е,че този никога не е работил по проект и хабер си няма за стриктните изисквания за финансови разходи на ОПАК.Още с проектопредложението е утвърдена разбивка на разходите и промени не са допустими,категорично НЕ МОЖЕ едно лице,което не е и ръководител в проекта, да вземе парите на целия екип,това отново е ЛЪЖА!СРАМОТА е такъв некомпетентник и ЛЪЖЕЦ да е лице на системата!!

 5. 43
  Дейййй, | нерегистриран
  14
  -13

  троловете на сайта са изкарали нощна смяна с надеждата от калпака да направят бомбе:-):-) Ама то само с плюсчета не става, трябва и матрИял:-):-)

 6. 42
  | нерегистриран
  20
  -30

  Узунов може и да не е най - красивия, с най - висок интелект и нравствени качества в съдебната система, но напоследък е един от най - полезните за обществото защото доста помага на хората извън системата да видят истинското лице на "най - моралните" в нея.

 7. 41
  | нерегистриран
  32
  -8

  Ще разправят Цаци и компания ,че нямало шпиц команда. Днес като гледах в какъв сговор бяха .... като гласуваха узунов се разпръснаха.Командата им съставена от прости и нахъсани хора с позиции , без скрупули и достойнство

 8. 40
  вица на деня | нерегистриран
  22
  -9

  "Узунов хвърлял по едно око на Панов".;))))))

 9. 39
  | нерегистриран
  9
  -8
  До коментар #38 от "?? | нерегистриран":
  Узунов, не те лие срам да говориш така за човека, който спаси и теб и брат ти от атаките на Аршинков?Как пък може да си толкова неблагодарен и късопаметен .Даваш ли си сметка срещу кого плюеш в момента??Значи когато този същият застана зад теб и те защитаваше със зъби и нокти срещу измислената от теб саморазправа и палежи на коли, беше най-добрияи адекватния в преценката си, а сега в преценката си за други,които също спасил на същото основание, вече не бил адекватен, така ли?За тебе бил, ама за другите не.Ама че наглост наиситна.  Оплели сте се като свински черва и Ви се привиждат призраци май, но "тричането" чука на вратата.

 10. 38
  ?? | нерегистриран
  18
  -10
  До коментар #36 от " | нерегистриран":
  "прегледани били негови актове"

  Благодетелите на Калпакчията едно време явно са измислили първия таен конкурс, при който кандидата се състезава сам със себе си. Ясно от къде е тръгнало блестящото кадруване в съдебната ни система.

  Узунов, не те лие срам да говориш така за човека, който спаси и теб и брат ти от атаките на Аршинков?Как пък може да си толкова неблагодарен и късопаметен .Даваш ли си сметка срещу кого плюеш в момента??Значи когато този същият застана зад теб и те защитаваше със зъби и нокти срещу измислената от теб саморазправа и палежи на коли, беше най-добрияи адекватния в преценката си, а сега в преценката си за други,които също спасил на същото основание, вече не бил адекватен, така ли?За тебе бил, ама за другите не.Ама че наглост наиситна.

 11. 37
  Рахата да си каже | нерегистриран
  26
  -10

  Рахата да си каже, защо от както е член на ВСС брат му се изживява като заместник председател и председател в сянка на окръжния съд на Благоевград? Рахата да си каже и как от полицай в Саточва е станал без конкурс съдебен изпълнител и после без конкурс е скочил директно от изпълнител в съдийския стол на Сандански, а година по-късно и в председателския стол.Няма друг в Сандански и в целия регион с такъв парашутен скок-от полицай директно в стола на председател на съд и с кои очи точно пък този кометира другите?

 12. 36
  | нерегистриран
  19
  -13

  "прегледани били негови актове"

  Благодетелите на Калпакчията едно време явно са измислили първия таен конкурс, при който кандидата се състезава сам със себе си. Ясно от къде е тръгнало блестящото кадруване в съдебната ни система.

 13. 35
  Браво на Соня Найденова | нерегистриран
  22
  -13

  В нормалните европейски държави постъпват точно така, нека сега да видим как Парламента и Бойко ще кажат, че лъжеца с рахата, героя от сагатас двете каки и разходките по санданските паркове, има морални и нравствени качества за член на ВСС, ще бъде много , много интересно.Браво , Соня, страхотна, както винаги!

 14. 34
  ГОЛЯМ СРАМ | нерегистриран
  21
  -8
  До коментар #15 от "Мечо Пух | нерегистриран":
  Темида не знае какво е лъжа, Узунов изобщо не знае какво е истина, а на ВСС хич не му пука какво е истина или лъжа.

  СРАМ, ГОЛЯМ СРАМ ЗА ВСИЧКИ Е УЗУНОВ ДА СТОИ ЗА ЛИЦЕ НА ВИСШИЯ АДМИНИСТРИРАЩ ОРГАН, САМО ЧУГУНИТЕ ЛИ НЕ СА ГО РАЗБРАЛИ ОЩЕ?Г-Н ЦАЦАРОВ ГОЛЯМА ИЗЛАГАЦИЯ БЕШЕ ТОВА ВАШЕ ВКЛЮЧВАНЕ ДНЕС В ЗАЩИТА НА ЛЪЖЕЦ.ЗА ГЕОРГИЕВА Е ЯСНО ЗАЩО, НО ВИЕ ЗАЩО, КАК ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕК КАТО ВАС ЗАЩИТАВА НАГЛИ ЛЪЖЦИ, ЗАЩО КОМПРОМЕТИРАТЕ ИМЕТО СИ ?

 15. 33
  Фен на съдебната система на РБ | нерегистриран
  10
  -2
  До коментар #26 от " | нерегистриран":
  Узунов хвърлял едно око на Панов

  Да се смееш ли да плачеш ли

  То и Боко Тиквата така... "излиза", и...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.