Пауза на държавата до съставянето новия кабинет

Пауза на държавата до съставянето новия кабинет
снимка:БГНЕС

Мораториум върху решенията на правителството в оставка наложи парламентът. Той ще важи до назначаването на нов кабинет. Предложението бе подкрепено от 151 депутати, като само от ГЕРБ не се включиха в гласуването, уточни в-к „24 часа“.

Предложението за мораториум бе направено от лидера на БСП Корнелия Нинова и от "Изправи се! Мутри вън", в лицето на Мая Манолова. Двата проекта бяха обединени в решение да се наложи мораториум на кабинета върху възлагането на концесии, включително определяне на коннцесионно възнаграждение, предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване на подземни богатства, поемане и предоставяне на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг, промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, държавни болници, дружества с над 50% държавно участие и др., извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество на държавните лечебни заведения за болнична помощ, назначаване на лица на висши публични длъжности, назначения в държавната администрация.

По предложение на зам.-председателя на НС Татяна Дончева бе предложено да се добави и "върху действията на държавните органи". То пък бе прието едва при второто гласуване, тъй като на първото нямаше кворум в пленарната зала.

ГЕРБ сезират Конституционния съд

Междувременно, от парламентарната група на ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд за наложения в рамките на днешния ден мораториум върху решенията на кабинета в оставка "Борисов 3".

Те ще поискат решението на Народното събрание за мораториума да бъде обявено за противоконституционно.

"Мораториумът засяга сфери от обществения и икономическия живот и не се знае как ще им повлияе този мораториум", аргументира се председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова относно решението да сезират Конституционния съд.

"Според нас, а и не само и други парламентарни групи говориха в този смисъл, че вече има решение на Конституционния съд от 2014 г. по отношение на налаганите мораториуми от страна на Народното събрание, които засягат неопределен кръг лица, които спират действието на определени закони и които засягат интереси на граждани, включително. От няколко часа от момента, от който това решение стана публично известно, нашата парламентарна група, многократно е сезирана от Националното сдружение на общините, включително такива общини, които не се управляват от ПП ГЕРБ, защото в решението има точка по отношение на назначенията в държавната администрация", каза Атанасова.

Тя отчете, че съгласно Закона за държавния служител и в Народното събрание председателя на парламента (Ива Митева - бел. ред.) едва ли след това решение може да прави назначения на различни експерти, които изпълняват функцията на държавни служители.

Още по темата

Съдят жена за съборен паметник на културата в Пловдив

Предишна новина

ЕК подготвя дело срещу AstraZeneca

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  Коректно | нерегистриран
  2
  0

  И между другото не сте коректни текстът обнародван в държавен вестник днес е "Налага мораториум върху следните действия на държавните органи" и са изброени изчерпателно.
  Във Вашата статия твърдите, че по преддложение на Т. Дончева, се налага мораториум "върху действията на държавните органи" - което означава всички действия.
  В ДВ обаче далеч не е така.

 2. 3
  123 | нерегистриран
  0
  0

  Вчера с мораториум върху избори и назначения и на лица заемащи висши публични държавни длъжности на лица по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, фактически се забрани и избор на нов Министерски съвет - редовен или служебен, както и провеждането на избори за НС, Президент и т. н., защото. :
  Чл. 6. (1) Лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон, са:
  1. президентът и вицепрезидентът;
  2. народните представители;
  3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
  4. членовете на Европейския парламент от Република България;
  5. членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
  6. председателят и съдиите от Конституционния съд;
  7. председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главният прокурор, техните заместници, административните ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите;
  8. омбудсманът и заместник-омбудсманът;
  9. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
  10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;
  11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
  12. управителят, подуправителите, членовете на управителния съвет и главният секретар на Българската народна банка;
  13. председателят, заместник-председателите, членовете и главният секретар на Комисията за финансов надзор;
  14. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за защита от дискриминация;
  15. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;
  16. председателят, заместник-председателите и членовете на надзорния съвет, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт;
  17. управителят и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;
  18. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
  19. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните и дирекции;
  20. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
  21. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът, заместник-директорите и главният секретар на Агенция "Митници", директорите на дирекции и главните директори на главни дирекции в Централното митническо управление и техните заместници, директорите на териториални дирекции и техните заместници, началниците на митническите бюра и митническите пунктове;
  22. изпълнителният директор, заместник изпълнителните директори и главният секретар на Националната агенция за приходите, директорите на дирекции в Централното управление и директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите;
  23. ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, на регионалните здравни инспекции, на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните регионални дирекции, на Държавен фонд "Земеделие" и на неговите областни дирекции, на областните отдели "Автомобилна администрация", на Националния институт за недвижимо културно наследство и на териториалните му звена, на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", неговите заместници и ръководителите на териториалните и служби, на Главна дирекция "Охрана", неговият заместник и директорите на областните дирекции, на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции за управление на водите, на националните паркове, на предприятията за управление на дейностите по опазване на околната среда;
  24. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и на Държавна агенция "Технически операции", началникът на Националната служба за охрана и неговите заместници и директорът на Служба "Военно разузнаване" и неговите заместници;
  25. председателят, заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
  26. главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговият заместник, административният секретар, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорът на дирекция "Вътрешна сигурност", директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;
  27. офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  28. главните секретари на Народното събрание, на президента на републиката и на Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната;
  29. ръководителите на инспекторати по Закона за администрацията;
  30. началниците на политическите кабинети;
  31. областните управители и заместник областните управители;
  32. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите;
  33. членовете на Централната избирателна комисия;
  34. председателят и членовете на Съвета за електронни медии;
  35. генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;
  36. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или са назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
  37. ръководителите на задграничните представителства на Република България;
  38. българските граждани, които по решение или по предложение на български публични органи са членове на управителни или на контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;
  39. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;
  40. членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната електрическа компания, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен оператор;
  41. председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, техните заместници и лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;
  42. членовете на ръководните и на контролните органи на Българския Червен кръст;
  43. ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси;
  44. лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите;
  45. председателят на Българската академия на науките, ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и на висшите военни училища;
  46. управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет;
  47. членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и директорите на държавните горски и ловни стопанства;
  48. изпълнителният директор и ръководителите на териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело";
  49. членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор";
  50. членовете на управителните органи на икономически обособените лица и структурни единици по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси

 3. 1
  max | нерегистриран
  1
  -2

  Каква е тази тайна среща днес между ИТН, ДБ, ИМВ, за която съобщават "Труд", колеги? Пак ли ще допуснем да управлява задкулисието? Какво общо имат хора като Безуханова с подкрепата на Народа

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.