Планирането на успеха не е достатъчно за ефективното усвояване на фондовете от ЕССпоред доклад на Сметната палата 2 към 30.09.2008 г. размерът на изплатените средства е 0,8 на сто от общия бюджет на оперативните програми за 2007 и 2008 година.3 Което означава, че това е размерът на реално усвоените от България пари. Резултатът сам по себе си е повече от скромен, но като се вземе и предвид огромната специализирана администрация, с която е постигнат и която получава двойни заплати плюс бонуси, ходи на скъпи обучения, ползва много външни експерти и солидна техническа помощ, става ясно, че нещо в самата система на управление и контрол, свързана със Структурните фондове и Кохезионния фонд не е наред.

Основните въпроси за анализ на причините и възможните решения на проблемите могат да бъдат следните:

- Каква е националната нормативна уредба, която регламентира и гарантира изграждането и ефективното фунциониране на системите за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС?

- Създадена ли е адекватна институционална рамка, основана на надежден административен капацитет за управление на средствата по фондовете на ЕС?

Националната нормативна уредба, която регламентира и гарантира изграждането и ефективното фунциониране на системите за управление и контрол на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България, е уредена с постановления и решения, които конкретизират изискванията на приложимите европейски регламенти, т.е. основно с подзаконови нормативни актове, което поражда много въпроси.

Например: Съответства ли тази националната нормативна уредба на европейското право?

Предвид многото й изменения и допълнения, на пръв поглед има съответствие. При задълбочен анализ обаче прави впечатление, че има един съществен пропуск:

никъде не са изрично нормативно уредени правото и редът за обжалване на актовете на ръководителя на договарящия орган, свързани с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. А чл.120 ал.2 от Конституцията на Република България гласи: "Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон."

В ПМС 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и по програма ФАР на ЕС, никъде не са предвидени правото и редът за обжалване на актовете на ръководителя на договарящия орган, въпреки че неговото решение по чл.27 от същото постановление следва да подлежи на обжалване от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чийто интереси са засегнати.

Никъде в това постановление или в друг нормативен акт не е изрично изключено правото на обжалване на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, което означава, че по силата на чл.120, ал.2 от Конституцията това може да стане по общия ред, установен в Административнопроцесуалния кодекс.

Оказва се, че това не е точно така.

Предвид факта, че ПМС 121/2007 г.
важи и за програма ФАР на ЕС, за нуждите на анализа би могла да се използва съдебната практика, свързана с програма ФАР, защото няма такава, свързана с оперативните програми на база жалби на кандидати за безвъзмездна финансова помощ, чийто интереси са засегнати.

Според Определение №3610 от 22.04.2004 г.4 на Върховния административен съд на Република България5, в случаите, когато има регламентирана възможност участниците в търга да могат да адресират жалба директно до договарящия орган, за което се уведомява ЕК, която изразява становище, се касае до упражняване на контрол от страна на ВАС върху актове на ЕК, което е недопустимо.

Това подчертава необходимостта от изрична уредба на правото и реда за обжалване на актовете на ръководителя на договарящия орган, свързани с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, защото иначе може да се приеме, че съдебният контрол е недопустим.

Европейското законодателство изисква изричното регламентиране на процедура за обжалване.

Особено внимание заслужава "Ръководство на обща методология за оценка на системите управление и контрол на държавите членки (за програмния период 2007–2013 г.)"6, издадено от ЕК на 23.04.2008 г. с цел определянето на основните изисквания на Регламент 1083/2006 г. и Регламент 1828/2006 г., за да бъдат прилагани от Европейската сметна палата и другите одитни органи при техните проверки. В т.6 "Ключово изискване 2: Адекватни процедури за подбор на проектите", Анекс 1, от цитираното ръководство на ЕК, конкретизиращо определени разпоредби на Регламент 1083/2006 г. и Регламент 1828/2006 г. е посочено, че процедурата по обжалване и свързаните с нея решения следва да бъде публикувана – "6. Decisions taken on the acceptance or rejection of applications/projects should be communicated to the applicants. (decisions should be taken by an appropriate designated person/body, results notified in writing and the reasons for acceptance or rejection of applications clearly set out. The appeals procedure and related decisions should be published)."7

Естествено у нас, след като няма разписана такава процедура, няма и такова уведомяване към кандидатите за безвъзмездна финансова помощ при издаване на решенията по чл.27 и чл.28 от ПМС 121/2007 година. Въпросът дали въз основа на гореизложеното този факт поставя под съмнение действителността на вече издадени решения от договарящите органи по чл.27 и чл.28 от ПМС 121/2007 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ е тема за самостоятелен анализ и е донякъде реторичен.

Такава процедура следва да бъде разписана изрично, а в чл.28 от ПМС121/2007 г., в задължителното съдържание на решението, следва да се допълни изричното информиране на неговите адресати за възможността и реда за обжалване.

Това е само един от недостатъците на нормативната уредба, свързана с усвояването на европейските фондове. Има още много – недопустимо съвместяване на функции, изземване или изместване на компетентност и т.н., но в този анализ е невъзможно да бъдат разгледани всички.

 

 


Българският нотариат пред изпитанията на общностния правен ред

Предишна новина

АПК трябва да се тълкува в полза на гражданите и бизнеса**

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 33
  cash advance | нерегистриран
  0
  0

  ijtehew <a href="http://paydayloansusadsf.com/ ">cash advance</a> >:-[ <a href="http://paydayloanscanadadsf.ca/ ">payday loans</a> 9875 <a href="http://paydayloansukdsf.co.uk/ ">Quick Quid</a> :-O <a href="http://paydayloansaustraliadsf.com/ ">payday loans</a> bFAmv

 2. 32
  *********** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 31
  ************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 30
  **************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 29
  ******************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 28
  ******************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 27
  ************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 26
  ************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 25
  ******************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 24
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 23
  ************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 22
  cash advance | нерегистриран
  0
  0

  wxaxxh <a href="http://paydayloansvba.com/ ">cash advance</a> neHvsG <a href="http://paydayloansvba.ca/ ">pay day loans</a> YCoEN <a href="http://paydayloansvba.co.uk/ ">same day loan</a> 8]]]

 13. 21
  payday UK | нерегистриран
  0
  0

  pfxhtwpt <a href="http://paydayloansbsj.co.uk/ ">payday UK</a> 4348 <a href="http://paydayloansbsj.com/ ">payday loans</a> Obpbar <a href="http://paydayloansbsj.ca/ ">payday loans online</a> hYPcE

 14. 20
  ********* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 19
  ********* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.