Патриотите искат промени в ГПК за въвеждане на доброволно изпълнение на парични задължения без съд

Патриотите искат промени в ГПК за въвеждане на доброволно изпълнение на парични задължения без съд
снимка:freepik.com

Нови промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) искат депутати от Обединени патриоти.

С предлагания законопроект се прави предложение за уреждането на възможност за доброволно изпълнение на парични задължения.

Предлага се въвеждане на доброволно погасяване на дългове без съдебна процедура. „Предвижда се за парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител да може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. За целта кредиторът подава искане до съдебния изпълнител, което може да бъде подадено и по електронен път с квалифициран електронен подпис. Съдебният изпълнител при получаване на искането е длъжен да изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжника, която съдържа уведомление, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението и предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред“, пишат в мотивите си вносителите.

Законопроектът предвижда процедурата да бъде прекратена, когато длъжникът писмено оспори вземането или ако са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение без да са постъпили плащания по посочената в поканата банкова сметка.

При пълно или частично събиране на вземането кредиторът дължи възнаграждение на съдебния изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от една десета от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането кредиторът дължи държавна такса в размер на една десета от събраната сума.

„С предлаганата промяна се цели намаляване на негативните последици от икономическата криза и увеличаването на натоварването на съдилищата с граждански, търговски и заповедни производства, каквото наблюдавахме след 2009г. Ще бъдат намалени съдебните производства, като едновременно с това гражданите и бизнеса ще спестят значителни разходи и ще им се даде възможност да погасяват задълженията си доброволно без да заплащат за процедурата. При тази процедура длъжниците са максимално защитени, липсва каквато и да било принуда и психически тормоз, като могат по всяко време да я прекратят с едно писмено изявление, че оспорват задължението“, пише още в мотивите към проекта.

Още по темата

"Правен свят" - Видео обзор (13.07.2020)

Предишна новина

Проверяват действията на полицаите на протеста

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.