Платформата за електронни обществени поръчки стартира от януари 2020 година

Платформата за електронни обществени поръчки стартира от януари 2020 година

Във връзка с въвеждането на електронната система за осъществяване на обществени поръчки Министерският съвет ще приеме график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

С въвеждането на платформата следва възлагането на всички обществени поръчки, включително и чрез рамкови споразумения и динамични системи за покупки, да се осъществява с електронни средства чрез използването на Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП). Електронната комуникация в хода на възлагане на поръчките също ще бъде задължителна.

Към момента чрез електронни средства е осигурено и се прилага само електронното обявяване на поръчките в националния Регистър на обществените поръчки и в Официален вестник на ЕС. Осигурена е публичност на информацията за поръчките по националните и европейски прагове чрез публикуване на относимите документи за тях на профилите на купувачите на възложителите. Понастоящем, поради липсата на платформа, на стопанските субекти не е осигурена възможност да подават електронни оферти, а на възложителите – да провеждат процедурите, да избират изпълнител и да сключват договори и рамкови споразумения чрез електронни средства.

Първоначално предвиденият график, според който от 1 ноември електорнната платформа трябва да стане задължителна за ползване от всички заинтересовани лица от възлагателния процес, не се изпълни поради технически неизправности и необходимост от допълнителни спецификации на системата. Очакваше се към момента вече ЦАИС ЕОП да се прилага от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронните заявления за участие и оферти включително. Вторият етап пък трябваше да бъде осигурен до края на 2020 г.

Новият проект на МС за график, както и по предходния план, включва два етапа. Първият ще стартира от 1 януари 2020 г, като от този момент електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата ще бъде задължително за по-малък брой възложители, разделени на три групи, но явяващи се сред най-активните и разполагащи с голям опит при организиране и провеждане на обществени поръчки. Това са възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно - Министерски съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв статут. Втората група са кметовете на София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас и Русе, а третата - "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, "Мини Марица - изток" ЕАД, Национална компания "Железопътна инфраструктура", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Вторият етап е с начална дата 1 април 2020 г., от която възниква задължението и за всички останали възложители. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.

Целта на така предвидения график е оптимално натоварване на платформата и осигуряване на нейното стабилно функциониране с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на поръчките при използването й от всички възложители. Към момента техният брой е близо 6 000, като предвидените 3 групи задължени възложители в първия етап съставляват около 100 от тях.

Платформата ще е публична с денонощен режим на работа, а достъпът до информацията в нея ще е безплатен и свободен.

Важен момент при електронното възлагане е, че повечето документи в системата с правна сила следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Позволява се използването на КЕП, предоставен от всички български доставчици, както и от всички европейски, включени в т.нар. Trusted list на Европейската комисия. Квалифицираният времеви печат ще бъде предоставян от доставчик на услугата, сертифициран от Комисията за регулиране на съобщенията. Това дава допълнителна сигурност на потребителите при извършване на определените действия.

Обществените консултации за приемането на постановлението на МС за графика ще продължат до края на м. Ноември. Към момента тестово публикувани данни могат да бъдат видени на електронен адрес –https://app.eop.bg/today.

Председателят на ВКС ще решава да получи ли бонус колегата му от АСНС за дейността си

Предишна новина

Централизирано случайно разпределение на заповедните дела между всички районни съдии в България

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.